Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprillil 2005. a määruse nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2021, 9

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprillil 2005. a määruse nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” muutmine

Vastu võetud 24.09.2021 nr 57

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 65 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a määruses nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 lõike 2 tabelis asendatakse sõnad „2 päeva ” sõnadega „2 tööpäeva”;

2) paragrahvi 4 lõike 5 punktis 2 asendatakse arv „120” arvuga „72”;

3) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Riketest põhjustatud katkestuste kestus jaotusvõrgu ühe tarbimiskoha kohta võib olla kuni 50 tundi aastas või kuni 100 tundi aastas, kui jaotusvõrgu tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu. Riketest põhjustatud katkestuste kestus põhivõrgu ühe tarbimiskoha kohta võib olla kuni 120 tundi aastas.”;

4) paragrahvi 7 lõike 2 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) 24 eurot, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
2) 48 eurot, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse üle 48 tunni kuni 96 tundi;
3) 72 eurot, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.”;

5) paragrahvi 7 lõike 3 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) 0,40 eurot peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
2) 0,80 eurot peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse üle 48 tunni kuni 96 tundi;
3) 1,15 eurot peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.”;

6) paragrahvi 7 lõike 4 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) 2,30 eurot võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
2) 4.60 eurot võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse üle 48 tunni kuni 96 tundi;
3) 6.90 eurot võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.”;

7) paragrahvi 7 lõikes 5 asendatakse arv „2556,47” arvuga „7669,41”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json