Teksti suurus:

Varude tolliformaalsused

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2023, 19

Varude tolliformaalsused

Vastu võetud 19.06.2017 nr 38
RT I, 21.06.2017, 23
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.09.2023RT I, 28.09.2023, 1601.10.2023

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 48 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse vee- ja õhusõiduki varude arvestuse pidamine ja pardale toimetamise tõendamine.
[RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

  (3) [Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

  (4) [Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

§ 2.   Mõisted
[Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

2. peatükk Vee- ja õhusõiduki varude tolliformaalsused 

§ 3.   Liiduvälise kauba toimetamine vee- või õhusõidukile
[Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

§ 4.   Liidu kauba toimetamine vee- või õhusõidukile
[Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

§ 5.   Varude teade
[Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

§ 6.   Aktsiisikauba varude teade
[Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

§ 7.   Varude teate esitamise viis ja esitatavad andmed
[Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

§ 8.   Varude toimetamine vee- või õhusõiduki pardalt liidu tolliterritooriumile
[Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

§ 9.   Varude toimetamine ühelt vee- või õhusõidukilt teisele
[Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

§ 10.   Vee- või õhusõiduki varude arvestus

  (1) Vee- või õhusõidukile toimetatud varude kohta vee- või õhusõiduki käitaja poolt peetavas arvestuses peavad kajastuma andmed, mis võimaldavad tollil kontrollida pardale toimetatud varude eesmärgipärast kasutamist.

  (2) Varude arvestus peab olema tollile kättesaadav. Tolli nõudmisel tuleb esitada varude kasutamise aruanne.

  (3) Kui varude arvestuse kontrollimisel avastatakse varude vähenemine koguses, mis ei vasta reisi kestusele, reisijate ja meeskonnaliikmete arvule ning vee- ja õhusõiduki kulunormidele, ja vee- või õhusõiduki käitaja ei suuda varude vähenemist tolli rahuldavalt tõendada, peab ta tasuma tollivõlast tuleneva maksusumma ja muud maksuseaduste alusel tasumisele kuuluvad maksud.

§ 11.   Varude vee- või õhusõiduki pardale toimetamise tõendamine

  (1) Varude toimetamine rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardale peab olema tolli rahuldaval viisil tõendatud kapteni või tema poolt volitatud isiku poolt.
[RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

  (2) Kui vee- või õhusõiduki pardale varusid toimetanud isik ei suuda tolli rahuldavalt tõendada varude vee- või õhusõiduki pardale toimetamist, peab ta tasuma tollivõlast tuleneva maksusumma ja muud maksuseaduste alusel tasumisele kuuluvad maksud.

3. peatükk Raudteeveeremi varude tolliformaalsused 

§ 12.   Tarbe- ja kaasavõetava varu toimetamine raudteeveeremile
[Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

§ 13.   Tarbe- ja kaasavõetava varu toimetamine raudteeveeremilt liidu tolliterritooriumile
[Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

§ 14.   Raudteeveeremi varude arvestus
[Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Lisa Varude teate andmeelemendid
[Kehtetu - RT I, 28.09.2023, 16 - jõust. 01.10.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json