Teksti suurus:

Ravimite piirhinnad

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 26, 464

Ravimite piirhinnad

Vastu võetud 21.03.2007 nr 33

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 21 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse kindlustatud isiku ambulatoorseks raviks vajalike ja ravimite loetelusse kantavate ravimite piirhinnad ja toimeaine piirhinnad, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Piirhindade lisamine ja muutmine

Piirhindasid lisatakse ja muudetakse kuni neli korda aastas, jõustumistähtaegadega 1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril.

§ 3. Rakendussätted

(1) Sotsiaalministri 11. detsembri 2002. a määrus nr 143 «Ravimite piirhinnad» (RTL 2002, 139, 2034; 2006, 91, 1692) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 1. aprillil 2007. a.

Sotsiaalminister Jaak AAB

Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 26.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-02064.

Lisa

/otsingu_soovitused.json