Teksti suurus:

Immuniseerimiskava kehtestamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 27, 491

Vali redaktsioon:

Järgmine...

Immuniseerimiskava kehtestamine

Vastu võetud 21.03.2007 nr 34

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 10 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsäte

Käesoleva määrusega kehtestatakse elanike nakkushaigustevastane immuniseerimiskava (lisa).

§ 2. Nakkushaiguste loetelu, mille vastu immuniseeritakse immuniseerimiskava alusel

Immuniseerimiskava alusel immuniseeritakse järgmiste nakkushaiguste vastu:
1) tuberkuloos;
2) B-viirushepatiit;
3) difteeria;
4) teetanus;
5) läkaköha;
6) poliomüeliit;
7) leetrid;
8) punetised;
9) mumps;
10) Hemofilus influenza b-tüüp.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 18. augusti 2005. a määrus nr 94 «Immuniseerimiskava» (RTL 2005, 92, 1392) tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2008. a.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Jaak AAB

Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 34 «Immuniseerimiskava kehtestamine»
lisa

IMMUNISEERIMISKAVA

Vanus Vaktsiini nimetus ja manustamise kordsus
12 tundi HepB 1
1–5 päeva BCG
1 kuu HepB 2
3 kuud IPV 1, DTPa 1, Hib 1
4,5 kuud IPV 2, DTPa 2, Hib 2
6 kuud IPV 3, DTPa 3, Hib 3, HepB 3
1 aasta MMR 1
2 aastat IPV 4, DTPa 4, Hib 4
7 aastat IPV 5, dTpa 5
12 aastat HepB 1,2,3*
13 aastat MMR 2, HepB 1,2,3**
15-16 aastat dT 6
17 aastat dT 7***
25, 35 jne aastat (iga 10 aasta järel) dT 7

Tähiste seletus:
Hep B – B-viirushepatiidi vaktsiin
BCG – tuberkuloosivaktsiin
DTPa – difteeria-, teetanuse- ja atsellulaarne läkaköha vaktsiin
dT – difteeria- ja teetanusevaktsiin
IPV – poliomüeliidi inaktiveeritud vaktsiin
MMR – leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin
Hib – Hemofilus influenza tüüp b vaktsiin

* 1995–2003 aastal sündinud ja seni B-viirushepatiidi vastu vaktsineerimata lapsed immuniseeritakse intervalliga 1 kuu esimese ja teise doosi ning intervalliga 5 kuud teise ja kolmanda vaktsiinidoosi vahel.
** 1994–1995 aastal sündinud ja seni B-viirushepatiidi vastu vaktsineerimata lapsed immuniseeritakse intervalliga 1 kuu esimese ja teise doosi ning intervalliga 5 kuud teise ja kolmanda vaktsiinidoosi vahel.
*** 1990–1995 aastal sündinud ja seni 12. eluaastal difteeria-teetanuse kuuenda doosiga (dT 6) vaktsineeritud lapsi revaktsineeritakse difteeria-teetanuse seitsmenda doosiga (dT 7) 17. eluaastal.