Teksti suurus:

Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:

Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine

Vastu võetud 06.11.2001 nr 341
RT I 2001, 90, 538
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg): 

10.01.2002 nr 3 (RT I 2002, 5, 11), jõust. 1.01.2002

8.03.2007 nr 70 (RT I 2007, 25, 139), jõust. 27.04.2007

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 23 lõike 14 alusel.

[RT I 2007, 25, 139 – jõust. 27.04.2007]

§ 1. Relva ja laskemoona tüübikinnitust teostavaks volitatud asutuseks on Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus.

§ 2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

/otsingu_soovitused.json