Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2014, 13

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” muutmine

Vastu võetud 24.10.2014 nr 163

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 84 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruses nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Erandina on lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud alarmsõidukiks sisekaitselise rakenduskõrgkooli siseturvalisuse alases õppetegevuses kasutatav sõiduk, kui sõiduk on värvitud käesolevas määruses Päästeameti või Politsei- ja Piirivalveameti alarmsõidukile kehtestatud nõuete kohaselt.”;

2) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Alarmsõiduki juht võib eriseadmeid kasutada ainult kiireloomulise ameti- või tööülesande täitmisel või siseturvalisuse alases õppetegevuses.”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppetegevuses kasutatava alarmsõiduki külgedele kantakse sisekaitselise rakenduskõrgkooli nimetus ja sümbolid.”;

4) paragrahvi 14 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Alarmsõidukile omased tunnused, värviskeemi ja eriseadmed võib jätta sõidukilt ja maastikusõidukilt eemaldamata, kui sõiduk võõrandatakse või antakse üle muuseumile.”.

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister siseministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json