Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses andmekogude vastutava töötleja muutmisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2016, 7

Siseministri määruste muutmine seoses andmekogude vastutava töötleja muutmisega

Vastu võetud 19.10.2016 nr 29

Määrus kehtestatakse väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 33 lõike 1 ja § 3314 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 23. mai 2016. aasta määruse nr 17 „Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 23. mai 2016. aasta määruse „Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus” § 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

(2) Registri volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).”.

§ 2.  Siseministri 14. juuli 2010. aasta määruse nr 23 „Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 14. juuli 2010. aasta määruse nr 23 „Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärus” § 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

(1) Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

(2) Andmekogu volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).”.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json