Teksti suurus:

Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad

Sisukord

Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2016, 13

Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad

Vastu võetud 24.01.2014 nr 6
RT I, 31.01.2014, 3
jõustumine 03.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2015RT I, 06.05.2015, 609.05.2015
17.02.2016RT I, 23.02.2016, 526.02.2016
25.10.2016RT I, 28.10.2016, 831.10.2016

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 6 lõike 6, § 40 lõike 5 ja § 44 lõike 7 alusel.

§ 1.  Deklaratsioonide ja residentsuse määramise vormid

  Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja füüsilise isiku residentsuse määramise vormid ning täitmise korrad:
 1) lisa 1 vorm A1 „Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning üüritulu deklaratsioon“;
[RT I, 23.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]
 2) lisa 2 vorm E1 „Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon“;
 3) lisa 3 vorm E1 lisa „Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine“;
 4) lisa 4 vorm V1 „Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon“;
 5) [kehtetu - RT I, 23.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]
 6) lisa 6 vorm R „Füüsilise isiku residentsuse määramise avalduse vorm“.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Käesoleva määruse 2015. aasta mais jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 1 vormi A1 ja lisa 2 vormi E1 rakendatakse 2015. aasta tulude kohta ning lisa 3 vormi E1 lisa ja lisa 4 vormi V1 rakendatakse lisaks 2015. aastale ka sellele järgnevate aastate tulude kohta.
[RT I, 23.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]

 (21) Käesoleva määruse 2016. aasta veebruaris jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 2 vormi E1 ja 2015. aasta mais jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 4 vormi V1 rakendatakse 2016. aasta tulude kohta, lisa 1 vormi A1 rakendatakse lisaks 2016. aastale ka sellele järgnevate aastate tulude kohta ning lisa 3 vormi E1 lisa rakendatakse lisaks 2015. aastale ka sellele järgnevate aastate tulude kohta.
[RT I, 28.10.2016, 8 - jõust. 31.10.2016]

 (3) Enne 1. jaanuari 2015. aasta saadud tulu deklareerimisel rakendatakse käesoleva määruse enne 2015. aasta maid kehtinud redaktsiooni lisade 1–4 vorme A1, E1, E1 lisa ja V1.
[RT I, 06.05.2015, 6 - jõust. 09.05.2015]

Lisa 1 vorm A1 „Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning üüritulu deklaratsioon“
[RT I, 23.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]

Lisa 2 vorm E1 „Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon“
[RT I, 28.10.2016, 8 - jõust. 31.10.2016]

Lisa 3  vorm E1 lisa „Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine“
[RT I, 06.05.2015, 6 - jõust. 09.05.2015]

Lisa 4 vorm V1 „Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon“
[RT I, 28.10.2016, 8 - jõust. 31.10.2016]

Lisa 5 Vorm LIF
[Kehtetu - RT I, 23.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]

Lisa 6 Vorm R
[RT I, 23.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]