Teksti suurus:

Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad

Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2016, 13

Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad

Vastu võetud 24.01.2014 nr 6
RT I, 31.01.2014, 3
jõustumine 03.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2015RT I, 06.05.2015, 609.05.2015
17.02.2016RT I, 23.02.2016, 526.02.2016
25.10.2016RT I, 28.10.2016, 831.10.2016

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 6 lõike 6, § 40 lõike 5 ja § 44 lõike 7 alusel.

§ 1.  Deklaratsioonide ja residentsuse määramise vormid

  Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja füüsilise isiku residentsuse määramise vormid ning täitmise korrad:
 1) lisa 1 vorm A1 „Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning üüritulu deklaratsioon“;
[RT I, 23.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]
 2) lisa 2 vorm E1 „Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon“;
 3) lisa 3 vorm E1 lisa „Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine“;
 4) lisa 4 vorm V1 „Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon“;
 5) [kehtetu - RT I, 23.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]
 6) lisa 6 vorm R „Füüsilise isiku residentsuse määramise avalduse vorm“.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Käesoleva määruse 2015. aasta mais jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 1 vormi A1 ja lisa 2 vormi E1 rakendatakse 2015. aasta tulude kohta ning lisa 3 vormi E1 lisa ja lisa 4 vormi V1 rakendatakse lisaks 2015. aastale ka sellele järgnevate aastate tulude kohta.
[RT I, 23.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]

 (21) Käesoleva määruse 2016. aasta veebruaris jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 2 vormi E1 ja 2015. aasta mais jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 4 vormi V1 rakendatakse 2016. aasta tulude kohta, lisa 1 vormi A1 rakendatakse lisaks 2016. aastale ka sellele järgnevate aastate tulude kohta ning lisa 3 vormi E1 lisa rakendatakse lisaks 2015. aastale ka sellele järgnevate aastate tulude kohta.
[RT I, 28.10.2016, 8 - jõust. 31.10.2016]

 (3) Enne 1. jaanuari 2015. aasta saadud tulu deklareerimisel rakendatakse käesoleva määruse enne 2015. aasta maid kehtinud redaktsiooni lisade 1–4 vorme A1, E1, E1 lisa ja V1.
[RT I, 06.05.2015, 6 - jõust. 09.05.2015]

Lisa 1 vorm A1 „Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning üüritulu deklaratsioon“
[RT I, 23.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]

Lisa 2 vorm E1 „Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon“
[RT I, 28.10.2016, 8 - jõust. 31.10.2016]

Lisa 3  vorm E1 lisa „Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine“
[RT I, 06.05.2015, 6 - jõust. 09.05.2015]

Lisa 4 vorm V1 „Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon“
[RT I, 28.10.2016, 8 - jõust. 31.10.2016]

Lisa 5 Vorm LIF
[Kehtetu - RT I, 23.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]

Lisa 6 Vorm R
[RT I, 23.02.2016, 5 - jõust. 26.02.2016]