Teksti suurus:

Perioodil 2013–2019 elektri tootmise eest eraldatavate tasuta lubatud heitkoguse ühikute eelneva tõhususe võrdlusalus

Perioodil 2013–2019 elektri tootmise eest eraldatavate tasuta lubatud heitkoguse ühikute eelneva tõhususe võrdlusalus - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2016, 15

Perioodil 2013–2019 elektri tootmise eest eraldatavate tasuta lubatud heitkoguse ühikute eelneva tõhususe võrdlusalus

Vastu võetud 26.10.2016 nr 42

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 164 lõike 4 alusel.

§ 1.   Eelneva tõhususe võrdlusalus

  (1) Käitisele, kes vastab atmosfääriõhu kaitse seaduse § 164 lõikes 2 esitatud tingimustele ja kes alustas tegevust pärast 2007. aastat, arvutatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 164 lõikes 1 nimetatud investeeringute kava koostamisel elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kogus elektri tootmise andmete korrutamisel eelneva tõhususe võrdlusalusega.

  (2) Eelneva tõhususe võrdlusalus on 0,6408 tonni süsinikdioksiidi toodetud elektrienergia megavatt-tunni kohta.

§ 2.   Elektri tootmise andmete arvutamine

  (1) Käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud elektri tootmise andmed arvutatakse käitise elektri tootmiseks kasutatava installeeritud võimsuse korrutamisel käitise koormusteguriga tundides aasta kohta.

  (2) Kui käitisel on rohkem kui üks elektrit tootev käitiseosa, arvutatakse elektri tootmiseks kasutatav installeeritud võimsus ja koormusteguri väärtus tundides aasta kohta iga käitiseosa kohta eraldi.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json