Teksti suurus:

Kohanimenõukogu moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2008
Avaldamismärge:

Kohanimenõukogu moodustamine

Vastu võetud 01.07.2004 nr 478
RTL 2004, 94, 1471
jõustumine 01.07.2004

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

5.10.2004 nr 745-k (RTL 2004, 132, 2044) 5.10.2004

30.03.2005 nr 169 (RTL 2005, 37, 537) 30.03.2005

25.11.2005 nr 747 (RTL 2005, 115, 1805) 25.11.2005

6.03.2007 nr 148 (RTL 2007, 23, 420) 6.03.2007

«Kohanimeseaduse» § 20 alusel:

1. Moodustada regionaalministri valitsemisalas kohanimenõukogu.

2. Nimetada kohanimenõukogu esimeheks Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets ja liikmeteks:

Katrin Alliksaar

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna nõunik

Raivo Aunap

Tartu Ülikooli Geograafia Instituudi erakorraline teadur 

Lui Hubel

ASi Eesti Kaardikeskus geoinfo peaspetsialist

Jüri Jagomägi

aktsiaseltsi REGIO kartograafia ja geoinfo osakonna geo-ekspert/peakartograaf

Aule Kikas

Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist

Ants Kraut

Muinsuskaitseameti peainspektorite osakonna arheoloogiamälestiste peainspektor

Jaak Maandi

Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku kohusetäitja

Valdek Pall

Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Peeter Päll

Eesti Keele Instituudi grammatika- ja keelekorraldussektori juhataja

Evar Saar

Võru Instituudi teadur

UudoTimm

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse keskkonnaregistri büroo juhataja

Sirje Tobreluts

Laheda vallavanem

Ilmar Tomusk Keeleinspektsiooni peadirektor

Olev Veskimäe

Maa-ameti fotogramm-meetria ja kartograafia osakonna kvaliteedi ja tootearenduse büroo juhataja kohusetäitja

[RTL 2007, 23, 420 – jõust. 6.03.2007]