Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja ja Viidumäe looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja ja Viidumäe looduskaitsealal
[RT I 2007, 26, 147 - jõust. 29.03.2007(rakendatakse alates 1.01.2007)]

Vastu võetud 06.08.1996 nr 209
RT I 1996, 59, 1101
jõustumine 19.08.1996

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

1.02.2007 nr 32 (RT I 2007, 11, 61) 11.02.2007

15.03.2007 nr 78 (RT I 2007, 26, 147) 29.03.2007 (rakendatakse alates 1.01.2007)

Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 28 lõike 1 ja maamaksuseaduse paragrahvi 4 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab: 

Kinnitada:

1. Alam-Pedja looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, kus maamaksu makstakse 25% maamaksumäärast (juurde lisatud).

2. [Kehtetu – RT I 2007, 11, 61 – jõust. 11.02.2007]

3. Viidumäe looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, kus maamaksu makstakse 25% maamaksumäärast (juurde lisatud).

4. [Kehtetu – RT I 2007, 26, 147 – jõust. 29.03.2007] – rakendatakse alates 1.01.2007

5. Alam-Pedja looduskaitseala piiranguvööndi alavööndid, kus maamaksu makstakse 50% maamaksumäärast (juurde lisatud).

6. [Kehtetu – RT I 2007, 11, 61 – jõust. 11.02.2007]

7. Viidumäe looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad ja piiranguvööndi alavööndid, kus maamaksu makstakse 50% maamaksumäärast (juurde lisatud). 

8. [Kehtetu – RT I 2007, 26, 147 – jõust. 29.03.2007] – rakendatakse alates 1.01.2007

                                            

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a. määrusega nr 209

 

    Alam-Pedja looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, kus maamaksu makstakse 25% maamaksumäärast

Jrk. nr. Alavöönd  Pindala ha
     
  Jõgeva maakond   Puurmani vald
1. Madise sihtkaitsevöönd   781,8
     
  Viljandi maakond Kolga-Jaani vald
2. Potaste sihtkaitsevöönd  783,3
     
  Tartu maakond  Laeva vald
3. Valmassaare sihtkaitsevöönd  687,1
4. Rehessaare sihtkaitsevöönd  85,8
5. Kulu soo sihtkaitsevöönd  348,6
6. Pede sihtkaitsevöönd    164,5
7. Kärstna sihtkaitsevöönd  563,5
     
    Puhja vald
8. Kulu soo sihtkaitsevöönd  989,3
9. Pede sihtkaitsevöönd   101,5
10. Reku–Kavilda sihtkaitsevöönd   290,9
11. Kärstna sihtkaitsevöönd    733,3
     
    Tähtvere vald
12. Kärstna sihtkaitsevöönd     141,2

                                              

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

[Kehtetu – RT I 2007, 11, 61 – jõust. 11.02.2007]

                                               

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

 

Viidumäe looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, kus maamaksu makstakse 25% maamaksumäärast

Jrk. nr.  Alavöönd  Pindala ha
     
    Saare maakond   Kihelkonna vald
1. Tammiku-tagune sihtkaitsevöönd   55
2. Suurmäe sihtkaitsevöönd   164
3. Surnuaiamäe sihtkaitsevöönd    15
     
    Lümanda vald
4. Suurmäe sihtkaitsevöönd 9
5. Surnuaiamäe sihtkaitsevöönd   78
6. Rauna sihtkaitsevöönd    53

                                             

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

 [Kehtetu – RT I 2007, 26, 147 – jõust. 29.03.2007] – rakendatakse alates 1.01.2007

 

                                            

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

 

Alam-Pedja looduskaitseala piiranguvööndi alavööndid, kus maamaksu makstakse 50% maamaksumäärast

Jrk. nr. Alavöönd  Pindala ha
     
  Jõgeva maakond Puurmani vald
1. Utsali piiranguvöönd  612,1
2. Lipardi-Pedja piiranguvöönd   18,2
     
    Põltsamaa vald
3. Põlendiku piiranguvöönd    328,1
4. Kamari-Umbusi piiranguvöönd 213,7
5. Emajõe-Paala piiranguvöönd   1,6
     
  Viljandi maakond Kolga-Jaani vald
6. Rõika piiranguvöönd    21,0
7. Emajõe-Paala piiranguvöönd  56,9
     
  Tartu maakond    Laeva vald
8. Emajõe-Paala piiranguvöönd   11,4
9. Sooküla piiranguvöönd 265,8
10. Nasja piiranguvöönd  46,0
11 Ihamakingu piiranguvöönd  33,0
     
    Puhja vald
12. Emajõe-Paala piiranguvöönd  92,5
13. Nasja piiranguvöönd  170,3
14. Kaha piiranguvöönd 185,5
15. Palupõhja piiranguvöönd  165,7
16. Rekusaare piiranguvöönd 167,4
     
    Tähtvere vald
17. Emajõe-Paala piiranguvöönd  2,1

                                            

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

[Kehtetu – RT I 2007, 11, 61 – jõust. 11.02.2007] 

                                            

 

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

 

Viidumäe looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad ja piiranguvööndi alavööndid, kus maamaksu makstakse 50% maamaksumäärast

 

Jrk. nr.  Alavöönd  Pindala ha
     
  Saare maakond  Kihelkonna vald
1. Tammiku piiranguvöönd   72
2. Mäepe piiranguvöönd    4
     
    Lümanda vald
3. Sutru sihtkaitsevöönd   166
4. Lauma sihtkaitsevöönd 235
5. Audaku piiranguvöönd   83

                                           

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

 

  [Kehtetu – RT I 2007, 26, 147 – jõust. 29.03.2007] – rakendatakse alates 1.01.2007


 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json