Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 14. septembri 2010. a määruse nr 55 „Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2013, 1

Haridus- ja teadusministri 14. septembri 2010. a määruse nr 55 „Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend” muutmine

Vastu võetud 22.11.2013 nr 35

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 14. septembri 2010. a määruse nr 55 „Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend” preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 2 punkti 1 alusel.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json