Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2009. a määruse nr 109 „Veoloa taotlemise ja andmise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2014, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2009. a määruse nr 109 „Veoloa taotlemise ja andmise kord” muutmine

Vastu võetud 24.11.2014 nr 100

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 21 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2009. a määruse nr 109 „Veoloa taotlemise ja andmise kord” § 12 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Austrias, Itaalias, Kreekas ja Venemaal kehtiva CEMT-i veoloa andmisel võetakse aluseks veoloa andja määratud aruandlusperioodil vedaja poolt vastavasse riiki ja vastavast riigist tehtud sõitude arv CEMT-i ning kahepoolsete veolubade alusel. Eelnimetatud riikides kehtivad CEMT-i veoload jaotatakse esmajärjekorras vedajatele, kes teostavad vedusid nimetatud riikide ja kolmandate riikide vahel. Sama kord kehtib ka eelnimetatud riikides kehtivate tagastatud ja äravõetud CEMT-i veolubade jaotamisel.”.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json