Teksti suurus:

Laeva juhtkonna liikme ametiriietuse ja ametialaste eraldusmärkide kirjeldus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2014, 3

Laeva juhtkonna liikme ametiriietuse ja ametialaste eraldusmärkide kirjeldus

Vastu võetud 24.11.2014 nr 102

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 27 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mere- ja siseveelaeva juhtkonna liikme ametiriietuse ja ametialaste eraldusmärkide kirjeldus.

2. peatükk Ametiriietuse kirjeldus 

§ 2.   Ametiriietuse liigid ja esemed

  (1) Mere- ja siseveelaeva juhtkonna liikme ametiriietuse liigid on:
  1) meeste paraadülikond (edaspidi paraadülikond);
  2) meeste igapäeva-vormiriietus;
  3) naiste kostüüm.

  (2) Mere- ja siseveelaeva juhtkonna liikme ametiriietuse esemed on:
  1) päevasärk;
  2) naiste pluus;
  3) kampsun;
  4) vormimüts;
  5) talvemüts;
  6) kingad;
  7) sokid.

§ 3.   Paraadülikond

  (1) Paraadülikond on mustast või valgest riidest.

  (2) Paraadülikonna pintsak on kaherealine ja kaheksa suure vorminööbiga. Pintsakul on ees kaks sissetöödeldud klapptaskut ja rinnal liisttasku. Pintsak on ilma lõhikuta või lõhikuga taga keskel. Musta paraadülikonna pintsaku varruka välisküljel on kaks väikest vorminööpi ja eraldusmärgid vastavalt ametikohale. Valge paraadülikonna pintsakul on pealeõmmeldud mustad eraldusmärkidega pagunid.

  (3) Paraadülikonna püksid on käänisteta sirgelõikelised viigipüksid. Valge paraadülikonna pintsakuga võib kanda ka musti pükse.

  (4) Paraadülikonnaga kantakse valget päevasärki ja musta lipsu.

§ 4.   Meeste igapäeva-vormiriietus

  (1) Frentš on tumesinisest või khakivärvi riidest.

  (2) Frentš on üherealine ja nelja suure vorminööbiga. Frentši varrukal on kaks väikest vorminööpi. Taga keskel on lõhik. Kõik õmblused on tepitud. Frentšil on pealeõmmeldud mustad eraldusmärkidega pagunid.

  (3) Tumesinise frentšiga kantakse valget päevasärki, musta lipsu ja musti käänisteta viigipükse.

  (4) Khakivärvi frentšiga kantakse valget päevasärki, musta lipsu ja khakivärvi või musti käänisteta viigipükse.

  (5) Meeste igapäeva-vormiriietusena võib kanda valget või khakivärvi päevasärki ja khakivärvi viigipükse. Päevasärgil kantakse ametialaseid eraldusmärke. Päevasärki võib kanda ka ilma lipsuta.

  (6) Troopilistes tingimustes võib kanda särki ja lühikesi pükse, mis on valgest või khakivärvi riidest.

§ 5.   Naiste kostüüm

  (1) Naiste kostüüm on mustast, tumesinisest, valgest või khakivärvi riidest.

  (2) Kostüümijakk on kaherealine ning kuue suure vorminööbi ja pika reväärkraega. Rinnal on sissetöödeldud liisttasku, all klapptaskud. Jaki seljal on kaks sissevõtet, mis lõpevad vöökohal lahtiste voltide ja vorminööpidega. Voodriga jaki varruka välisküljel on eraldusmärgid vastavalt ametikohale. Voodrita jakil ametialaseid eraldusmärke ei ole.

  (3) Seelik on sirgelõikeline, selja keskõmbluses tõmblukk-kinnis ja allservas lõhik. Seelik võib olla ka alt laienev või voltidega.

  (4) Seeliku asemel võib kanda sirgelõikelisi viigipükse.

§ 6.   Päevasärk ja naiste pluus

  (1) Päevasärk on sirgelõikeline, pikkade või lühikeste varrukatega. Särgil on kannaga nurkkrae ja õlakud. Esihõlmadel on klapiga suletavad, keskelt vastandvoldiga, pealeõmmeldud rinnataskud.

  (2) Naiste pluus on valgest puuvillasest riidest. Pluus on avar, meestesärgi lõikega ja pikendatud õlaga. Ees ja taga on väike passe. Selja passejoonel on kaks volti. Pluusi taskud on klapi ja vastandvoldiga. Kannaga krae nurgad on läbinööbitavad.

§ 7.   Kampsun

  (1) Kampsun on kootud tumesinisest lõngast.

  (2) Kampsun on soonikkoes ja madala ümara või kolmnurkse kaelusega. Kampsunile on peale õmmeldud samavärvilisest riidest rinnatasku, õlakud, õla- ja varrukatükid, mille õmblused on kahelt realt tepitud. Ümara otsaga pagun ja rinnataskuklapp kinnitatakse takjapaelaga. Varrukal on kahekordne tagasipööratud käänis.

  (3) Kampsunit kantakse valge või helesinise päevasärgi ja musta lipsuga või naiste pluusiga.

  (4) Kampsuniga kantakse musti käänisteta viigipükse. Naised võivad kampsuniga kanda käesoleva määruse § 6 lõikes 3 kirjeldatud seelikut.

§ 8.   Peakatted

  (1) Vormimüts on musta värvi ja musta sirmiga. Suvel kantakse mütsil valget katet. Mütsirummul on sissekootud koemustriga lai must pael. Mütsirummu allääres sirmi kohal on kahest ühepikkusest osast koosnev must punutud nöör. Kaptenimütsil on kulla värvi nöör. Nöör on kinnitatud rummu külge kahe väikese vorminööbiga. Mütsi esiküljel, mütsirummu keskkohal kantakse käesoleva määruse §-s 13 kirjeldatud mütsimärki.

  (2) Talvemüts on mustast riidest ovaalse põhjaga ning musta karus- või kunstkarusnahaga kaetud allakeeratava käänisega. Mütsipõhi on ääristatud kollase kitsa kandiga. Mütsil on sirm. Mütsi kõrgus eest sirmi juurest kuni põhjani on 100 mm, tagant umbes 75 mm. Mütsi allalastaval seespoolsel osal on riidest pael nööbiga. Mütsi esiküljel, mütsirummu keskkohal kantakse käesoleva määruse §-s 13 kirjeldatud mütsimärki. Talvemütsi võib kanda erariiete tumedavärvilise mantli või jopega.

3. peatükk Eraldusmärkide kirjeldus 

1. jagu Merelaeva juhtkonna liikme ametialased eraldusmärgid 

§ 9.   Eraldusmärgid

  Merelaeva juhtkonna liikme ametiriietusel kasutatavad eraldusmärgid on:
  1) eralduspaelad;
  2) pagunid;
  3) masinameeskonna embleem;
  4) mütsimärk;
  5) rinnamärk;
  6) vorminööbid.

§ 10.   Eralduspaelad

  (1) Eralduspael on kulla värvi 15 mm laiune pael, mis õmmeldakse musta paraadülikonna pintsaku või naiste voodriga jaki varruka välisküljele, või kulla värvi 10–12 mm laiune pael, mis õmmeldakse pagunile. Eralduspael on kolmnurkse või nelinurkse aasaga. Mitme eralduspaela korral on ülemine eralduspael kolmnurkse või nelinurkse aasaga. Käisel on alumise eralduspaela kaugus varruka alumisest äärest 90 mm. Eralduspaelte vahe on 3 mm.

  (2) Eralduspaelte arv vastab ametikohale. Merelaeva juhtkonna liikme ametikohale vastav eralduspaelte arv on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 11.   Pagunid

  (1) Pagunid on mustast riidest. Pagunil on merelaeva juhtkonna liikme ametikohale vastav arv eralduspaelu.

  (2) Frentšil ja valgel pintsakul kantavate pealeõmmeldud pagunite pikkus on 130 mm ja laius 55 mm. Pagun on ääristatud musta kandiga. Paguni ülaosas on väike vorminööp.

  (3) Kampsunil ja päevasärgil kantavate pagunite pikkus on 110 mm ja laius 50 mm. Pagunid on kõvendusega ja ilma kandita.

§ 12.   Masinameeskonna embleem

  Masinameeskonna embleemil on kujutatud kolme labaga sõukruvi, mis on tikitud masintikandis kulla värvi kardniidiga. Käiseembleemi läbimõõt on 40 mm ja see on teostatud sõõrikujulisele mustale kangale. Käiseembleem õmmeldakse eralduspaelte kohale, 30 mm kaugusele ülemise eralduspaela aasast. Paguniembleemi läbimõõt on 25 mm ja see on tikitud pagunile ülemise eralduspaela aasa kohale.

§ 13.   Mütsimärk

  (1) Merelaeva juhtkonna liikme mütsimärk on:
  1) kulla värvi kardniidiga tikitud tammelehepärg laiusega 80 mm ja kõrgusega 65 mm, mis ümbritseb kahte ristatud admiraliteediankrut. Ankrutele on põimitud kaks hõbedase kardniidiga tikitud ankrutrossi või
  2) kulla värvi kardniidiga tikitud tammelehepärg laiusega 70 mm ja kõrgusega 50 mm, mis ümbritseb kahte ristatud admiraliteediankrut.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud mütsimärgi ülaosas võib kanda riigilipu värvuskombinatsiooniga vapikujulist emailitud märki või laevandusettevõtte embleemi.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 kirjeldatud mütsimärki kannavad üle 300-se kogumahutavusega laeva kapten ja vanemmehaanik, kellel on 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku meresõidudiplom.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 kirjeldatud mütsimärki kannavad kuni 300-se kogumahutavusega laeva kipper ja teised käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata laeva juhtkonna liikmed.

§ 14.   Rinnamärk

  (1) 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni rinnamärgi aluseks on vapikujuline riigilipu värvuskombinatsiooniga lipp, mille alumist äärt ümbritseb hõbedane tammelehepärg ja ülemist äärt hõbedane tross. Lipu peale on kinnitatud kollasest metallist stiliseeritud sekstant. Märgi alumises osas, tammelehepärja all on stiliseeritud admiraliteediankrukäpad ja ankrutoe ümmargune otsak.

  (2) 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku rinnamärgi aluseks on vapikujuline riigilipu värvuskombinatsiooniga lipp, mille alumist äärt ümbritseb hõbedane tammelehepärg ja ülemist äärt hõbedane tross. Lipu peale on kinnitatud kollasest metallist stiliseeritud sõukruvi. Märgi alumises osas, tammelehepärja all on stiliseeritud admiraliteediankrukäpad ja ankrutoe ümmargune otsak.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud rinnamärgi kõrgus on 50 mm ja laius 40 mm. Rinnamärk on valmistatud tombakust. Rinnamärk kinnitatakse pintsakule märgi tagaküljel oleva keermestatud varda ja mutri abil.

  (4) Rinnamärki kantakse paraadülikonna pintsakul ja frentšil ning naiste kostüümijakil. Paraadülikonna pintsakul ja naiste kostüümijakil kantakse rinnamärki paremal hõlmal, teistest kantavatest märkidest allpool. Frentšil kantakse rinnamärki parempoolsel rinnataskul.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud rinnamärki võivad kanda 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni meresõidudiplomit omavad isikud. Käesoleva paragrahvi lõikes 2 kirjeldatud rinnamärki võivad kanda 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku meresõidudiplomit omavad isikud.

§ 15.   Vorminööbid

  (1) Vorminööbid valmistatakse kollasest metallist. Suurte vorminööpide läbimõõt on 22 mm ja väikestel 15 mm.

  (2) Nööbil on kujutatud stiliseeritud admiraliteediankur koos trossiga. Nööbi välisserv on ääristatud ankrutrossi kujutisega.

2. jagu Siseveelaeva juhtkonna liikme ametialased eraldusmärgid 

§ 16.   Eraldusmärgid

  Siseveelaeva juhtkonna liikme ametiriietusel kasutatavad eraldusmärgid on:
  1) eralduspaelad;
  2) pagunid;
  3) mütsimärk;
  4) vorminööbid.

§ 17.   Eralduspaelad

  (1) Eralduspael on kulla värvi 15 mm laiune pael, mille keskel on täisnurkne murdejoon ja mis õmmeldakse musta paraadülikonna pintsaku või naiste voodriga jaki varruka välisküljele, või kulla värvi 10–12 mm laiune pael, mille keskel on täisnurkne murdejoon ja mis õmmeldakse pagunile. Eralduspael on kolmnurkse või nelinurkse aasaga. Mitme eralduspaela korral on ülemine eralduspael kolmnurkse või nelinurkse aasaga. Käisel on alumise eralduspaela kaugus varruka alumisest äärest 90 mm. Eralduspaelte vahe on 3 mm.

  (2) Eralduspaelte arv vastab ametikohale. Siseveelaeva juhtkonna liikme ametikohale vastav eralduspaelte arv on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 18.   Pagunid

  Siseveelaeva juhtkonna liikme ametiriietusel kasutatakse käesoleva määruse §-s 11 kirjeldatud paguneid, millel on siseveelaeva juhtkonna liikme ametikohale vastav arv eralduspaelu.

§ 19.   Mütsimärk

  Siseveelaeva kapten ja siseveelaeva juhtkonna liige kannavad käesoleva määruse § 13 lõike 1 punktis 2 kirjeldatud mütsimärki. Märgi ülaosas võib kanda riigilipu värvidega vapikujulist emailitud märki või laevandusettevõtte embleemi.

§ 20.   Vorminööbid

  Siseveelaeva juhtkonna liikme ametiriietusel kasutatakse käesoleva määruse §-s 15 kirjeldatud vorminööpe.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Merelaeva ja siseveelaeva juhtkonna liikme ametikohale vastav eralduspaelte arv

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json