Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse nr 189 „Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2014, 7

Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse nr 189 „Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel” muutmine

Vastu võetud 25.11.2014 nr 175

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 4 lõigete 1 ja 7 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse nr 189 „Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel” § 3 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui lend suundub mittekontrollitavas õhuruumis Eesti-Vene kontrolljoonele või Eesti-Läti maismaapiirile lähemale kui 5 km (2,7 meremiili), tuleb lennuplaan esitada vähemalt 60 minutit enne väljumist, tehes lennuplaani märkuste väljale märke «piir» (RMK/border).

(22) Kui lend suundub mittekontrollitavas õhuruumis Eesti-Vene kontrolljoonele lähemale kui 5 km (2,7 meremiili) ja toimub allpool lennutasandit 95 ehk 2900 m, siis teavitab lennuliiklusteeninduse büroo (ATS-büroo) või vastav lennuliiklusteenindusüksus (ATS-üksus) vähemalt 60 minutit enne lennu toimumist Politsei- ja Piirivalveametit.”.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json