Teksti suurus:

Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2014, 9

Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel
[RT I 2005, 52, 412 - jõust. 07.10.2005]

Vastu võetud 11.05.2004 nr 189
RT I 2004, 43, 302
jõustumine 22.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.09.2005RT I 2005, 52, 41207.10.2005
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010
22.07.2010RT I 2010, 52, 33501.08.2010
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012
25.11.2014RT I, 28.11.2014, 701.01.2015

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 4 lõigete 1 ja 7 alusel.
[RT I 2005, 52, 412 - jõust. 07.10.2005]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse riigi julgeoleku tagamise ja keskkonnakaitse eesmärgil lennupiirangud käesolevas määruses sätestatud Eesti õhuruumi osades.

  (2) Lennupiiranguga hõlmatud õhuruumi osa piiritletakse geograafiliste koordinaatidega WGS-84-süsteemis ning kõrgusega merepinnast.

  (3) Käesolevas määruses sätestatud lennupiirangud ei laiene õhusõiduki stardile ja maandumisele sertifitseeritud lennuväljalt või kopteriväljakult, samuti riigikaitselistele lendudele, politsei ja Päästeameti teenistuslendudele, riikliku järelevalve (kaasa arvatud raadio- ja navigatsiooniseadmete testlennud) ning teadusliku uurimistöö eesmärkidel tehtavatele lendudele, või kui seda nõuab lennuohutus.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Riigikaitselistele treeninglendudele kohaldatakse §-des 2 ja 21 ning politsei ja Päästeameti treeninglendudele üksnes §-s 2 sätestatud piiranguid.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.  Lennupiirangud keskkonnakaitse eesmärgil

  (1) Lennupiirangud keskkonnakaitse eesmärgil kehtestatakse järgmistel aladel:
  1) Vilsandi: 583212N 214618E – 582918N 215607E – 582201N 220146E – 581950N 220131E – 581404N 215506E – 581915N 214543E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
  2) Matsalu: 585200N 232100E – 585200N 232300E – 584827N 233239E – 584916N 234548E – 584547N 235922E – 584347N 235822E – 583858N 232325E – 584458N 231801E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m).

  (2) Keskkonnakaitse eesmärgil kehtestatakse järgmised tundliku faunaga alad:
  1) Allirahu: 580957N 224625E – 580959N 224935E – 580846N 224933E – 580845N 224631E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
  2) Hari kurk: 590157N 230009E – 585558N 230622E – 585540N 230512E – 585733N 225930E – 590132N 225637E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  3) Hiiumaa laiud: 585058N 225809E – 584514N 231309E – 584325N 230731E – 584520N 225959E – 585031N 225635E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
  4) Krassi: 592054N 234600E – 592055N 234651E – 592024N 234655E – 592024N 234558E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  5) Malusi: 593753N 251809E – 593748N 251950E – 593549N 252018E – 593544N 251843E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
  6) Raudrahu: 584008N 222636E – 584008N 222746E – 583935N 222747E – 583935N 222636E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
  7) Sangelaid: 581200N 235154E – 581222N 235356E – 581222N 235439E – 581111N 235439E – 581042N 235208E – 581113N 235136E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
  8) Selgrahu: 590551N 225217E – 590432N 225405E – 590408N 225210E – 590528N 225049E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
  9) Uhtju: 594223N 262805E – 594218N 263240E – 593858N 263248E – 593858N 262903E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
  10) Klaasirahu: 584821N 222120E – 584822N 222336E – 584634N 222434E – 584624N 222117E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
  11) Käina laht: 585042N 225302E – 584948N 225341E – 584708N 224631E – 584811N 224449E – 584924N 224559E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  12) Hellamaa laht ja laiud: 590119N 225000E – 585906N 225634E – 585640N 225925E – 585407N 230453E – 585251N 230123E – 590007N 225009E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  13) Kõrgessaare-Mudaste: 590155N 222814E – 590217N 223047E – 590145N 223527E – 585743N 222836E – 585656N 222534E – 585836N 222217E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  14) Küdema laht: 583444N 221737E – 583116N 221923E – 582907N 221732E – 582923N 221426E – 583251N 221236E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  15) Lõu laht: 580751N 220734E – 580722N 221143E – 580337N 221011E – 580438N 220518E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  16) Siiksaare-Oessaare lahed: 582034N 225047E – 581941N 225607E – 581748N 225830E – 581727N 225043E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  17) Kahtla-Kübassaare rannik ja lahed: 582840N 230928E – 582647N 231925E – 582444N 231932E – 582433N 230958E – 582057N 230143E – 582054N 225702E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  18) Väike väin: 583928N 230129E – 583712N 230640E – 583531N 230436E – 583201N 232247E – 583028N 232526E – 582654N 231928E – 583648N 225728E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  19) Häädemeeste-Võiste rannik: 581247N 242801E – 580857N 242905E – 580416N 242902E – 580444N 242646E – 581238N 242648E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  20) Audru polder: 582251N 241802E – 582400N 241813E – 582409N 241948E – 582347N 242343E – 582320N 242227E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  21) Hullo ja Sviby lahed ja laiud: 585815N 231548E – 585847N 231827E – 585719N 231900E – 585600N 231727E – 585634N 231422E – 585856N 231226E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  22) Haapsalu siselahed: 590521N 233149E – 585825N 234512E – 585621N 233255E – 590453N 232827E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  23) Puhtu-Laelatu – Nehatu – Paadrema kaitsealad: 583651N 232823E – 583651N 233506E – 583037N 235037E – 582843N 234703E – 582934N 233858E – 583339N 232725E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  24) Eru laht ja laiud: 593543N 254701E – 593408N 255051E – 593347N 254837E – 593411N 254619E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  25) Emajõe suudmeala: 582822N 271446E – 582149N 272623E – 582018N 272508E – 581829N 271013E – 582629N 270610E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
  26) Soitsjärv: 583415N 263924E – 583349N 264110E – 583229N 264248E – 583322N 264004E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  27) Endla järv: 585215N 261027E – 585219N 261245E – 585112N 261305E – 585051N 261242E – 585050N 261104E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  28) Räpina polder: 581028N 272948E – 580745N 273144E – 580624N 273141E – 580621N 272909E – 580752N 272812E – 581001N 272755E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m);
  29) Alam-Pedja looduskaitseala: 583615N 255242E – 583420N 261353E – 582813N 262103E – 582306N 262320E – 582328N 261156E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m).

  (3) Lõikes 1 nimetatud piirangualadel võib lend toimuda ainult Lennuameti loal. Lennuamet väljastab loa ühe tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Loa taotleja kooskõlastab taotluse eelnevalt Keskkonnaministeeriumiga.

  (4) Lõike 2 punktides 4–7 nimetatud aladel on lennud lubatud 1. detsembrist kuni 31. jaanuarini, punktides 11–28 nimetatud aladel 1. detsembrist kuni 31. märtsini.
[RT I 2005, 52, 412 - jõust. 07.10.2005]

§ 21.  Piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks treeninglendudel ülehelikiirusel

  (1) Lend ülehelikiirusel Eesti õhuruumis või Tallinna lennuinfopiirkonnas maismaa kohal või mere kohal kuni 10 meremiili väljaspool territoriaalmere lähtejoont ei või toimuda madalamal lennutasandist 300.

  (2) Riiklike õhusõidukite VFR-lennud (visual flight rules – visuaallennureeglid) allpool lennutasandit 100 ei tohi toimuda suuremal kiirusel kui 550 sõlme IAS (indicated airspeed – instrumentaalkiirus) või 0,9 M (machi arv – õhusõiduki tegeliku kiiruse suhe helikiirusesse), sõltuvalt sellest, kumb saavutatakse varem.
[RT I 2005, 52, 412 - jõust. 07.10.2005]

§ 3.  Lennupiirang riigipiiri läheduses

  (1) Riigi julgeoleku tagamise huvides kehtestatakse järgmine piiranguala: punktist 573300N 271100E mööda Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiri punktini 573100N 272100E, edasi mööda Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelist kontrolljoont punktini 592818N 280236E, sealt edasi mööda kontrolljoont punktini 594519N 264317E, sealt edasi mööda punkte 595106N 260442E – 594847N 260108E – 594300N 263900E – 593500N 265200E – 593300N 273900E – 592500N 280000E – 592200N 280400E – 591800N 275000E – 590000N 273700E – 584800N 271600E – 583000N 272400E – 581200N 272400E – 575800N 273300E punktini 573300N 271100E. Piirangualal võib lennata ainult kõrgemal kui 1000 jalga (300 m) veekogu pinnast või maapinnast.

  (2) Lend lõikes 1 toodud alal võib toimuda ainult Lennuameti loal. Lennuamet väljastab loa ühe tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Loa taotleja kooskõlastab taotluse eelnevalt Politsei- ja Piirivalveametiga.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

  (21) Kui lend suundub mittekontrollitavas õhuruumis Eesti-Vene kontrolljoonele või Eesti-Läti maismaapiirile lähemale kui 5 km (2,7 meremiili), tuleb lennuplaan esitada vähemalt 60 minutit enne väljumist, tehes lennuplaani märkuste väljale märke «piir» (RMK/border).
[RT I, 28.11.2014, 7 - jõust. 01.01.2015]

  (22) Kui lend suundub mittekontrollitavas õhuruumis Eesti-Vene kontrolljoonele lähemale kui 5 km (2,7 meremiili) ja toimub allpool lennutasandit 95 ehk 2900 m, siis teavitab lennuliiklusteeninduse büroo (ATS-büroo) või vastav lennuliiklusteenindusüksus (ATS-üksus) vähemalt 60 minutit enne lennu toimumist Politsei- ja Piirivalveametit.
[RT I, 28.11.2014, 7 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Käesolevas paragrahvis nimetatud piirang ei laiene põllumajanduslikele lennutöödele, kõrgepingeliinide ja metsa patrull-lendudele, mis toimuvad kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määrusega nr 176 kinnitatud «Piirirežiimi eeskirja» punktiga 52.

§ 4.  Lennupiirangute alase teabe avaldamine

  (1) Lennuamet tagab lennupiirangute ja tundliku fauna alase teabe avaldamise Eesti lennundusteabe kogumikus (AIP).

  (2) Lennuamet tagab lennupiirangute ja tundliku fauna alase teabe lennukaardile ja teistele aeronavigatsioonikaartidele kandmise.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json