Teksti suurus:

Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2014, 10

Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” muutmine

Vastu võetud 25.11.2014 nr 107

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 19 lõike 3 ja § 513 lõike 2 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määrust nr 1 „Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 19 lõike 3 ja § 513 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Veterinaar- ja Toiduamet koostab igal aastal loomses toidus saasteainete sisalduste uurimiseks proovivõtuplaani, lähtudes lisas 2 sätestatud igal aastal põllumajandusloomadel ning loomses toidus kontrollitavate saasteainete loetelust loomaliikide või toidugruppide kaupa ning arvestades lisas 3 sätestatud igal aastal kontrollitavate loomade arvu või kontrollitava loomse toidu koguseid ja esitab selle Põllumajandusministeeriumile kontrolli tegemisele eelneva aasta 15. detsembriks.”;

3) paragrahvi 4 lõike 6 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

„Ametnik vormistab kontrollproovi võtmise kohas kontrollproovide võtmise protokolli, mis sisaldab muu hulgas järgmisi andmeid:”;

4) paragrahvi 5 lõike 5 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

„Ametnik saadab kontrollproovid laboratooriumisse koos vormikohase kaaskirjaga, mis sisaldab muu hulgas järgmisi andmeid:”.

§ 2.  Määrus jõustub 13. detsembril 2014. a.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister põllumajandusministri ülesannetes

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json