Teksti suurus:

Digitaalse isikutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2014, 15

Digitaalse isikutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine

Vastu võetud 26.08.2010 nr 120
RT I 2010, 61, 422
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.2014RT I, 28.11.2014, 1101.12.2014

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5 ning § 202 lõike 1 alusel.
[RT I, 28.11.2014, 11 - jõust. 01.12.2014]

1. peatükk DIGITAALSE ISIKUTUNNISTUSE VORM JA TEHNILINE KIRJELDUS 

§ 1.  Digitaalse isikutunnistuse vorm

  Digitaalne isikutunnistus on polüvinüülkloriidist (PVC) valmistatud ümarate nurkadega kaart mõõtmetega 85,72×54,03×0,84 mm (vorm lisatud määrusele).

§ 2.  Digitaalse isikutunnistuse esikülje kirjeldus

  (1) Digitaalse isikutunnistuse esikülg on helesinise ja valge värvi ning põimikornamendiga.

  (2) Esikülje parema serva ülanurka on kollase, sinise ja musta värviga trükitud Eesti Vabariigi suure riigivapi kujutis.

  (3) Esikülje vasaku serva keskosas on elektrooniline protsessorkiip, millele kantakse §-s 5 loetletud digitaalsed andmed.

  (4) Digitaalse isikutunnistuse esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) EESTI VABARIIK / REPUBLIC OF ESTONIA;
  2) DIGITAALNE ISIKUTUNNISTUS / DIGITAL IDENTITY CARD;
  3) KEHTIV KUNI / DATE OF EXPIRY;
  4) DOKUMENDI NUMBER / DOCUMENT NUMBER;
  5) ISIKUKOOD / PERSONAL CODE;
  6) AINULT ELEKTROONILISEKS KASUTAMISEKS / ELECTRONIC USE ONLY.

§ 3.  Digitaalse isikutunnistuse tagakülje kirjeldus

  (1) Digitaalse isikutunnistuse tagakülg on helesinise ja valge värvi ning põimikornamendiga.

  (2) Digitaalse isikutunnistuse tagakülje keskosas on dokumendi number vöötkoodina.

2. peatükk DIGITAALSELE ISIKUTUNNISTUSELE KANTAVAD ANDMED 

§ 4.  Digitaalsele isikutunnistusele kantavad andmed

  Digitaalsele isikutunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) digitaalse isikutunnistuse kasutaja perekonnanimi;
  2) digitaalse isikutunnistuse kasutaja eesnimed;
  3) digitaalse isikutunnistuse kasutaja isikukood;
  4) digitaalse isikutunnistuse number;
  5) digitaalse isikutunnistuse kehtivuse viimane kuupäev.

§ 5.  Digitaalsele isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed

  (1) Digitaalsele isikutunnistusele kantakse isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ja digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat, mis on genereeritud vastavalt dokumendi kiibil genereeritud võtme avalikule osale.

  (11) E-residendi digitaalsele isikutunnistusele kantakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele informatsioon isiku e-residendi staatuse kohta.
[RT I, 28.11.2014, 11 - jõust. 01.12.2014]

  (2) Isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) sertifikaadi number;
  3) sertifikaadi omaniku perekonnanimi;
  4) sertifikaadi omaniku eesnimed;
  5) sertifikaadi omaniku isikukood;
  6) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  7) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  8) sertifikaadi kasutamiseks ettenähtud elektronpostiaadress;
  9) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (3) Digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) sertifikaadi number;
  3) sertifikaadi omaniku perekonnanimi;
  4) sertifikaadi omaniku eesnimed;
  5) sertifikaadi omaniku isikukood;
  6) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  7) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  8) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (4) Digitaalsele isikutunnistusele kantakse andmefail, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) digitaalse isikutunnistuse kasutaja perekonnanimi;
  2) digitaalse isikutunnistuse kasutaja eesnimi;
  3) digitaalse isikutunnistuse kasutaja sugu;
  4) digitaalse isikutunnistuse kasutaja kodakondsus riigi nime lühendina vastavalt digitaalse isikutunnistuse väljaandmise hetkel kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  5) digitaalse isikutunnistuse number;
  6) digitaalse isikutunnistuse kasutaja sünniaeg;
  7) digitaalse isikutunnistuse kasutaja isikukood;
  8) digitaalse isikutunnistuse kasutaja sünnikoht riigi täpsusega riigi nime lühendina vastavalt digitaalse isikutunnistuse väljaandmise hetkel kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  9) digitaalse isikutunnistuse kehtivuse viimane kuupäev;
  10) digitaalse isikutunnistuse väljaandmise kuupäev;
  11) muud andmed.
[RT I, 28.11.2014, 11 - jõust. 01.12.2014]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 6.  Digitaalse isikutunnistuse väljaandmine «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 201 lõike 1 punktis 2 nimetatud isikutele
[Kehtetu - RT I, 28.11.2014, 11 - jõust. 01.12.2014]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Lisa Digitaalse isikutunnistuse vorm
[RT I, 28.11.2014, 11 - jõust. 01.12.2014]

/otsingu_soovitused.json