Teksti suurus:

Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruse nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, andmine ja kehtetuks tunnistamine, eripüügiõigustasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine” ja keskkonnaministri 19. juuni 2015. a määruse nr 38 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2017, 41

Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruse nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, andmine ja kehtetuks tunnistamine, eripüügiõigustasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine” ja keskkonnaministri 19. juuni 2015. a määruse nr 38 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord” muutmine

Vastu võetud 23.11.2017 nr 47

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 20 lõike 5 ja § 26 lõike 8 alusel.

§ 1.   Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruse nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, andmine ja kehtetuks tunnistamine, eripüügiõigustasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine” muutmine

Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruses nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, andmine ja kehtetuks tunnistamine, eripüügiõigustasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood või ärinimi ja registrikood ning taotleja aadress, e-posti aadress, telefoni number, juriidilisel isikul esindaja ees- ja perekonnanimi ning aadress;”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „veekogu” sõnadega „vastava keskkonnaregistri koodiga”;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 10 täiendatakse pärast sõna „nimi” tekstiosaga „, isikukood”;

5) paragrahvi 12 lõikes 3 ja §-s 13 asendatakse sõna „keskkonnaregistrisse” tekstiosaga „teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogusse”;

6) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud).

§ 2.   Keskkonnaministri 19. juuni. 2015. a määruse nr 38 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord” muutmine

Keskkonnaministri 19. juuni. 2015. a määruse nr 38 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord” § 4 lõigetes 6 ja 7 ja § 8 lõikes 5 asendatakse sõna „keskkonnaregister” tekstiosaga „teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu” vastavas käändes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2017. aasta 1. detsembril.

  (2) Määruse § 1 punktid 2–4 ja 6 jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Eripüügiloa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json