Teksti suurus:

Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 “Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 27, 485

Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 “Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 26.03.2007 nr 29

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 4 lõike 3, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 101 lõike 4 ning § 104 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 «Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 40, 701; 70, 1286) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad «mis aitab» sõnaga «et»;

2) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Seemnekartulipartiid säilitatakse nii, et igale partiile oleks tagatud takistamatu juurdepääs.»;

3) paragrahvi 9 lõiget 3 ja lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «on» sõnaga «kuni»;

4) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Paragrahvi 4 lõiget 5 kohaldatakse alates 2009. aasta 1. jaanuarist.».

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json