HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioonKaubandusalased välislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seadus

Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2007
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:

  Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seadus

  Vastu võetud 20.10.1993
  RT II 1993, 27, 83
  jõustumine 22.11.1993

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  14.02.2007RT II 2007, 6, 2130.03.2007
  19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.

  § 1.    Ratifitseerida juurdelisatud ja 1975. aasta 1. juulil jõustunud loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioon.

  § 2.    Vabariigi Valitsusel korraldada konventsiooni Sekretariaadi töös osalemine ja liikmemaksu tasumine.

  § 3.    Kooskõlas konventsiooni artikli 15 lõikega 3 ja artikli 16 lõikega 2 on valdkonna eest vastutaval ministril määrusega õigus teha ja tagasi võtta reservatsioone I, II või III lisa suhtes, lähtudes Euroopa Komisjoni ohustatud liikidega kauplemise komitee otsusest.
  [RT II 2007, 6, 21 - jõust. 30.03.2007]
  [RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist "keskkonnaministril" sõnadega "valdkonna eest vastutaval ministril".]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json