Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 „Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2010, 1

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 „Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused” muutmine

Vastu võetud 16.12.2010 nr 177

Määrus kehtestatakse „Käibemaksuseaduse” § 39 lõike 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruses nr 214 „Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused” (RT I 2004, 49, 346; 2010, 60, 407) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Autokütuselt ning side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.”;

2) paragrahv 161 sõnastatakse järgmiselt:

§ 161. Käibemaksu tagastamine Hispaania Kuningriigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

(1) Hispaania Kuningriigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks Eestis ostetud kontoritarvetelt ja mööblilt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 319 eurot, ning ehitus- ja remonditeenustelt ja ehitusmaterjalidelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 703 eurot. Autokütuselt ning saatkonna hoone ja esinduse juhi residentsi side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks olenemata ostusummast.

(2) Hispaania Kuningriigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 255 eurot.”;

3) paragrahvis 163 asendatakse läbivalt sõnad „Peakonsulaadile ning peakonsulaadi” sõnadega „Suursaatkonnale ning suursaatkonna”;

4) määrust täiendatakse §-ga 165 järgmises sõnastuses:

§ 165. Käibemaksu tagastamine Gruusia Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

Gruusia Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 64 eurot. Autokütuselt ning side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.”

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Tõnis Lukas
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Urmas Paet
Välisminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json