Eurovoci märksõnad (näita)

24 RAHANDUS2436 riigirahandus ja eelarvepoliitikaeelarvepoliitikaeelarve

HALDUSÕIGUSEelarve

Teksti suurus:

2011. aasta riigieelarve seadus (lühend - RES2011)

2011. aasta riigieelarve seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2010, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.12.2010 otsus nr 789

2011. aasta riigieelarve seadus

Vastu võetud 08.12.2010

§ 1.  Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (eurodes)

 

Sealhulgas

 

 

Konsoli-
deeritud
eelarve

muudest või
määramata
allikatest
laekumistega
seotud
eelarve

majandus-
tegevusest
laekumistega
seotud eelarve
(arvestuslikud
kulud edaspidi „a”; ülekantavat kulud edaspidi „ü”)

mitte-
residentidelt laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)

muudelt residentidelt laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)

teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud
eelarve
(a)

Konsoli-
deerimata
eelarve

 

1=7-6

2

3

4

5

6

7

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

5 609 205 346

4 569 868 266

40 875 202

995 074 936

3 386 942

94 428 113

5 703 633 459

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 915 452 649

4 876 479 480

40 626 317

995 074 936

3 271 916

94 428 113

6 009 880 762

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

294 456 294

294 820 205

-248 885

0

-115 026

0

294 456 294

RAHAJÄÄGI MUUTUS

-11 791 009

-11 791 009

0

0

0

0

-11 791 009

 

Osa 1. RIIGIKOGU

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

25 245

1 278

23 967

0

0

0

25 245

32

 

Kaupade ja teenuste müük

24 606

639

23 967

0

0

0

24 606

38

 

Muud tulud

639

639

0

0

0

0

639

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

639

639

0

0

0

0

639

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

23 050 912

23 026 945

23 967

0

0

0

23 050 912

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

684 430

684 430

0

0

0

0

684 430

6

 

Muud kulud

12 782

12 782

0

0

0

0

12 782

74000101. Riigikogu Kantselei

20 191 696

20 167 729

23 967

0

0

0

20 191 696

4

 

Eraldised

4 363 058

4 363 058

0

0

0

0

4 363 058

 

41

Sotsiaaltoetused

4 212 437

4 212 437

0

0

0

0

4 212 437

 

 

sealhulgas parlamendipensionid (a)

4 210 520

4 210 520

0

0

0

0

4 210 520

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

13 076

13 076

0

0

0

0

13 076

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

137 545

137 545

0

0

0

0

137 545

5

 

Tegevuskulud

15 828 638

15 804 671

23 967

0

0

0

15 828 638

 

 

sealhulgas õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

19 557

19 557

0

0

0

0

19 557

 

 

sealhulgas Riigikogu liikmete töötasu (a)

5 189 695

5 189 695

0

0

0

0

5 189 695

 

 

sealhulgas Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a)

1 717 332

1 717 332

0

0

0

0

1 717 332

70008256. Vabariigi Valimiskomisjon

2 114 070

2 114 070

0

0

0

0

2 114 070

4

 

Eraldised

1 701 584

1 701 584

0

0

0

0

1 701 584

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 701 584

1 701 584

0

0

0

0

1 701 584

5

 

Tegevuskulud

412 486

412 486

0

0

0

0

412 486

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon

47 934

47 934

0

0

0

0

47 934

5

 

Tegevuskulud

47 934

47 934

0

0

0

0

47 934

 

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

27 482

0

27 482

0

0

0

27 482

32

 

Kaupade ja teenuste müük

27 482

0

27 482

0

0

0

27 482

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

3 789 674

3 762 192

27 482

0

0

0

3 789 674

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

12 782

12 782

0

0

0

0

12 782

6

 

Muud kulud

6 167

6 167

0

0

0

0

6 167

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

3 770 725

3 743 243

27 482

0

0

0

3 770 725

4

 

Eraldised

521 309

521 309

0

0

0

0

521 309

 

41

Sotsiaaltoetused

68 175

68 175

0

0

0

0

68 175

 

 

– mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a)

22 725

22 725

0

0

0

0

22 725

 

 

– presidendi ametipension (a)

45 450

45 450

0

0

0

0

45 450

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

453 134

453 134

0

0

0

0

453 134

5

 

Tegevuskulud

3 249 416

3 221 934

27 482

0

0

0

3 249 416

 

 

sealhulgas õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

3 796

3 796

0

0

0

0

3 796

 

Osa 3. RIIGIKONTROLL

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

0

0

0

0

0

24 875

24 875

35

 

Toetused

0

0

0

0

0

24 875

24 875

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

4 220 830

4 220 830

0

0

0

24 875

4 245 705

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

4 474

4 474

0

0

0

0

4 474

74000056. Riigikontroll

4 216 356

4 216 356

0

0

0

24 875

4 241 231

4

 

Eraldised

284 549

284 549

0

0

0

0

284 549

 

41

Sotsiaaltoetused

283 654

283 654

0

0

0

0

283 654

 

 

– Riigikontrolli ametnike pensionid (a)

283 654

283 654

0

0

0

0

283 654

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

895

895

0

0

0

0

895

5

 

Tegevuskulud

3 931 807

3 931 807

0

0

0

24 875

3 956 682

 

 

sealhulgas õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

12 651

12 651

0

0

0

0

12 651

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

4 390

4 390

0

0

0

0

4 390

5

 

Tegevuskulud (ü)

4 390

4 390

0

0

0

0

4 390

 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLERI KANTSELEI

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 004 013

2 004 013

0

0

0

0

2 004 013

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

2 004 013

2 004 013

0

0

0

0

2 004 013

4

 

Eraldised

36 504

36 504

0

0

0

0

36 504

 

41

Sotsiaaltoetused

35 545

35 545

0

0

0

0

35 545

 

 

– õiguskantsleri ametipension (a)

35 545

35 545

0

0

0

0

35 545

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

959

959

0

0

0

0

959

5

 

Tegevuskulud

1 967 509

1 967 509

0

0

0

0

1 967 509

 

 

sealhulgas õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

9 834

9 834

0

0

0

0

9 834

 

Osa 5. RIIGIKOHUS

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

115 552

113 251

2 301

0

0

0

115 552

32

 

Kaupade ja teenuste müük

5 624

3 323

2 301

0

0

0

5 624

38

 

Muud tulud

109 928

109 928

0

0

0

0

109 928

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

7 669

7 669

0

0

0

0

7 669

 

388

Muud tulud

102 259

102 259

0

0

0

0

102 259

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

4 558 300

4 555 999

2 301

0

0

0

4 558 300

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

31 956

31 956

0

0

0

0

31 956

6

 

Muud kulud

64

64

0

0

0

0

64

74001127. Riigikohus

4 526 280

4 523 979

2 301

0

0

0

4 526 280

4

 

Eraldised

454 558

454 558

0

0

0

0

454 558

 

41

Sotsiaaltoetused

441 776

441 776

0

0

0

0

441 776

 

 

– kohtunike pensionid (a)

441 776

441 776

0

0

0

0

441 776

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

12 782

12 782

0

0

0

0

12 782

5

 

Tegevuskulud

4 071 722

4 069 421

2 301

0

0

0

4 071 722

 

 

sealhulgas õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

16 397

16 397

0

0

0

0

16 397

 

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

5 609 037 067

4 569 753 737

40 821 452

995 074 936

3 386 942

94 403 238

5 703 440 305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 877 828 920

4 838 909 501

40 572 567

995 074 936

3 271 916

94 403 238

5 972 232 158

4

 

Eraldised

455 895 509

455 895 509

0

0

0

0

455 895 509

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

455 895 509

455 895 509

0

0

0

0

455 895 509

 

 

– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

302 827 111

302 827 111

0

0

0

0

302 827 111

 

 

sealhulgas tasandusfond, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud korras

72 316 030

72 316 030

0

0

0

0

72 316 030

 

 

sealhulgas toetused hariduskuludeks, toimetulekutoetuseks, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks, sündide ja surmade registreerimise korraldamiseks ning täiendavalt saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 3 lõikes 2 sätestatud korras

230 511 081

230 511 081

0

0

0

0

230 511 081

 

 

– Euroopa Liidule (a, ü)

153 068 398

153 068 398

0

0

0

0

153 068 398

6

 

Muud kulud

11 214 406

11 214 406

0

0

0

0

11 214 406

 

 

– Vabariigi Valitsuse reserv (ü)

8 338 382

8 338 382

0

0

0

0

8 338 382

 

 

– Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü)

2 876 024

2 876 024

0

0

0

0

2 876 024

 

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

873 231

12 430

84 683

776 118

0

0

873 231

32

 

Kaupade ja teenuste müük

97 113

12 430

84 683

0

0

0

97 113

 

320

Riigilõivud

10 226

10 226

0

0

0

0

10 226

 

322

Kaupade ja teenuste müük

86 887

2 204

84 683

0

0

0

86 887

35

 

Toetused

776 118

0

0

776 118

0

0

776 118

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

9 541 910

8 681 109

84 683

776 118

0

0

9 541 910

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

114 913

53 366

61 547

0

0

0

114 913

6

 

Muud kulud

6 835

6 835

0

0

0

0

6 835

70004809. Riigikantselei

5 866 674

5 112 249

0

754 425

0

0

5 866 674

4

 

Eraldised

86 303

86 303

0

0

0

0

86 303

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

83 734

83 734

0

0

0

0

83 734

 

 

sealhulgas Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus

83 734

83 734

0

0

0

0

83 734

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

2 569

2 569

0

0

0

0

2 569

5

 

Tegevuskulud

5 780 371

5 025 946

0

754 425

0

0

5 780 371

 

 

sealhulgas haldusala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

62 637

62 637

0

0

0

0

62 637

70001946. Rahvusarhiiv

3 553 488

3 508 659

23 136

21 693

0

0

3 553 488

4

 

Eraldised

8 136

8 136

0

0

0

0

8 136

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

3 579

3 579

0

0

0

0

3 579

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

4 557

4 557

0

0

0

0

4 557

5

 

Tegevuskulud

3 545 352

3 500 523

23 136

21 693

0

0

3 545 352

Sealhulgas haldusala toetuste kaasfinantseerimine

110 342

110 342

0

0

0

0

110 342

5

 

Tegevuskulud (ü)

110 342

110 342

0

0

0

0

110 342

 

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

169 448 269

249 362

11 895 026

155 417 524

1 886 357

1 212 299

170 660 568

32

 

Kaupade ja teenuste müük

11 956 296

61 270

11 895 026

0

0

0

11 956 296

 

320

Riigilõivud

24 734

24 734

0

0

0

0

24 734

 

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

11 895 026

0

11 895 026

0

0

0

11 895 026

 

3233

Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt

36 536

36 536

0

0

0

0

36 536

35

 

Toetused

157 303 881

0

0

155 417 524

1 886 357

1 212 299

158 516 180

38

 

Muud tulud

188 092

188 092

0

0

0

0

188 092

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

32 148

32 148

0

0

0

0

32 148

 

388

Muud tulud

155 944

155 944

0

0

0

0

155 944

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

484 661 975

315 463 068

11 895 026

155 417 524

1 886 357

1 212 299

485 874 274

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

2 875 207

1 782 368

225 736

41 543

825 560

826 017

3 701 224

6

 

Muud kulud

202 600

0

186 622

15 978

0

0

202 600

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

379 948 617

225 810 000

0

154 138 617

0

0

379 948 617

4

 

Eraldised

372 458 789

218 928 366

0

153 530 423

0

0

372 458 789

 

 

– kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2011. aasta vastuvõtt

6 923 868

6 923 868

0

0

0

0

6 923 868

 

 

– riiklik koolitustellimus erakõrgkoolidele

1 168 497

1 168 497

0

0

0

0

1 168 497

 

 

– riiklik koolitustellimus era- ja munitsipaal-kutseõppeasutustele

6 367 262

6 367 262

0

0

0

0

6 367 262

 

 

– Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine

57 904

57 904

0

0

0

0

57 904

 

 

– rahvuskaaslaste poliitika arendamine

591 331

591 331

0

0

0

0

591 331

 

 

– ülikoolide raamatukogud

1 913 323

1 913 323

0

0

0

0

1 913 323

 

 

– väikesemahulised toetusprogrammid kõrgkoolidele

311 633

311 633

0

0

0

0

311 633

 

 

– õpetajakoolitus

190 201

190 201

0

0

0

0

190 201

 

 

– rahvusvahelistes töörühmades ja uuringutes osalemise kulud (PIAAC, TALIS, INES, ICILS)

76 311

76 311

0

0

0

0

76 311

 

 

– sisehindamise nõustamise süsteem

66 930

66 930

0

0

0

0

66 930

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

975 803

975 803

0

0

0

0

975 803

 

 

– AS Audentes

975 803

975 803

0

0

0

0

975 803

 

41

Sotsiaaltoetused

17 897 548

17 897 548

0

0

0

0

17 897 548

 

 

– õppetoetused ja koolitoit

16 615 423

16 615 423

0

0

0

0

16 615 423

 

 

– emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud

874 688

874 688

0

0

0

0

874 688

 

 

– riigi teaduspreemiad ja teadustööde riiklike konkursside preemiad

375 481

375 481

0

0

0

0

375 481

 

 

– F.J. Wiedemanni keeleauhind

31 956

31 956

0

0

0

0

31 956

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

334 823 458

181 293 035

0

153 530 423

0

0

334 823 458

 

 

– HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast 2006–2015 tulenevad tegevused

76 502

76 502

0

0

0

0

76 502

 

 

– õpitulemuste välishindamise süsteemi arendamine

60 013

60 013

0

0

0

0

60 013

 

 

– rahvusvaheliste kokkulepete täitmine seoses holokausti teemaga

12 782

12 782

0

0

0

0

12 782

 

 

– hariduslike erivajadustega õpilaste õppevahendite hankimine

83 085

83 085

0

0

0

0

83 085

 

 

– riiklike õppekavade arendamine

191 735

191 735

0

0

0

0

191 735

 

 

– haridusliku lõimumise arendamine

2 775 236

2 775 236

0

0

0

0

2 775 236

 

 

– koolieelsete lasteasutuste muukeelsete laste eesti keele õpetajatele

319 558

319 558

0

0

0

0

319 558

 

 

– Eesti ajaloo teadvustamine

329 145

329 145

0

0

0

0

329 145

 

 

– õpilasüritused

95 612

95 612

0

0

0

0

95 612

 

 

– maakondlikud nõustamiskeskused

116 191

116 191

0

0

0

0

116 191

 

 

– üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele

729 231

729 231

0

0

0

0

729 231

 

 

– rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi korraldamise ettevalmistamine

127 823

127 823

0

0

0

0

127 823

 

 

– Tartu Ülikooli Teaduskool

465 021

465 021

0

0

0

0

465 021

 

 

– Eesti Füüsika Selts

89 476

89 476

0

0

0

0

89 476

 

 

– uuringute tellimine avalik-õiguslikelt institutsioonidelt

108 905

108 905

0

0

0

0

108 905

 

 

– Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool

23 200

23 200

0

0

0

0

23 200

 

 

– MTÜ Eesti Olümpiakomitee

472 818

472 818

0

0

0

0

472 818

 

 

– Eestimaa Rahvuste Ühendus

126 353

126 353

0

0

0

0

126 353

 

 

– meediaväljaannete toetamine

46 464

46 464

0

0

0

0

46 464

 

 

– keelestrateegiate rakendamine

1 509 721

1 509 721

0

0

0

0

1 509 721

 

 

– haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a)

2 295 544

2 295 544

0

0

0

0

2 295 544

 

 

– teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri ülalpidamiskulud

6 066 046

6 066 046

0

0

0

0

6 066 046

 

 

– riiklik programm „Eesti keel ja kultuurimälu 2009–2013”

491 992

491 992

0

0

0

0

491 992

 

 

– humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud

819 986

819 986

0

0

0

0

819 986

 

 

– riiklik programm „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi”

765 342

765 342

0

0

0

0

765 342

 

 

– teadus- ja arendustegevuse valdkonna tellitavad tööd ja tegevustoetused koostööpartneritele

311 697

311 697

0

0

0

0

311 697

 

 

– teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine

23 046 796

23 046 796

0

0

0

0

23 046 796

 

 

– teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine

7 183 989

7 183 989

0

0

0

0

7 183 989

 

 

– teadusraamatukogudele teavikute soetamine

1 869 607

1 869 607

0

0

0

0

1 869 607

 

 

– noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamine ja läbiviimine

1 214 321

1 214 321

0

0

0

0

1 214 321

 

 

– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

648 932

648 932

0

0

0

0

648 932

 

 

– riiklik koolitustellimus ülikoolidele

71 648 850

71 648 850

0

0

0

0

71 648 850

 

 

– Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž

108 075

108 075

0

0

0

0

108 075

 

 

– Tallinna Ülikooli Arhiivmuuseum

68 258

68 258

0

0

0

0

68 258

 

 

– Tallinna Tehnikaülikooli IT kuritegude uurimise koolituskeskus

67 010

67 010

0

0

0

0

67 010

 

 

– Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu

559 291

559 291

0

0

0

0

559 291

 

 

– Eesti Teaduste Akadeemia

1 208 953

1 208 953

0

0

0

0

1 208 953

 

 

– Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping

319 558

319 558

0

0

0

0

319 558

 

 

– Sihtasutus Eesti Teadusfond

8 785 390

8 773 431

0

11 959

0

0

8 785 390

 

 

– Sihtasutus Archimedes

122 463 679

29 884 281

0

92 579 398

0

0

122 463 679

 

 

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

69 951 205

9 012 139

0

60 939 066

0

0

69 951 205

 

 

– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

910 102

910 102

0

0

0

0

910 102

 

 

– Tiigrihüppe Sihtasutus

1 161 914

1 161 914

0

0

0

0

1 161 914

 

 

– Tartu Ülikooli Kliinikumi Sihtasutus

765 342

765 342

0

0

0

0

765 342

 

 

– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus

246 762

246 762

0

0

0

0

246 762

 

 

– Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa

332 341

332 341

0

0

0

0

332 341

 

 

– MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

153 068

153 068

0

0

0

0

153 068

 

 

– Eesti Vabaharidusliit

241 979

241 979

0

0

0

0

241 979

 

 

– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras

23 200

23 200

0

0

0

0

23 200

 

 

– MTÜ Fenno-Ugria Asutus

254 177

254 177

0

0

0

0

254 177

 

 

– MTÜ Eesti Instituut

356 052

356 052

0

0

0

0

356 052

 

 

– noorteühingute aasta- ja projektitoetused

488 541

488 541

0

0

0

0

488 541

 

 

– noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine

30 805

30 805

0

0

0

0

30 805

 

 

– noortevaldkonna võrgustiku toetamine

189 115

189 115

0

0

0

0

189 115

 

 

– Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit

9 267

9 267

0

0

0

0

9 267

 

 

– Eesti Keele Sihtasutus

27 162

27 162

0

0

0

0

27 162

 

 

– MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus

260 696

260 696

0

0

0

0

260 696

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

1 719 543

1 719 543

0

0

0

0

1 719 543

 

 

– Eesti Teaduste Akadeemia

294 313

294 313

0

0

0

0

294 313

 

 

– Tallinna Tehnikaülikooli investeeringud

1 278 233

1 278 233

 

 

 

 

1 278 233

 

 

– avalik-õiguslikud teadus- ja arendusasutused (välja arvatud ülikoolid)

146 997

146 997

0

0

0

0

146 997

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

1 094 720

1 094 720

0

0

0

0

1 094 720

 

 

– õpetaja lähtetoetus (ü)

802 091

802 091

0

0

0

0

802 091

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

292 629

292 629

0

0

0

0

292 629

5

 

Tegevuskulud

7 489 828

6 881 634

0

608 194

0

0

7 489 828

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

407 713

407 713

0

0

0

0

407 713

70003690. Keeleinspektsioon

260 531

260 531

0

0

0

0

260 531

5

 

Tegevuskulud

260 531

260 531

0

0

0

0

260 531

70005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

944 418

844 552

95 868

3 998

0

0

944 418

4

 

Eraldised

377 080

377 080

0

0

0

0

377 080

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

377 080

377 080

0

0

0

0

377 080

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

377 080

377 080

0

0

0

0

377 080

5

 

Tegevuskulud

567 338

467 472

95 868

3 998

0

0

567 338

70005312. Eesti Noorsootöö Keskus

1 611 277

1 403 564

207 713

0

0

0

1 611 277

4

 

Eraldised

1 036 775

1 036 775

0

0

0

0

1 036 775

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 036 775

1 036 775

0

0

0

0

1 036 775

 

 

sealhulgas noorsootöö struktuuride toetused

889 778

889 778

0

0

0

0

889 778

5

 

Tegevuskulud

574 502

366 789

207 713

0

0

0

574 502

70004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

2 292 655

2 286 392

0

0

6 263

0

2 292 655

4

 

Eraldised

29 911

29 911

0

0

0

0

29 911

 

41

Sotsiaaltoetused

29 911

29 911

0

0

0

0

29 911

 

 

– eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud kulude hüvitamine (ü)

29 911

29 911

0

0

0

0

29 911

5

 

Tegevuskulud

2 262 744

2 256 481

0

0

6 263

0

2 262 744

Kutseõppeasutused

52 103 154

43 067 425

7 899 608

228 559

907 562

247 146

52 350 300

4

 

Eraldised

805 422

715 946

10 226

22 369

56 881

0

805 422

 

41

Sotsiaaltoetused

805 422

715 946

10 226

22 369

56 881

0

805 422

 

 

– õppetoetused

805 422

715 946

10 226

22 369

56 881

0

805 422

5

 

Tegevuskulud

51 297 732

42 351 479

7 889 382

206 190

850 681

247 146

51 544 878

Rakenduskõrgkoolid

20 005 835

16 975 183

2 722 636

210 448

97 568

0

20 005 835

4

 

Eraldised

12 015

12 015

0

0

0

0

12 015

 

41

Sotsiaaltoetused

12 015

12 015

0

0

0

0

12 015

 

 

– õppetoetused

12 015

12 015

0

0

0

0

12 015

5

 

Tegevuskulud

19 993 820

16 963 168

2 722 636

210 448

97 568

0

19 993 820

Riigi üldhariduskoolid

22 815 329

22 285 734

491 973

4 196

33 426

8 117

22 823 446

4

 

Eraldised

374 267

374 267

0

0

0

0

374 267

 

41

Sotsiaaltoetused

374 267

374 267

0

0

0

0

374 267

 

 

– õppetoetused

374 267

374 267

0

0

0

0

374 267

5

 

Tegevuskulud

22 441 062

21 911 467

491 973

4 196

33 426

8 117

22 449 179

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

1 602 352

747 319

64 870

774 185

15 978

131 019

1 733 371

4

 

Eraldised

134 214

0

0

134 214

0

0

134 214

 

 

– teadustöö stipendiumid

134 214

0

0

134 214

0

0

134 214

5

 

Tegevuskulud

1 468 138

747 319

64 870

639 971

15 978

131 019

1 599 157

Sealhulgas valitsemisala toetuste kaasfinantseerimine

11 379 564

11 379 564

0

0

0

0

11 379 564

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

88 782

88 782

0

0

0

0

88 782

4

 

Eraldised (ü)

11 211 650

11 211 650

0

0

0

0

11 211 650

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

11 211 650

11 211 650

0

0

0

0

11 211 650

 

 

– sealhulgas Tallinna Tehnikaülikooli IT kuritegude uurimise koolituskeskus

67 010

67 010

0

0

0

0

67 010

5

 

Tegevuskulud (ü)

79 132

79 132

0

0

0

0

79 132

Sealhulgas valitsemisala toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

23 848 473

23 848 473

0

0

0

0

23 848 473

4

 

Eraldised (ü)

23 848 473

23 848 473

0

0

0

0

23 848 473

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

23 848 473

23 848 473

0

0

0

0

23 848 473

 

 

– mitteabikõlbliku käibemaksu katteks

22 570 240

22 570 240

0

0

0

0

22 570 240

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

1 278 233

1 278 233

0

0

0

0

1 278 233

 

 

– Tallinna Tehnikaülikooli investeeringud

1 278 233

1 278 233

0

0

0

0

1 278 233

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

94 486

94 486

0

0

0

0

94 486

10.2

 

Finantsvarade vähenemine

594 378

594 378

0

0

0

0

594 378

 

1032.2

– antud laenude tagasimaksed

594 378

594 378

0

0

0

0

594 378

20.6

 

Kohustuste vähenemine

-499 892

-499 892

0

0

0

0

-499 892

 

2082.6

– kapitalirendi maksed

-499 892

-499 892

0

0

0

0

-499 892

 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

26 497 094

21 758 896

3 503 796

1 234 402

0

4 061 023

30 558 117

32

 

Kaupade ja teenuste müük

18 867 053

15 363 257

3 503 796

0

0

0

18 867 053

 

320

Riigilõivud

15 355 285

15 355 285

0

0

0

0

15 355 285

 

322

Kaupade ja teenuste müük

3 511 768

7 972

3 503 796

0

0

0

3 511 768

35

 

Toetused

1 234 402

0

0

1 234 402

0

4 061 023

5 295 425

38

 

Muud tulud

6 395 639

6 395 639

0

0

0

0

6 395 639

 

388

Muud tulud

6 395 639

6 395 639

0

0

0

0

6 395 639

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

99 817 611

95 079 413

3 503 796

1 234 402

0

4 061 023

103 878 634

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

754 185

381 404

63 912

308 869

0

858 551

1 612 736

6

 

Muud kulud

293 955

24 062

269 893

0

0

0

293 955

70000898. Justiitsministeerium

10 563 966

10 312 027

0

251 939

0

2 277 848

12 841 814

4

 

Eraldised

3 218 892

3 218 892

0

0

0

0

3 218 892

 

41

Sotsiaaltoetused

3 620

3 620

0

0

0

0

3 620

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

3 215 272

3 215 272

0

0

0

0

3 215 272

 

 

sealhulgas riigi poolt tasutav õigusabi ja advokatuuri poolt avalik-õiguslike ülesannete täitmine

2 982 213

2 982 213

0

0

0

0

2 982 213

5

 

Tegevuskulud

7 345 074

7 093 135

0

251 939

0

2 277 848

9 622 922

 

 

sealhulgas kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi

1 354 983

1 354 983

0

0

0

0

1 354 983

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

570 390

570 390

0

0

0

0

570 390

70000906. Prokuratuur

9 240 722

9 240 722

0

0

0

0

9 240 722

4

 

Eraldised

423 809

423 809

0

0

0

0

423 809

 

41

Sotsiaaltoetused

422 309

422 309

0

0

0

0

422 309

 

 

– prokuröride eripensionid (a)

422 309

422 309

0

0

0

0

422 309

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

1 500

1 500

0

0

0

0

1 500

5

 

Tegevuskulud

8 816 913

8 816 913

0

0

0

0

8 816 913

70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

5 472 856

4 885 902

146 997

439 957

0

0

5 472 856

4

 

Eraldised

3 150

3 150

0

0

0

0

3 150

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

3 150

3 150

0

0

0

0

3 150

5

 

Tegevuskulud

5 469 706

4 882 752

146 997

439 957

0

0

5 469 706

70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

7 295 837

4 997 854

2 064 346

233 637

0

924 624

8 220 461

4

 

Eraldised

13 421

0

13 421

0

0

0

13 421

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

13 421

0

13 421

0

0

0

13 421

5

 

Tegevuskulud

7 282 416

4 997 854

2 050 925

233 637

0

924 624

8 207 040

70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus

626 780

626 780

0

0

0

0

626 780

5

 

Tegevuskulud

626 780

626 780

0

0

0

0

626 780

70004235. Andmekaitse Inspektsioon

592 446

592 446

0

0

0

0

592 446

5

 

Tegevuskulud

592 446

592 446

0

0

0

0

592 446

Esimese ja teise astme kohtud

26 883 785

26 882 826

959

0

0

0

26 883 785

4

 

Eraldised

1 385 964

1 385 964

0

0

0

0

1 385 964

 

41

Sotsiaaltoetused

1 385 964

1 385 964

0

0

0

0

1 385 964

 

 

– kohtunike pensionid (a)

1 385 964

1 385 964

0

0

0

0

1 385 964

5

 

Tegevuskulud

25 497 821

25 496 862

959

0

0

0

25 497 821

Kinnipidamiskohad

38 093 079

37 135 390

957 689

0

0

0

38 093 079

4

 

Eraldised

22 369

22 369

0

0

0

0

22 369

 

41

Sotsiaaltoetused

22 369

22 369

0

0

0

0

22 369

 

 

– sotsiaaltoetused vanglast vabanenutele ja muud toetused

22 369

22 369

0

0

0

0

22 369

5

 

Tegevuskulud

38 070 710

37 113 021

957 689

0

0

0

38 070 710

Sealhulgas valitsemisala toetuste kaasfinantseerimine

685 108

685 108

0

0

0

0

685 108

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

54 506

54 506

0

0

0

0

54 506

5

 

Tegevuskulud (ü)

630 602

630 602

0

0

0

0

630 602

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

-6 945 734

-6 945 734

0

0

0

0

-6 945 734

10.1

 

Finantsvarade suurenemine

-5 113

-5 113

0

0

0

0

-5 113

 

1032.1

– laenude andmine

-5 113

-5 113

0

0

0

0

-5 113

10.2

 

Finantsvarade vähenemine

9 587

9 587

0

0

0

0

9 587

 

1032.2

– antud laenude tagasimaksed

9 587

9 587

0

0

0

0

9 587

20.6

 

Kohustuste vähenemine

-6 950 208

-6 950 208

0

0

0

0

-6 950 208

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

-6 950 208

-6 950 208

0

0

0

0

-6 950 208

 

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

244 670

232 463

12 207

0

0

0

244 670

32

 

Kaupade ja teenuste müük

146 233

134 026

12 207

0

0

0

146 233

38

 

Muud tulud

98 437

98 437

0

0

0

0

98 437

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

31 956

31 956

0

0

0

0

31 956

 

388

Muud tulud

66 481

66 481

0

0

0

0

66 481

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

279 742 110

279 729 903

12 207

0

0

0

279 742 110

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

34 484 808

34 484 808

0

0

0

0

34 484 808

6

 

Muud kulud

11 567 925

11 567 925

0

0

0

0

11 567 925

70004502. Kaitseministeerium

79 285 192

79 285 192

0

0

0

0

79 285 192

4

 

Eraldised

35 529 406

35 529 406

0

0

0

0

35 529 406

 

41

Sotsiaaltoetused

4 113 782

4 113 782

0

0

0

0

4 113 782

 

 

– kaitseväelaste pensionid (a)

3 794 224

3 794 224

0

0

0

0

3 794 224

 

 

– toetused hukkumise või vigastuse korral (a)

319 558

319 558

0

0

0

0

319 558

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

23 472 697

23 472 697

0

0

0

0

23 472 697

 

 

sealhulgas Kaitseliit

21 470 006

21 470 006

0

0

0

0

21 470 006

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

52 056

52 056

0

0

0

0

52 056

 

 

sealhulgas Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

693 889

693 889

0

0

0

0

693 889

 

 

sealhulgas Maanteeamet

639 116

639 116

0

0

0

0

639 116

 

 

sealhulgas põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

63 912

63 912

0

0

0

0

63 912

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised (ü)

7 942 927

7 942 927

0

0

0

0

7 942 927

5

 

Tegevuskulud

43 755 786

43 755 786

0

0

0

0

43 755 786

 

 

sealhulgas kaitseotstarbeline erivarustus (ü)

31 683 791

31 683 791

0

0

0

0

31 683 791

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

585 618

585 618

0

0

0

0

585 618

Kaitsevägi

150 418 963

150 418 963

0

0

0

0

150 418 963

4

 

Eraldised

5 268 858

5 268 858

0

0

0

0

5 268 858

 

41

Sotsiaaltoetused

5 268 858

5 268 858

0

0

0

0

5 268 858

 

 

– ajateenijate eest makstav sotsiaalmaks (a)

2 447 957

2 447 957

0

0

0

0

2 447 957

 

 

– ajateenijate toetus (a)

2 812 592

2 812 592

0

0

0

0

2 812 592

 

 

– toetused vigastuse korral (a)

8 309

8 309

0

0

0

0

8 309

5

 

Tegevuskulud

145 150 105

145 150 105

0

0

0

0

145 150 105

 

 

sealhulgas kaitseotstarbeline erivarustus (ü)

32 134 218

32 134 218

0

0

0

0

32 134 218

70007647. Kaitseressursside Amet

3 072 148

3 072 148

0

0

0

0

3 072 148

4

 

Eraldised

300 397

300 397

0

0

0

0

300 397

 

 

– peretoetused (a)

12 782

12 782

0

0

0

0

12 782

 

 

– erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

37 158

37 158

0

0

0

0

37 158

 

 

– asendusteenistuslaste toetused (a)

250 457

250 457

0

0

0

0

250 457

5

 

Tegevuskulud

2 771 751

2 771 751

0

0

0

0

2 771 751

70006139. Laidoneri Muuseum

457 294

452 181

5 113

0

0

0

457 294

5

 

Tegevuskulud

457 294

452 181

5 113

0

0

0

457 294

70006257. Seli Tervisekeskus

455 780

448 686

7 094

0

0

0

455 780

5

 

Tegevuskulud

455 780

448 686

7 094

0

0

0

455 780

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

-203 629

-203 629

0

0

0

0

-203 629

20.6

 

Kohustuste vähenemine

-203 629

-203 629

0

0

0

0

-203 629

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

-203 629

-203 629

0

0

0

0

-203 629

 

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

269 459 031

85 542 343

649 341

183 260 180

7 167

0

269 459 031

32

 

Kaupade ja teenuste müük

1 990 031

1 340 690

649 341

0

0

0

1 990 031

 

320

Riigilõivud

234 044

234 044

0

0

0

0

234 044

 

322

Kaupade ja teenuste müük

649 341

0

649 341

0

0

0

649 341

 

323

Muud tulud

1 106 646

1 106 646

0

0

0

0

1 106 646

35

 

Toetused

183 267 347

0

0

183 260 180

7 167

0

183 267 347

38

 

Muud tulud

84 201 653

84 201 653

0

0

0

0

84 201 653

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

26 510 552

26 510 552

0

0

0

0

26 510 552

 

 

sellest loodusväärtusliku maa ostuks

3 195 582

3 195 582

0

0

0

0

3 195 582

 

382

Tulud varadelt

31 290 541

31 290 541

0

0

0

0

31 290 541

 

388

Muud tulud

26 400 560

26 400 560

0

0

0

0

26 400 560

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

229 425 864

45 509 176

649 341

183 260 180

7 167

0

229 425 864

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

5 275 963

4 688 415

0

587 548

0

0

5 275 963

 

 

sealhulgas maa ost varade müügi arvel (a, ü)

3 195 582

3 195 582

0

0

0

0

3 195 582

6

 

Muud kulud

700 368

675 890

24 478

0

0

0

700 368

70001231. Keskkonnaministeerium

194 414 163

12 146 993

0

182 267 170

0

0

194 414 163

4

 

Eraldised

183 811 307

2 372 749

0

181 438 558

0

0

183 811 307

 

 

– kasvuhoonegaaside kvootide müügi arvel ja rohelise investeerimisskeemi kohaselt rahastatavad projektid (a, ü)

25 564 659

0

0

25 564 659

0

0

25 564 659

 

 

– kliimamuutuste leevendamisega seotud tegevused arenguriikides perioodil 2010–2012 rahvusvahelise kliimakokkuleppe raames (ü)

796 972

796 972

0

0

0

0

796 972

 

41

Sotsiaaltoetused

134 853

134 853

0

0

0

0

134 853

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

156 902 779

1 028 880

0

155 873 899

0

0

156 902 779

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

412 044

412 044

0

0

0

0

412 044

5

 

Tegevuskulud

10 602 856

9 774 244

0

828 612

0

0

10 602 856

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

216 469

216 469

0

0

0

0

216 469

70003098. Maa-amet

7 475 131

7 448 480

26 651

0

0

0

7 475 131

5

 

Tegevuskulud

7 475 131

7 448 480

26 651

0

0

0

7 475 131

70008948. Keskkonnateabe Keskus

2 930 506

2 865 819

57 520

0

7 167

0

2 930 506

5

 

Tegevuskulud

2 930 506

2 865 819

57 520

0

7 167

0

2 930 506

70003106. Keskkonnainspektsioon

5 530 664

5 530 664

0

0

0

0

5 530 664

5

 

Tegevuskulud

5 530 664

5 530 664

0

0

0

0

5 530 664

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

2 555 745

2 101 035

396 252

58 458

0

0

2 555 745

5

 

Tegevuskulud

2 555 745

2 101 035

396 252

58 458

0

0

2 555 745

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

181 472

181 472

0

0

0

0

181 472

5

 

Tegevuskulud

181 472

181 472

0

0

0

0

181 472

70003129. Eesti Loodusmuuseum

410 941

374 511

16 617

19 813

0

0

410 941

5

 

Tegevuskulud

410 941

374 511

16 617

19 813

0

0

410 941

70008658. Keskkonnaamet

9 950 911

9 495 897

127 823

327 191

0

0

9 950 911

5

 

Tegevuskulud

9 950 911

9 495 897

127 823

327 191

0

0

9 950 911

Sealhulgas valitsemisala toetuste kaasfinantseerimine

465 646

465 646

0

0

0

0

465 646

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

118 237

118 237

0

0

0

0

118 237

4

 

Eraldised (ü)

53 077

53 077

0

0

0

0

53 077

5

 

Tegevuskulud (ü)

294 332

294 332

0

0

0

0

294 332

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks)

17 895

17 895

0

0

0

0

17 895

5

 

Tegevuskulud

17 895

17 895

0

0

0

0

17 895

 

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

13 490 001

106 830

9 811 294

2 477 309

1 094 568

22 034 933

35 524 934

32

 

Kaupade ja teenuste müük

9 908 537

97 243

9 811 294

0

0

0

9 908 537

 

320

Riigilõivud

7 030

7 030

0

0

0

0

7 030

 

322

Kaupade ja teenuste müük

9 901 507

90 213

9 811 294

0

0

0

9 901 507

35

 

Toetused

3 571 877

0

0

2 477 309

1 094 568

22 034 933

25 606 810

38

 

Muud tulud

9 587

9 587

0

0

0

0

9 587

 

388

Muud tulud

9 587

9 587

0

0

0

0

9 587

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

151 066 675

138 047 415

9 562 409

2 477 309

979 542

22 034 933

173 101 608

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

7 445 050

7 364 509

5 786

74 755

0

21 967 826

29 412 876

6

 

Muud kulud

1 093 888

561 094

264 350

0

268 444

0

1 093 888

70000941. Kultuuriministeerium

106 408 808

104 466 742

0

1 942 066

0

0

106 408 808

4

 

Eraldised

103 040 640

101 138 192

0

1 902 448

0

0

103 040 640

 

41

Sotsiaaltoetused

605 243

605 243

0

0

0

0

605 243

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

102 107 679

100 205 231

0

1 902 448

0

0

102 107 679

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

88 575

88 575

0

0

0

0

88 575

 

 

sealhulgas Rahvusooper Estonia

7 005 384

7 005 384

0

0

0

0

7 005 384

 

 

sealhulgas Eesti Rahvusraamatukogu

4 781 829

4 781 829

0

0

0

0

4 781 829

 

 

sealhulgas Eesti Rahvusringhääling

22 452 291

22 452 291

0

0

0

0

22 452 291

 

 

sealhulgas Eesti Kultuurkapital hasartmängumaksu ning tubaka- ja alkoholiaktsiiside laekumisest (a)

19 257 858

19 257 858

0

0

0

0

19 257 858

 

 

sealhulgas tegevustoetus valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

15 921 585

15 921 585

0

0

0

0

15 921 585

 

 

sealhulgas kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a)

2 598 729

2 598 729

0

0

0

0

2 598 729

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

6 569 806

6 569 806

0

0

0

0

6 569 806

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

327 718

327 718

0

0

0

0

327 718

5

 

Tegevuskulud

3 368 168

3 328 550

0

39 618

0

0

3 368 168

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

134 248

134 248

0

0

0

0

134 248

 

 

sealhulgas hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud vastavalt hasartmängumaksu laekumisele (a)

36 093

36 093

0

0

0

0

36 093

70000958. Muinsuskaitseamet

2 712 117

2 530 952

5 432

175 733

0

0

2 712 117

4

 

Eraldised

1 215 708

1 215 708

0

0

0

0

1 215 708

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 215 708

1 215 708

0

0

0

0

1 215 708

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

575 205

575 205

0

0

0

0

575 205

5

 

Tegevuskulud

1 496 409

1 315 244

5 432

175 733

0

0

1 496 409

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

450 602

417 645

32 957

0

0

0

450 602

5

 

Tegevuskulud

450 602

417 645

32 957

0

0

0

450 602

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

292 765

290 528

2 237

0

0

0

292 765

5

 

Tegevuskulud

292 765

290 528

2 237

0

0

0

292 765

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

401 844

363 497

38 347

0

0

0

401 844

4

 

Eraldised

63 912

63 912

0

0

0

0

63 912

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

63 912

63 912

0

0

0

0

63 912

5

 

Tegevuskulud

337 932

299 585

38 347

0

0

0

337 932

70004347. Võru Instituut

165 531

161 696

3 835

0

0

0

165 531

5

 

Tegevuskulud

165 531

161 696

3 835

0

0

0

165 531

Kontserdiorganisatsioonid

7 820 249

5 289 045

2 039 084

0

492 120

0

7 820 249

5

 

Tegevuskulud

7 820 249

5 289 045

2 039 084

0

492 120

0

7 820 249

Muuseumid

13 393 440

10 196 719

2 839 985

284 755

71 981

67 107

13 460 547

5

 

Tegevuskulud

13 393 440

10 196 719

2 839 985

284 755

71 981

67 107

13 460 547

Teatrid

10 882 381

6 404 988

4 330 396

0

146 997

0

10 882 381

5

 

Tegevuskulud

10 882 381

6 404 988

4 330 396

0

146 997

0

10 882 381

Sealhulgas valitsemisala toetuste kaasfinantseerimine

3 699 281

3 699 281

0

0

0

0

3 699 281

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

3 125 111

3 125 111

0

0

0

0

3 125 111

4

 

Eraldised (ü)

490 980

490 980

0

0

0

0

490 980

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

490 980

490 980

0

0

0

0

490 980

5

 

Tegevuskulud (ü)

83 190

83 190

0

0

0

0

83 190

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

-2 224 101

-1 860 190

-248 885

0

-115 026

0

-2 224 101

20.6

 

Kohustuste vähenemine

-2 224 101

-1 860 190

-248 885

0

-115 026

0

-2 224 101

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine

-1 362 467

-1 314 948

0

0

-47 519

0

-1 362 467

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

-861 634

-545 242

-248 885

0

-67 507

0

-861 634

 

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

373 288 877

137 679 614

1 980 430

233 309 275

319 558

0

373 288 877

32

 

Kaupade ja teenuste müük

38 079 828

36 249 590

1 830 238

0

0

0

38 079 828

 

320

Riigilõivud

25 775 240

25 775 240

0

0

0

0

25 775 240

 

322

Kaupade ja teenuste müük

12 304 588

10 474 350

1 830 238

0

0

0

12 304 588

35

 

Toetused

233 628 833

0

0

233 309 275

319 558

0

233 628 833

38

 

Muud tulud

101 580 216

101 430 024

150 192

0

0

0

101 580 216

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

14 061

14 061

0

0

0

0

14 061

 

382

Tulud varadelt

101 293 572

101 293 572

0

0

0

0

101 293 572

 

388

Muud tulud

272 583

122 391

150 192

0

0

0

272 583

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

533 950 109

298 340 846

1 980 430

233 309 275

319 558

0

533 950 109

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

188 908 446

112 741 145

202 919

75 964 382

0

0

188 908 446

6

 

Muud kulud

369 267

96 991

272 276

0

0

0

369 267

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

185 653 513

105 231 192

95 867

80 326 454

0

0

185 653 513

4

 

Eraldised

175 947 268

96 658 421

0

79 288 847

0

0

175 947 268

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

33 125 408

33 125 408

0

0

0

0

33 125 408

 

 

sealhulgas Väinamere Liinid OÜ

13 248 885

13 248 885

0

0

0

0

13 248 885

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

123 073 161

43 784 314

0

79 288 847

0

0

123 073 161

 

 

sealhulgas Elektriraudtee AS (ü)

639 116

639 116

0

0

0

0

639 116

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

17 837 741

17 837 741

0

0

0

0

17 837 741

 

 

sealhulgas rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü)

1 604 182

1 604 182

0

0

0

0

1 604 182

 

 

sealhulgas avalikult kasutatavate kohalike teede hoid

12 654 506

12 654 506

0

0

0

0

12 654 506

5

 

Tegevuskulud

9 706 245

8 572 771

95 867

1 037 607

0

0

9 706 245

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

148 002

148 002

0

0

0

0

148 002

70000303. Konkurentsiamet

2 147 946

1 828 132

256

0

319 558

0

2 147 946

4

 

Eraldised

357 453

37 895

0

0

319 558

0

357 453

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

357 453

37 895

0

0

319 558

0

357 453

5

 

Tegevuskulud

1 790 493

1 790 237

256

0

0

0

1 790 493

70000800. Lennuamet

893 653

891 416

2 237

0

0

0

893 653

5

 

Tegevuskulud

893 653

891 416

2 237

0

0

0

893 653

70001490. Maanteeamet

79 882 997

56 996 376

677 323

22 209 298

0

0

79 882 997

4

 

Eraldised

22 321 679

112 381

0

22 209 298

0

0

22 321 679

 

41

Sotsiaaltoetused

32 172

32 172

0

0

0

0

32 172

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

22 209 298

0

0

22 209 298

0

0

22 209 298

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

80 209

80 209

0

0

0

0

80 209

5

 

Tegevuskulud

57 561 318

56 883 995

677 323

0

0

0

57 561 318

 

 

sealhulgas tootmiskulud (a)

1 597 791

1 597 791

0

0

0

0

1 597 791

70003164. Patendiamet

1 383 943

1 358 378

25 565

0

0

0

1 383 943

4

 

Eraldised

252 451

252 451

0

0

0

0

252 451

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

252 451

252 451

0

0

0

0

252 451

 

 

– Euroopa Patendiorganisatsioon (a)

252 451

252 451

0

0

0

0

252 451

5

 

Tegevuskulud

1 131 492

1 105 927

25 565

0

0

0

1 131 492

70003247. Tarbijakaitseamet

1 314 292

1 268 595

1 278

44 419

0

0

1 314 292

5

 

Tegevuskulud

1 314 292

1 268 595

1 278

44 419

0

0

1 314 292

70002414. Veeteede Amet

14 722 190

8 982 924

249 255

5 490 011

0

0

14 722 190

4

 

Eraldised

5 490 011

0

0

5 490 011

0

0

5 490 011

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

5 490 011

0

0

5 490 011

0

0

5 490 011

5

 

Tegevuskulud

9 232 179

8 982 924

249 255

0

0

0

9 232 179

 

 

sealhulgas talvine navigatsioon (ü)

127 823

127 823

0

0

0

0

127 823

70003218. Tehnilise Järelevalve Amet

35 208 055

3 600 350

0

31 607 705

0

0

35 208 055

4

 

Eraldised

32 777 813

1 282 323

0

31 495 490

0

0

32 777 813

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

32 773 723

1 278 233

0

31 495 490

0

0

32 773 723

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

4 090

4 090

0

0

0

0

4 090

5

 

Tegevuskulud

2 430 242

2 318 027

0

112 215

0

0

2 430 242

70003193. Patendiinfo Keskus

337 022

330 950

6 072

0

0

0

337 022

5

 

Tegevuskulud

337 022

330 950

6 072

0

0

0

337 022

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

23 128 785

5 014 397

447 382

17 667 006

0

0

23 128 785

4

 

Eraldised

18 279 281

1 360 041

0

16 919 240

0

0

18 279 281

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

18 279 281

1 360 041

0

16 919 240

0

0

18 279 281

5

 

Tegevuskulud

4 849 504

3 654 356

447 382

747 766

0

0

4 849 504

Sealhulgas valitsemisala toetuste kaasfinantseerimine

12 516 926

12 516 926

0

0

0

0

12 516 926

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

9 299 638

9 299 638

0

0

0

0

9 299 638

4

 

Eraldised (ü)

2 756 172

2 756 172

0

0

0

0

2 756 172

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 756 172

2 756 172

0

0

0

0

2 756 172

5

 

Tegevuskulud (ü)

461 116

461 116

0

0

0

0

461 116

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

-22 369 077

-22 369 077

0

0

0

0

-22 369 077

10.1

 

Finantsvarade suurenemine

-22 369 077

-22 369 077

0

0

0

0

-22 369 077

 

101.1

– väärtpaberite soetamine

-22 369 077

-22 369 077

0

0

0

0

-22 369 077

 

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

204 270 016

2 002 676

5 490 458

196 776 882

0

6 176 399

210 446 415

32

 

Kaupade ja teenuste müük

6 501 542

1 011 084

5 490 458

0

0

0

6 501 542

 

320

Riigilõivud

612 529

612 529

0

0

0

0

612 529

 

322

Kaupade ja teenuste müük

5 889 013

398 555

5 490 458

0

0

0

5 889 013

35

 

Toetused

196 776 882

0

0

196 776 882

0

6 176 399

202 953 281

38

 

Muud tulud

991 592

991 592

0

0

0

0

991 592

 

382

Tulud varadelt

959 636

959 636

0

0

0

0

959 636

 

388

Muud tulud

31 956

31 956

0

0

0

0

31 956

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

311 597 951

109 330 611

5 490 458

196 776 882

0

6 176 399

317 774 350

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

2 659 311

2 000 542

545 166

113 603

0

1 916 710

4 576 021

6

 

Muud kulud

348 450

24 635

323 815

0

0

447

348 897

70000734. Põllumajandusministeerium

13 048 342

12 450 065

8 692

589 585

0

1 533 880

14 582 222

4

 

Eraldised

3 109 299

2 773 763

0

335 536

0

0

3 109 299

 

40

Subsiidiumid

754 157

754 157

0

0

0

0

754 157

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 234 990

1 899 454

0

335 536

0

0

2 234 990

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

120 152

120 152

0

0

0

0

120 152

5

 

Tegevuskulud

9 939 043

9 676 302

8 692

254 049

0

1 533 880

11 472 923

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

200 503

200 503

0

0

0

0

200 503

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

274 154 798

78 876 326

0

195 278 472

0

246 699

274 401 497

4

 

Eraldised

264 726 610

71 539 487

0

193 187 123

0

0

264 726 610

5

 

Tegevuskulud

9 428 188

7 336 839

0

2 091 349

0

246 699

9 674 887

70000071. Põllumajandusamet

4 554 872

4 370 806

141 884

42 182

0

159 779

4 714 651

4

 

Eraldised

46 894

46 894

0

0

0

0

46 894

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

46 894

46 894

0

0

0

0

46 894

5

 

Tegevuskulud

4 507 978

4 323 912

141 884

42 182

0

159 779

4 667 757

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

8 039 366

6 160 244

1 533 880

345 242

0

0

8 039 366

4

 

Eraldised

24 642

24 642

0

0

0

0

24 642

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

24 642

24 642

0

0

0

0

24 642

5

 

Tegevuskulud

8 014 724

6 135 602

1 533 880

345 242

0

0

8 014 724

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

1 066 518

449 809

616 709

0

0

0

1 066 518

4

 

Eraldised

12 782

0

12 782

0

0

0

12 782

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

12 782

0

12 782

0

0

0

12 782

5

 

Tegevuskulud

1 053 736

449 809

603 927

0

0

0

1 053 736

70000059. Maamajanduse Infokeskus

485 506

383 298

12 463

89 745

0

575 205

1 060 711

5

 

Tegevuskulud

485 506

383 298

12 463

89 745

0

575 205

1 060 711

70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

2 018 752

1 584 153

434 599

0

0

396 252

2 415 004

4

 

Eraldised

8 305

8 305

0

0

0

0

8 305

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

8 305

8 305

0

0

0

0

8 305

5

 

Tegevuskulud

2 010 447

1 575 848

434 599

0

0

396 252

2 406 699

70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

2 993 821

1 812 961

862 807

318 053

0

0

2 993 821

5

 

Tegevuskulud

2 993 821

1 812 961

862 807

318 053

0

0

2 993 821

Põllumajandusmuuseumid

837 825

770 334

67 491

0

0

3 835

841 660

5

 

Tegevuskulud

837 825

770 334

67 491

0

0

3 835

841 660

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

1 390 390

447 438

942 952

0

0

1 343 592

2 733 982

5

 

Tegevuskulud

1 390 390

447 438

942 952

0

0

1 343 592

2 733 982

Sealhulgas valitsemisala toetuste kaasfinantseerimine

33 654 208

33 654 208

0

0

0

0

33 654 208

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

37 868

37 868

0

0

0

0

37 868

4

 

Eraldised (ü)

31 536 578

31 536 578

0

0

0

0

31 536 578

5

 

Tegevuskulud (ü)

2 079 762

2 079 762

0

0

0

0

2 079 762

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks)

837 243

837 243

0

0

0

0

837 243

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

30 229

30 229

0

0

0

0

30 229

4

 

Eraldised (ü)

345 123

345 123

0

0

0

0

345 123

5

 

Tegevuskulud (ü)

461 891

461 891

0

0

0

0

461 891

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

2 364 731

2 364 731

0

0

0

0

2 364 731

10.1

 

Finantsvarade suurenemine

-5 752 048

-5 752 048

0

0

0

0

-5 752 048

 

1032.1.9

– laenude andmine mitteresidentidele

-5 752 048

-5 752 048

0

0

0

0

-5 752 048

10.2

 

Finantsvarade vähenemine

8 116 779

8 116 779

0

0

0

0

8 116 779

 

1032.2

– mitteresidentidele antud laenude tagasimaksed

8 116 779

8 116 779

0

0

0

0

8 116 779

 

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

4 301 750 376

4 292 348 698

118 876

9 282 802

0

0

4 301 750 376

30

 

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

4 248 565 183

4 248 565 183

0

0

0

0

4 248 565 183

 

300

Tulumaks

444 185 957

444 185 957

0

0

0

0

444 185 957

 

302

Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed

1 750 540 053

1 750 540 053

0

0

0

0

1 750 540 053

 

303

Omandimaksud

3 642 964

3 642 964

0

0

0

0

3 642 964

 

3031

Raskeveokimaks

3 642 964

3 642 964

0

0

0

0

3 642 964

 

304

Maksud kaupadelt ja teenustelt

2 023 353 317

2 023 353 317

0

0

0

0

2 023 353 317

 

3040

Käibemaks

1 299 962 931

1 299 962 931

0

0

0

0

1 299 962 931

 

3042

Aktsiisid

704 025 156

704 025 156

0

0

0

0

704 025 156

 

3043

Hasartmängumaks

19 365 230

19 365 230

0

0

0

0

19 365 230

 

305

Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt

26 842 892

26 842 892

0

0

0

0

26 842 892

 

3050

Tollimaks

26 842 892

26 842 892

0

0

0

0

26 842 892

32

 

Kaupade ja teenuste müük

269 324

150 448

118 876

0

0

0

269 324

 

320

Riigilõivud

150 448

150 448

0

0

0

0

150 448

 

322

Kaupade ja teenuste müük

118 876

0

118 876

0

0

0

118 876

35

 

Toetused

9 282 802

0

0

9 282 802

0

0

9 282 802

38

 

Muud tulud

43 633 067

43 633 067

0

0

0

0

43 633 067

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

1 917

1 917

0

0

0

0

1 917

 

382

Tulud varadelt

42 586 195

42 586 195

0

0

0

0

42 586 195

 

388

Muud tulud

1 044 955

1 044 955

0

0

0

0

1 044 955

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

216 142 377

206 740 699

118 876

9 282 802

0

0

216 142 377

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

5 800 394

5 126 897

0

673 497

0

0

5 800 394

6

 

Muud kulud

13 107 398

12 947 619

0

159 779

0

0

13 107 398

 

 

– muud kulud

22 880

22 880

0

0

0

0

22 880

 

 

– intressikulud (a)

12 557 173

12 557 173

0

0

0

0

12 557 173

 

 

– riigisaladustega seotud kulud

511 293

351 514

0

159 779

0

0

511 293

 

 

– kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a)

16 052

16 052

0

0

0

0

16 052

70000272. Rahandusministeerium

25 980 640

18 459 924

57 520

7 463 196

0

0

25 980 640

4

 

Eraldised

11 096 509

6 274 336

0

4 822 173

0

0

11 096 509

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

11 096 509

6 274 336

0

4 822 173

0

0

11 096 509

 

 

sealhulgas rahva ja eluruumide loendus ning registripõhine rahva ja eluruumide loendus (ü)

5 621 660

5 621 660

0

0

0

0

5 621 660

 

 

sealhulgas audiitorkogu – avalik audiitorjärelevalve (ü)

109 442

109 442

0

0

0

0

109 442

5

 

Tegevuskulud

14 884 131

12 185 588

57 520

2 641 023

0

0

14 884 131

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

323 993

323 993

0

0

0

0

323 993

 

 

sealhulgas riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud ja reitingukulud (a)

869 198

869 198

0

0

0

0

869 198

70000349. Maksu- ja Tolliamet

38 282 276

37 792 688

29 400

460 188

0

0

38 282 276

4

 

Eraldised

35 464

35 464

0

0

0

0

35 464

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 917

1 917

0

0

0

0

1 917

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

33 547

33 547

0

0

0

0

33 547

5

 

Tegevuskulud

38 246 812

37 757 224

29 400

460 188

0

0

38 246 812

 

 

sealhulgas maksumärgid (a)

671 072

671 072

0

0

0

0

671 072

70000332. Statistikaamet

5 740 950

5 182 852

31 956

526 142

0

0

5 740 950

5

 

Tegevuskulud

5 740 950

5 182 852

31 956

526 142

0

0

5 740 950

Sealhulgas valitsemisala toetuste kaasfinantseerimine

794 682

794 682

0

0

0

0

794 682

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

40 744

40 744

0

0

0

0

40 744

4

 

Eraldised (ü)

5 922

5 922

0

0

0

0

5 922

5

 

Tegevuskulud (ü)

588 237

588 237

0

0

0

0

588 237

6

 

Muud kulud

159 779

159 779

0

0

0

0

159 779

Valitsemisalavälised kulud

127 230 719

127 230 719

0

0

0

0

127 230 719

4

 

Eraldised

124 482 518

124 482 518

0

0

0

0

124 482 518

 

41

Sotsiaaltoetused

79 595 567

79 595 567

0

0

0

0

79 595 567

 

 

– riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondi (a)

79 084 274

79 084 274

0

0

0

0

79 084 274

 

 

– õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a)

511 293

511 293

0

0

0

0

511 293

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

6 174 888

6 174 888

0

0

0

0

6 174 888

 

 

– muude asutuste õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud (a)

115 041

115 041

0

0

0

0

115 041

 

 

– kohalikud omavalitsused – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud (a)

3 706 876

3 706 876

0

0

0

0

3 706 876

 

 

– õppelaenude riigitagatis (a)

2 352 971

2 352 971

0

0

0

0

2 352 971

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

38 712 063

38 712 063

0

0

0

0

38 712 063

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

2 405 296

2 405 296

0

0

0

0

2 405 296

 

 

sealhulgas Euroopa Arengufond (EDF) (ü)

1 661 703

1 661 703

0

0

0

0

1 661 703

 

 

– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a)

36 306 767

36 306 767

0

0

0

0

36 306 767

6

 

Muud kulud

2 748 201

2 748 201

0

0

0

0

2 748 201

 

 

– maamaksukulud (a)

2 748 201

2 748 201

0

0

0

0

2 748 201

Sealhulgas kaasfinantseerimine

57 912

57 912

0

0

0

0

57 912

4

 

Eraldised (ü)

57 912

57 912

0

0

0

0

57 912

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

324 404 631

324 404 631

0

0

0

0

324 404 631

10.1

 

Finantsvarade suurenemine

-183 820 799

-183 820 799

0

0

0

0

-183 820 799

 

101.1

– väärtpaberite soetamine

-6 391 165

-6 391 165

0

0

0

0

-6 391 165

 

1032.1

– laenude andmine

-177 429 634

-177 429 634

0

0

0

0

-177 429 634

10.2

 

Finantsvarade vähenemine

12 079 302

12 079 302

0

0

0

0

12 079 302

 

1032.2

– antud laenude tagasimaksed

12 079 302

12 079 302

0

0

0

0

12 079 302

20.5

 

Kohustuste suurenemine

500 000 000

500 000 000

0

0

0

0

500 000 000

 

2081.5

– laenude võtmine

500 000 000

500 000 000

0

0

0

0

500 000 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

-3 853 872

-3 853 872

0

0

0

0

-3 853 872

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine

-3 853 872

-3 853 872

0

0

0

0

-3 853 872

 

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

27 664 116

15 420 315

2 285 479

9 879 030

79 292

2 254 002

29 918 118

32

 

Kaupade ja teenuste müük

7 874 968

5 589 489

2 285 479

0

0

0

7 874 968

 

320

Riigilõivud

5 577 154

5 577 154

0

0

0

0

5 577 154

 

322

Kaupade ja teenuste müük

2 297 814

12 335

2 285 479

0

0

0

2 297 814

35

 

Toetused

9 958 322

0

0

9 879 030

79 292

2 254 002

12 212 324

38

 

Muud tulud

9 830 826

9 830 826

0

0

0

0

9 830 826

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

9 587

9 587

0

0

0

0

9 587

 

388

Muud tulud

9 821 239

9 821 239

0

0

0

0

9 821 239

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

245 691 772

233 447 971

2 285 479

9 879 030

79 292

2 254 002

247 945 774

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

6 914 023

3 312 850

0

3 601 173

0

2 141 876

9 055 899

6

 

Muud kulud

18 688 354

18 686 756

1 598

0

0

0

18 688 354

70000562. Siseministeerium

21 785 297

16 623 225

959

5 161 113

0

0

21 785 297

4

 

Eraldised

13 452 153

8 860 869

0

4 591 284

0

0

13 452 153

 

 

sealhulgas erakondadele

5 412 678

5 412 678

0

0

0

0

5 412 678

5

 

Tegevuskulud

8 333 144

7 762 356

959

569 829

0

0

8 333 144

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

1 611 435

1 611 435

0

0

0

0

1 611 435

70008747. Politsei- ja Piirivalveamet

132 379 556

131 760 808

351 514

267 234

0

0

132 379 556

4

 

Eraldised

8 982 315

8 982 315

0

0

0

0

8 982 315

 

 

sealhulgas politseinike ja piirivalveametnike pensionid (a)

8 758 561

8 758 561

0

0

0

0

8 758 561

5

 

Tegevuskulud

123 397 241

122 778 493

351 514

267 234

0

0

123 397 241

70000585. Päästeamet

44 145 955

42 595 957

823 525

726 473

0

45 019

44 190 974

4

 

Eraldised

290 490

290 490

0

0

0

0

290 490

5

 

Tegevuskulud

43 855 465

42 305 467

823 525

726 473

0

45 019

43 900 484

70004465. Sisekaitseakadeemia

8 549 378

7 239 166

1 107 883

123 037

79 292

67 107

8 616 485

4

 

Eraldised

419 012

416 775

0

0

2 237

47 282

466 294

5

 

Tegevuskulud

8 130 366

6 822 391

1 107 883

123 037

77 055

19 825

8 150 191

70008440. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

13 229 209

13 229 209

0

0

0

0

13 229 209

5

 

Tegevuskulud

13 229 209

13 229 209

0

0

0

0

13 229 209

Sealhulgas valitsemisala toetuste kaasfinantseerimine

4 094 551

4 094 551

0

0

0

0

4 094 551

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

188 742

188 742

0

0

0

0

188 742

4

 

Eraldised (ü)

3 392 813

3 392 813

0

0

0

0

3 392 813

5

 

Tegevuskulud (ü)

324 949

324 949

0

0

0

0

324 949

6

 

Muud kulud (ü)

188 047

188 047

0

0

0

0

188 047

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

-665 013

-665 013

0

0

0

0

-665 013

10.1

 

Finantsvarade suurenemine

-639

-639

0

0

0

0

-639

 

1032.1

– laenude andmine

-639

-639

0

0

0

0

-639

20.6

 

Kohustuste vähenemine

-664 374

-664 374

0

0

0

0

-664 374

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

-664 374

-664 374

0

0

0

0

-664 374

 

 

sealhulgas Viru Vangla kapitalirendi maksed

-664 374

-664 374

0

0

0

0

-664 374

 

SISEMINISTEERIUMI regionaalministri valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

138 205 876

8 338 744

838 840

129 028 292

0

42 176 931

180 382 807

32

 

Kaupade ja teenuste müük

1 403 071

564 231

838 840

0

0

0

1 403 071

 

320

Riigilõivud

273 651

273 651

0

0

0

0

273 651

 

322

Kaupade ja teenuste müük

1 129 420

290 580

838 840

0

0

0

1 129 420

35

 

Toetused

129 028 292

0

0

129 028 292

0

42 176 931

171 205 223

38

 

Muud tulud

7 774 513

7 774 513

0

0

0

0

7 774 513

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

7 448 264

7 448 264

0

0

0

0

7 448 264

 

382

Tulud varadelt

311 505

311 505

0

0

0

0

311 505

 

388

Muud tulud

14 744

14 744

0

0

0

0

14 744

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

158 446 194

28 579 062

838 840

129 028 292

0

42 176 931

200 623 125

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

319 558

319 558

0

0

0

0

319 558

6

 

Muud kulud

16 079

9 319

6 760

0

0

0

16 079

70000562. Siseministeerium

147 312 982

18 446 885

0

128 866 097

0

0

147 312 982

4

 

Eraldised

145 270 621

16 840 406

0

128 430 215

0

0

145 270 621

 

 

sealhulgas hasartmängumaksu laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (a)

2 451 267

2 451 267

0

0

0

0

2 451 267

5

 

Tegevuskulud

2 042 361

1 606 479

0

435 882

0

0

2 042 361

Maavalitsused

10 797 575

9 803 300

832 080

162 195

0

42 176 931

52 974 506

4

 

Eraldised

294 785

233 389

0

61 396

0

42 176 931

42 471 716

5

 

Tegevuskulud

10 502 790

9 569 911

832 080

100 799

0

0

10 502 790

Sealhulgas valitsemisala toetuste kaasfinantseerimine

3 456 377

3 456 377

0

0

0

0

3 456 377

4

 

Eraldised (ü)

3 114 737

3 114 737

0

0

0

0

3 114 737

5

 

Tegevuskulud (ü)

341 640

341 640

0

0

0

0

341 640

 

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

78 566 408

910 087

4 023 199

73 633 122

0

16 487 651

95 054 059

32

 

Kaupade ja teenuste müük

4 482 773

459 574

4 023 199

0

0

0

4 482 773

 

320

Riigilõivud

446 915

446 915

0

0

0

0

446 915

 

322

Kaupade ja teenuste müük

4 035 858

12 659

4 023 199

0

0

0

4 035 858

35

 

Toetused

73 633 122

0

0

73 633 122

0

16 487 651

90 120 773

38

 

Muud tulud

450 513

450 513

0

0

0

0

450 513

 

388

Muud tulud

450 513

450 513

0

0

0

0

450 513

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 640 880 989

2 563 224 668

4 023 199

73 633 122

0

16 487 651

2 657 368 640

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

17 727 851

11 415 388

299 426

6 013 037

0

268 429

17 996 280

6

 

Muud kulud

66 179

13 780

52 399

0

0

0

66 179

70001952. Sotsiaalministeerium

865 611 681

801 113 376

0

64 498 305

0

84 363

865 696 044

4

 

Eraldised

856 047 786

793 217 851

0

62 829 935

0

0

856 047 786

 

 

– eraldised

20 947 458

8 282 949

0

12 664 509

0

0

20 947 458

 

41

Sotsiaaltoetused

39 698 047

39 698 047

0

0

0

0

39 698 047

 

 

sealhulgas töötutoetus (a)

11 184 538

11 184 538

0

0

0

0

11 184 538

 

 

sealhulgas erijuhtudel riigi poolt töötute eest makstav sotsiaalmaks (a)

23 193 537

23 193 537

0

0

0

0

23 193 537

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

795 101 521

744 936 095

0

50 165 426

0

0

795 101 521

 

 

sealhulgas Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a)

711 221 607

711 221 607

0

0

0

0

711 221 607

 

 

sealhulgas hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a)

2 288 326

2 288 326

0

0

0

0

2 288 326

 

 

sealhulgas hasartmängumaksu laekumisest Eesti Punasele Ristile (a)

752 751

752 751

0

0

0

0

752 751

 

 

sealhulgas õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

14 765

14 765

0

0

0

0

14 765

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

30 743 045

1 873 538

0

28 869 507

0

0

30 743 045

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

300 760

300 760

0

0

0

0

300 760

5

 

Tegevuskulud

9 563 895

7 895 525

0

1 668 370

0

84 363

9 648 258

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

192 430

192 430

0

0

0

0

192 430

70003477. Ravimiamet

2 413 293

202 261

2 211 032

0

0

0

2 413 293

4

 

Eraldised

24 926

24 926

0

0

0

0

24 926

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

24 926

24 926

0

0

0

0

24 926

5

 

Tegevuskulud

2 388 367

177 335

2 211 032

0

0

0

2 388 367

70001975. Sotsiaalkindlustusamet

1 711 552 346

1 711 341 438

210 908

0

0

15 211 527

1 726 763 873

4

 

Eraldised

1 702 995 113

1 702 995 113

0

0

0

15 211 527

1 718 206 640

 

41

Sotsiaaltoetused

1 687 820 731

1 687 820 731

0

0

0

15 211 527

1 703 032 258

 

 

– sotsiaaltoetused

5 441 776

5 441 776

0

0

0

76 694

5 518 470

 

 

– riiklik pensionikindlustus (a)

1 265 450 641

1 265 450 641

0

0

0

0

1 265 450 641

 

 

– rahvapension ja pensionilisad (a)

20 451 728

20 451 728

0

0

0

0

20 451 728

 

 

– peretoetused (a)

272 647 093

272 647 093

0

0

0

12 782

272 659 875

 

 

– puuetega inimeste igakuulised toetused (a)

49 211 969

49 211 969

0

0

0

0

49 211 969

 

 

– erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

57 520 484

57 520 484

0

0

0

0

57 520 484

 

 

– eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a)

2 220 014

2 220 014

0

0

0

0

2 220 014

 

 

– kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a)

3 016 374

3 016 374

0

0

0

0

3 016 374

 

 

– matusetoetused (a)

115 041

115 041

0

0

0

0

115 041

 

 

– sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele (a)

95 528

95 528

0

0

0

0

95 528

 

 

– hüvitised kuriteoohvritele (a)

144 121

144 121

0

0

0

0

144 121

 

 

– ohvriabi (a)

38 347

38 347

0

0

0

0

38 347

 

 

– täiendavate lapsepuhkuse päevade, pikendatud põhipuhkuse, lapsinvaliidi vanema igakuulise puhkepäeva ja lapsetoitmise vaheaja tasud (a)

1 597 791

1 597 791

0

0

0

0

1 597 791

 

 

– elatisabi (a)

180 039

180 039

0

0

0

0

180 039

 

 

– toetused represseeritutele (a)

2 486 163

2 486 163

0

0

0

0

2 486 163

 

 

– eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi (a)

1 244 040

1 244 040

0

0

0

0

1 244 040

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele (a)

5 959 582

5 959 582

0

0

0

15 122 051

21 081 633

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

15 163 517

15 163 517

0

0

0

0

15 163 517

 

 

sealhulgas erihoolekanne kohtumääruse alusel

220 495

220 495

0

0

0

0

220 495

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

10 865

10 865

0

0

0

0

10 865

5

 

Tegevuskulud

8 557 233

8 346 325

210 908

0

0

0

8 557 233

70001969. Tööinspektsioon

2 356 100

1 756 307

0

599 793

0

0

2 356 100

4

 

Eraldised

674

674

0

0

0

0

674

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

674

674

0

0

0

0

674

5

 

Tegevuskulud

2 355 426

1 755 633

0

599 793

0

0

2 355 426

70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei

82 473

82 473

0

0

0

0

82 473

5

 

Tegevuskulud

82 473

82 473

0

0

0

0

82 473

70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

1 555 717

1 393 166

109 186

53 365

0

270 395

1 826 112

4

 

Eraldised

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

5

 

Tegevuskulud

1 550 717

1 388 166

109 186

53 365

0

270 395

1 821 112

70008799. Terviseamet

30 667 158

29 561 486

1 105 672

0

0

13 820

30 680 978

4

 

Eraldised

26 113 341

26 113 341

0

0

0

0

26 113 341

 

 

– kiirabiteenuse osutamine

26 101 517

26 101 517

0

0

0

0

26 101 517

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

11 824

11 824

0

0

0

0

11 824

5

 

Tegevuskulud

4 553 817

3 448 145

1 105 672

0

0

13 820

4 567 637

70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus

104 580

104 580

0

0

0

0

104 580

4

 

Eraldised

9 587

9 587

0

0

0

0

9 587

 

41

Sotsiaaltoetused

9 587

9 587

0

0

0

0

9 587

5

 

Tegevuskulud

94 993

94 993

0

0

0

0

94 993

70006292. Tervise Arengu Instituut

8 743 611

6 240 413

34 576

2 468 622

0

639 117

9 382 728

4

 

Eraldised

3 127 163

2 994 736

0

132 427

0

0

3 127 163

 

 

– sotsiaalkaitse eraldised

132 427

0

0

132 427

0

0

132 427

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 992 499

2 992 499

0

0

0

0

2 992 499

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

2 237

2 237

0

0

0

0

2 237

5

 

Tegevuskulud

5 616 448

3 245 677

34 576

2 336 195

0

639 117

6 255 565

Sealhulgas valitsemisala toetuste kaasfinantseerimine

7 867 917

7 867 917

0

0

0

0

7 867 917

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

432 440

432 440

0

0

0

0

432 440

4

 

Eraldised (ü)

6 497 609

6 497 609

0

0

0

0

6 497 609

5

 

Tegevuskulud (ü)

937 868

937 868

0

0

0

0

937 868

 

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

5 279 102

5 151 279

127 823

0

0

0

5 279 102

32

 

Kaupade ja teenuste müük

3 425 664

3 297 841

127 823

0

0

0

3 425 664

 

320

Riigilõivud

3 297 841

3 297 841

0

0

0

0

3 297 841

 

322

Kaupade ja teenuste müük

127 823

0

127 823

0

0

0

127 823

38

 

Muud tulud

1 853 438

1 853 438

0

0

0

0

1 853 438

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

1 789 526

1 789 526

0

0

0

0

1 789 526

 

388

Muud tulud

63 912

63 912

0

0

0

0

63 912

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

49 753 468

49 625 645

127 823

0

0

0

49 753 468

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

7 818 312

7 818 312

0

0

0

0

7 818 312

6

 

Muud kulud

12 782

12 782

0

0

0

0

12 782

70002526. Välisministeerium

41 922 374

41 794 551

127 823

0

0

0

41 922 374

4

 

Eraldised

9 697 442

9 697 442

0

0

0

0

9 697 442

 

 

– tsiviilmissioonid

351 514

351 514

0

0

0

0

351 514

 

41

Sotsiaaltoetused

1 917

1 917

0

0

0

0

1 917

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

4 122 429

4 122 429

0

0

0

0

4 122 429

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

5 221 582

5 221 582

0

0

0

0

5 221 582

5

 

Tegevuskulud

32 224 932

32 097 109

127 823

0

0

0

32 224 932

 

 

sealhulgas valitsemisala õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud

76 709

76 709

0

0

0

0

76 709

§ 2.  Seadustest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine

  (1) Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 12 alusel kehtestatav toetuse suurus õppekuu kohta on:
  1) õpilasel, kes õpib põhihariduse baasil kutseõppe, põhihariduse nõudeta kutseõppe või kutsekeskharidusõppe õppekava järgi, 38,35 eurot;
  2) õpilasel, kes õpib keskhariduse baasil kutseõppe õppekava järgi, 38,35 eurot ja täiendav toetus 19,18 eurot;
  3) üliõpilasel 55,93 eurot ja täiendav toetus 28,13 eurot;
  4) doktorandil 383,47 eurot.

  (2) Õpetaja lähtetoetuse suurus on 12 782,33 eurot vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 77 lõikele 3.

  (3) Tartu Ülikooli seaduse § 73 lõike 1 alusel kehtestatav maksimaalne arst-residendi koha maksumus on 1525,70 eurot kuus.

  (4) Lapsetoetuse määr on 9,59 eurot kuus ja lapsehooldustasu määr 76,70 eurot kuus vastavalt riiklike peretoetuste seaduse § 4 lõigetele 2 ja 3.

  (5) Vanemahüvitise määr on 278,02 eurot kuus vastavalt vanemahüvitise seaduse § 3 lõikele 6.

  (6) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr on 25,57 eurot kuus vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 5 lõikele 1.

  (7) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel on:
  1) ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 1278,23 eurot vastavalt seaduse § 19 lõikele 9;
  2) tööruumide ja -vahendite kohandamise hüvitise ülemmäär 1917,35 eurot vastavalt seaduse § 20 lõikele 4;
  3) tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav tunnitasu määr 2,56 eurot vastavalt seaduse § 23 lõikele 6;
  4) töötutoetuse päevamäär 2,11 eurot vastavalt seaduse § 31 lõikele 1;
  5) stipendiumi tunnimäär 0,24 eurot vastavalt seaduse § 35 lõikele 6;
  6) sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär 76,70 eurot kuus vastavalt seaduse § 37 lõikele 5.

  (8) Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on:
  1) toimetulekupiiri määr 76,70 eurot kuus vastavalt seaduse § 22 lõikele 11;
  2) psüühiliste erivajadustega inimeste erihoolekande kogukonnas elamise teenusele ja ööpäevaringsele erihooldusteenusele suunatud isiku maksimaalne omaosalus 191,73 eurot kuus vastavalt seaduse § 1119 lõikele 5;
  3) ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus kohtumäärusega teenusele paigutatud isiku kohta 533,28 eurot kuus vastavalt seaduse § 1118 lõikele 6.

  (9) Matusetoetuse suurus on 191,74 eurot vastavalt riikliku matusetoetuse seaduse § 6 lõikele 1.

  (10) Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 278,02 eurot vastavalt sotsiaalmaksuseaduse §-le 21.

  (11) Olümpiavõitja toetuse määr on 639,12 eurot kuus vastavalt spordiseaduse § 13 lõikele 2.

  (12) Riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär on 1597,79 eurot vastavalt Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse §-le 13.

  (13) Riigieelarve seaduse alusel on:
  1) kassareservi suurus 6 391 165 eurot ja riigieelarve tulude laekumist ületavate kulude finantseerimise piirmäär 683 854 639 eurot vastavalt seaduse § 36 lõikele 1;
  2) välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht 383 469 892 eurot vastavalt seaduse § 361 lõikele 1;
  3) eelarvelaenu suurim lubatud jääk 1 469 967 917 eurot vastavalt seaduse § 39 lõikele 2;
  4) kassalaenu suurim lubatud jääk 447 381 540 eurot vastavalt seaduse § 40 lõikele 2;
  5) Vabariigi Valitsuse poolt avalike ülesannete täitmiseks antavate laenude suurim lubatud jääk 447 381 540 eurot vastavalt seaduse § 401 lõikele 1.

  (14) Enne kohustuse tekkimist väljamakstavate struktuuritoetuste suurim lubatud määr on 95 867 473 eurot vastavalt perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 23 lõikele 45.

  (15) Kooskõlas välissuhtlemisseaduse § 20 punktiga 5 ei ole vaja Riigikogus ratifitseerida välislepinguid, millest ühelgi eesseisval eelarveaastal Eesti Vabariigile tulenevate varaliste kohustuste või saamata jääva tulu maht ei ületa 3 protsenti riigiasutusele, kelle algatusel välisleping sõlmitakse, jooksvaks eelarveaastaks ettenähtud kulude summast.

§ 3.  Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted

  (1) Eelarvete tasandusfondist (edaspidi tasandusfond) kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatav toetus T arvutatakse järgmiselt:

  T = (AK – AT) ∗ k, kus

 

 

T

– tasandusfondi suurus konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;

AK

– konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu;

AT

– konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud;

k

– toetustaseme koefitsient;

Cn

– konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste (0–6 eluaastat) arv, kooliealiste (7–18 eluaastat) arv, tööealiste (19–64 eluaastat) arv, vanurite (65+ eluaastat) arv rahvastikuregistri andmetel, kohalikest teedest maanteede ja tänavate arvestuslik pikkus (kõvakattega maanteed koefitsiendiga 0,26; tänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) kilomeetrites riikliku teeregistri andmetel ning hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute kaalutud keskmine arv aastatel 2006–2008 hooldajatoetuse aruandele vastavalt;

Pn

– kohaliku omavalitsuse üksuste arvestuslik keskmine tegevuskulu ühe lapse, kooliealise, tööealise, vanuri, hooldatava ja hooldajateenust saava puudega isiku kohta ning kohalikest teedest maanteede ning tänavate arvestusliku pikkuse ühe kilomeetri kohta eurodes;

– konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste arvu, kooliealiste arvu, tööealiste arvu, vanurite arvu, hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute kaalutud keskmise arvu ning kohalikest teedest maanteede ja tänavate arvestuslike koefitsientidega korrigeeritud pikkuse kilomeetrites ja iga vastava näitaja osas ühe ühiku kohta arvutatud arvestusliku keskmise tegevuskulu korrutiste kogusumma eurodes;

TM

– üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2008., 2009. ning 2010. aastal korrutatuna 11,4-ga ning jagatuna vastaval aastal kehtinud kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatud tulumaksu määraga (sealhulgas 2009. aasta osas on arvestatud tulumaksu määraks 1 kuu 11,9 protsenti, 3 kuud 11,93 protsenti ja 8 kuud 11,4 protsenti);

– arvestuslik maamaks (1,25 protsenti üldise maa ja 0,6 protsenti põllumajandusmaa maksustamise hinnast 2010. aastal) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;

RM               

– maavarade kaevandamisõiguse tasude ja vee-erikasutustasu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2008., 2009. ning 2010. aastal.

  (2) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatava toetuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise ning sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetuse, saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendava toetuse ning 2010. aastast 2011. aastal kasutamiseks ülekantud tulubaasi stabiliseerimise toetuse jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel ning jaotamise ulatuse, tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel eraldatavate vahendite jaotamisel kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikes 6 sätestatud riigieelarvest eraldatava toetuse vähenemise kompenseerimise põhimõttest.

  (4) Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kehtestanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vahendite jaotust kohaliku omavalitsuse üksuste vahel, võib kuni nimetatud jaotuse kehtestamiseni eraldada kohaliku omavalitsuse üksustele alanud eelarveaasta igal kuul kuni ühe kaheteistkümnendiku eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud jaotuse alusel samaks otstarbeks eraldatud summast.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite puhul ei tohi kohaliku omavalitsuse üksused riigieelarvest saadud vahenditega asendada oma eelarvest samaks otstarbeks tehtavaid kulusid.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel (välja arvatud lõikes 1 nimetatud toetus) ja jooksvateks kuludeks eraldatud vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk kantakse kohaliku omavalitsuse üksuste poolt üle järgmisse eelarveaastasse samaks ettenähtud otstarbeks, kui eraldise andja ei ole kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse muudel alustel ette näinud.

§ 4.  Toetustest ja majandustegevusest laekuvate tulude kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 35 Toetused ning artiklite 3220–3232 Laekumised majandustegevusest vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele tegevuskuludeks, eraldisteks, materiaalse ja immateriaalse vara soetamiseks ja renoveerimiseks ning muudeks kuludeks.

  (2) Riigieelarve tulude artiklite 3500.00, 3502.00 ja 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt arvel on käesoleva seadusega sätestatud toetuse saajatel õigus kasutada vahendeid ainult vastavalt toetuse andja määratud otstarbele ja 2011. aasta jooksul. Toetuse saajate eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendite arvel tehtavate kulude järgmisse eelarveaastasse ülekandmist võib taotleda ainult toetuse andja. Erand on Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud, mis on järgmisse eelarveaastasse ülekantavad vastavate tulude eelarveaasta lõpuks tegelikult laekunud ja kasutamata summade ulatuses.

§ 5.  Kindlustushüvitiste kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus laekunud kindlustushüvitisi kasutada ainult kahjustatud või hävinud vara taastamiseks või uue vara soetamiseks vastavalt kindlustuslepingule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud kindlustushüvitiste laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisse eelarveaastasse.

§ 6.  Ühistranspordi korraldamise ja sotsiaalhoolekande kulude jaotamine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala artikli 4 ühistranspordi korraldamise kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister pärast 2011. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala artikli 4 sotsiaalhoolekande kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab sotsiaalminister pärast 2011. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.

§ 7.  Õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt planeeritud kulude muutmine

  Ministeeriumidel oma valitsemisala ja Riigikantseleil oma haldusala piires ning põhiseaduslikel institutsioonidel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi käesoleva seadusega õppelaenude kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt ettenähtud kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses kuluartiklite vahel majandusliku sisu järgi, teavitades sellest e-posti teel Rahandusministeeriumi.

§ 8.  Riigiasutuste ümberkorraldamisel ja riigiasutuste tegevuse ümberkorraldamisel ning lõpetamisel vabanevate vahendite kasutamine

  (1) Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste ümberkorraldamisel, nende tegevuse ümberkorraldamisel või lõpetamisel vähendada neile riigieelarves muudest või määramata allikatest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad Vabariigi Valitsuse reservi. Nimetatud vahendite arvel on õigus finantseerida moodustatud või ümberkorraldatud riigiasutusi ning muid riigiasutusi ümberkorraldatud tegevuste osas. Vabariigi Valitsuse reservi kaudu ei jaotata ümber asutuse materiaalse ja immateriaalse vara müügist laekunud tulu arvel kavandatavaid kulusid.

  (2) Kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 1 eraldatud vahendeid võib riigieelarve seaduses sätestatud tingimustel ja korras üle kanda järgmisse eelarveaastasse.

§ 9.  Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping

  (1) Käesoleva seaduse kulude artikli 4 all määratud eraldiste kasutamiseks sõlmitakse riigieelarvelise eraldise kasutamise leping riigiasutuse ning eraldist saava juriidilise isiku (edaspidi eraldise saaja) vahel, kui seaduses või käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud rahandusministri määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu sõlmimise tingimused ja loetelu eraldise saajatest, kellega lepingu sõlmimine ei ole kohustuslik, kehtestab rahandusminister määrusega.

  (3) Kui ilmneb, et eraldise saaja ei ole kasutanud eraldist lepingus sätestatud tingimustel, nõuab riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu sõlminud riigiasutus eraldise saajalt eraldise osaliselt või täielikult tagasi. Eraldise saaja peab eraldise tagasi maksma nõutud summas ja riigiasutuse määratud tähtpäevaks. Kui eraldist tähtpäevaks ei tagastata, maksab eraldise saaja tagasimaksmisele kuuluva eraldise summa jäägilt intressi määraga kuue kuu Euribor + 5 protsenti aastas. Intressiarvestuse baasiks on tegelik päevade arv kuus ja 360-päevane aasta.

  (4) Kohaliku omavalitsuse üksusega ei sõlmita eraldise kasutamise lepingut käesoleva seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud eraldiste kasutamiseks.

§ 10.  Välisabi sildfinantseerimine

  (1) Vabariigi Valitsuse korralduse välisabi sildfinantseerimiseks valmistab ette Rahandusministeerium ministeeriumi või Riigikantselei, kelle valitsemis- või haldusalas on välisabi saajaks olev riigiasutus, põhjendatud taotluse ning taotlust toetavate dokumentide alusel. Taotlus peab sisaldama ministeeriumi või Riigikantselei kinnitust, et ministeerium või Riigikantselei on nõus tähtaegselt tagastamata vahendite kinnipidamisega oma eelarvelistest vahenditest.

  (2) Kui välisabi saaja ei ole riigiasutus, võib välisabi riigi poolt sildfinantseerida vaid laenu andmise teel riigieelarve seaduse § 401 alusel, tingimustel ja korras.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Vabariigi Valitsuse korralduses sätestatakse muu hulgas piirmäärad, sildfinantseerimise vahendite tagastamise eest vastutav ministeerium või Riigikantselei, tagastamise tähtajad ning tingimused tähtaegselt tagastamata jäänud vahendite kinnipidamiseks Rahandusministeeriumi poolt vastutava ministeeriumi või Riigikantselei eelarvelistest vahenditest.

§ 11.  Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulude tegemine ja muutmine ning toetuste kaasfinantseerimine

  (1) Kui Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt toetuse saamine toimub riigiasutuse poolt eelnevalt tehtud kulude hüvitamisena Euroopa Liidu, rahvusvahelise organisatsiooni, välisriigi või välisriigi valitsusvälise organisatsiooni poolt ning eelnevalt tehtud kulude katteks laekub toetus Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt eeldatavasti kulude tegemisest erineval eelarveaastal, tuleb eelnevate kulude tegemiseks riigiasutusel kasutada välisabi sildfinantseerimist. Sildfinantseerimist kasutamata võib Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt riigiasutusele tema poolt 2010. aastal tehtud kulude hüvitamiseks laekunud vahendeid kasutada vastavalt tegelikule laekumisele Rahandusministeeriumi nõusolekul.

  (2) Vabariigi Valitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seonduvate käesoleva seadusega määratud kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses artikligruppide, artiklite ja artiklite alajaotiste vahel ning sees. Struktuurivahendite tehnilise abi meetmete projektide eelarvete muutmine eelarveaasta kestel on lubatud struktuurivahendite rakendusasutuse valitsemisalas samaliigilise meetme piires.

  (3) Riigiasutustel on kohustus tagada Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadava toetuse kaasfinantseerimisena kajastatavate kulude ühesugune kirjendamine riigieelarve täitmise aruandes ja toetuse andjale esitatavates aruannetes.

§ 12.  Mitmeaastaste kohustuste võtmine struktuuritoetuse andmisel

  Struktuuritoetuse andmisel on rakendusasutustel ja riigiasutustest rakendusüksustel õigus võtta kohustusi järgmiste aastate eelarvete arvel tingimusel, et kohustuste ja teostatud väljamaksete summaarne määr ei ületa meetme kogumahtu ja kohustuste võtmisel rakendatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses sätestatud nõudeid.

§ 13.  Täiendavate vahendite eraldamine aastatel 2007–2013 Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks

  (1) Täiendavaid riigieelarvelisi vahendeid (edaspidi täiendavad vahendid) eraldatakse Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks aastatel 2007–2015 järgmiselt:
  1) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine» – 5 658 866 eurot;
  2) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks» – 13 263 547 eurot;
  3) elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Hariduse infrastruktuuri arendamine» – 72 788 687 eurot, sealhulgas mitteabikõlbliku käibemaksu hüvitamiseks 36 429 989 eurot;
  4) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 1 «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime» – 60 292 745 eurot;
  5) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» – 83 942 777 eurot, sealhulgas mitteabikõlbliku käibemaksu hüvitamiseks 65 694 347 eurot;
  6) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 3 «Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud» – 92 717 169 eurot;
  7) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» – 17 812 388 eurot;
  8) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Infoühiskonna edendamine» – 11 052 956 eurot.

  (2) Eelarveaastaks eraldatavate täiendavate vahendite väljamaksete mahud määratakse vastava aasta riigieelarve seadusega. Täiendavatest vahenditest seni tehtud või kavandatud väljamaksete ja järgmiseks eelarveaastaks eelarvesse planeeritavate vahendite summaarne määr ei tohi ületada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mahtusid. Täiendavate vahendite eraldamine kajastatakse vastava aasta riigieelarve seaduses eraldiseisvatel eelarveridadel kulude all, mille raames märgitakse samal eelarvereal ka vahendite eraldamise ja kasutamise sihtotstarve.

  (3) Kui täiendavad vahendid suunatakse kasutamiseks valitsusasutuste välistele juriidilistele isikutele, kajastatakse neid riigieelarve seaduses riigieelarvelise eraldisena ning nende vahendite kasutamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 9 sätestatut.

§ 14.  Eraldised Euroopa Liidule

  Käesoleva seaduse § 1 6. osa Vabariigi Valitsus kulude artikli 452 Eraldised Euroopa Liidule arvel kulude tegemise õigus on Rahandusministeeriumil ning rahandusministri volitusel Maksu- ja Tolliametil.

§ 15.  Kaitseministeeriumi valitsemisala kulude muutmine NATO reageerimisjõudude rahvusvahelisele missioonile lähetamise korral

  NATO reageerimisjõudude rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetamise korral on Vabariigi Valitsusel õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi Kaitseministeeriumi valitsemisala kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses artikligruppide, artiklite ja artiklite alajaotiste vahel ning sees.

§ 16.  Luba kapitalirendi kasutamiseks

  Kooskõlas riigieelarve seaduse § 29 lõikega 3 on:
  1) Justiitsministeeriumil ja Siseministeeriumil lubatud uue Tallinna Vangla hoonete ja territooriumi üürimiseks sõlmida lepingud kapitalirendi tingimustel Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga eeldusel, et nimetatud lepingute sõlmimiseks on andnud loa Vabariigi Valitsus;
  2) Haridus- ja Teadusministeeriumil lubatud riigi haridusasutuste hoonete üürimiseks sõlmida lepingud kapitalirendi tingimustel Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga eeldusel, et nimetatud lepingute sõlmimiseks on andnud loa Vabariigi Valitsus;
  3) riigiasutustel lubatud Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena üleantud kinnistute üürimiseks sõlmida lepingud kapitalirendi tingimustel, võtmata seejuures täiendavaid investeerimiskohustusi Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ees, välja arvatud Tartu Vangla renoveerimiseks võetavad investeerimiskohustused.

§ 17.  Tegevuskuludeks ning materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks planeeritud kulude muutmine

  Vabariigi Valitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi käesoleva seadusega määratud kulude majandusliku sisu järgi liigenduses artikligruppide Tegevuskulud ning Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine vahel nimetatud kulude administratiivset liigendust muutmata, kui muudatuse tingib asjaolu, et konkreetse tehingu tegemise käigus täpsustunud tingimuste tõttu klassifitseeritakse tehing põhivara arvelevõtmise reeglite kohaselt teisiti, kui riigieelarve koostamisel kavandati.

§ 18.  Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmine

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduses (RT I 2008, 50, 275; 2009, 34, 228) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmine 2009., 2010. ja 2011. aastal”;

2) paragrahvi 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kuni 2011. aasta 31. detsembrini on:”.

§ 19.  Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmine

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses (RT I 2010, 1, 2; 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kõrgemate riigiteenijate kõrgeimat palgamäära indekseeritakse alates 2013. aasta 1. aprillist.”;

2) paragrahvi 19 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.”

§ 20.  Perekonnaseisutoimingute seaduse täiendamine

Perekonnaseisutoimingute seaduse (RT I 2009, 30, 177; 2010, 38, 231) § 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Sünni ja surma registreerimise kui kohaliku omavalitsuse üksuse täidetava riikliku ülesande kulud hüvitatakse valla- ja linnavalitsusele riigieelarvest Vabariigi Valitsuse kehtestatud ulatuses.”

§ 21.  Riigikogu liikme staatuse seaduse täiendamine

Riigikogu liikme staatuse seadust (RT I 2007, 44, 316; 2010, 1, 2) täiendatakse §-ga 601 järgmises sõnastuses:

§ 601. Riigikogu liikme palga maksmise ajutine korraldus

Kuni 2011. aasta 31. detsembrini on Riigikogu liikme palk Eesti keskmise palga ning käesoleva seaduse §-s 29 sätestatud vastava koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2009. aasta neljanda kvartali Eesti keskmise palga ning käesoleva seaduse §-s 29 sätestatud vastava koefitsiendi korrutis.”

§ 22.  Surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmine

Surma põhjuse tuvastamise seaduse (RT I 2005, 24, 179; 2010, 22, 108) § 30 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui omasteta või avalikus kohas leitud surnu kohta puudub rahvastikuregistris elukoha aadress, siis surnu vedamise kui kohaliku omavalitsuse üksuse täidetava riikliku ülesande kulud hüvitatakse kohalikule omavalitsusele riigieelarvest siseministri poolt kehtestatud korras.”

§ 23.  Seaduse jõustumine

  Käesoleva seaduse § 21 jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json