Teksti suurus:

Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:

Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

Vastu võetud 31.12.2009 nr 73
RT I 2010, 2, 25
jõustumine 11.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
23.12.2010RT I, 28.12.2010, 731.12.2010

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 141 lõike 2 alusel.

§ 1.   Raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

  Kehtestada järgmised majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatud raamatupidamise aastaaruande vormid (juurde lisatud):
  1) kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm (lisa 1);
  2) kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm (lisa 2).

§ 2.   Rakendamine

  (1) 2009. aastal alanud aruandeperioodidele ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse käesoleva määruse enne 2010. aasta 31. detsembrit kehtinud redaktsiooni.
[RT I, 28.12.2010, 7 - jõust. 31.12.2010]

  (2) Aruandeperioodidele, mis algavad 2010. aasta 1. jaanuaril või hiljem, ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse käesoleva määruse 2010. aasta 31. detsembril jõustunud redaktsiooni.
[RT I, 28.12.2010, 7 - jõust. 31.12.2010]

Lisa 1 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm

Lisa 2 Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json