Teksti suurus:

Strateegiliste kaupade nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2011, 54

Strateegiliste kaupade nimekiri

Vastu võetud 22.12.2011 nr 171

Määrus kehtestatakse „Strateegilise kauba seaduse” § 2 lõike 10 alusel.

§ 1.  Strateegiliste kaupade nimekiri

  (1) Strateegiliste kaupade nimekiri koosneb:
  1) sõjaliste kaupade nimekirjast;
  2) kaitseotstarbeliste toodete nimekirjast;
  3) inimõiguste rikkumiseks kasutatavate kaupade nimekirjast;
  4) kahesuguse kasutusega kaupade nimekirjast.

  (2) Määrusega kehtestatakse:
  1) sõjaliste kaupade nimekiri (lisa 1);
  2) kaitseotstarbeliste toodete nimekiri (lisa 2).

  (3) Inimõiguste rikkumiseks kasutatavate kaupade nimekiri on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, lisades 2 ja 3.

  (4) Kahesuguse kasutusega kaupade nimekiri on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks, lisas 1.

§ 2.  Kemikaalide tähistus

  CAS (Chemical Abstracts Service) numbrid ei hõlma määruses kõiki strateegiliste kaupade nimekirja kantud kemikaale või nende segusid.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Urmas Paet
Välisminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Sõjaliste kaupade nimekiri

Lisa 2 Kaitseotstarbeliste toodete nimekiri

/otsingu_soovitused.json