Teksti suurus:

Töötasu alammäära kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2011, 55

Töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 22.12.2011 nr 169

Määrus kehtestatakse „Töölepingu seaduse” § 29 lõike 5 alusel.

§ 1.  Töötasu alammäära kehtestamine

  Kehtestada töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral tunnis 1,80 eurot ja kuus 290 eurot.

§ 2.  Rakendussätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrus nr 90 „Töötasu alammäära kehtestamine” (RT I 2009, 31, 192; 2010, 60, 407) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json