HALDUSÕIGUSAvalik teenistus

Teksti suurus:

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2011, 66

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus

Vastu võetud 19.11.2008
RT I 2008, 50, 275
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.02.2009RT I 2009, 15, 9301.03.2009
18.06.2009RT I 2009, 34, 22801.07.2009
08.12.2010RT I, 28.12.2010, 601.01.2011
07.12.2011RT I, 28.12.2011, 101.01.2012, osaliselt kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 1.  Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmine 2009., 2010. ja 2011. aastal
[RT I, 28.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]

  Kuni 2011. aasta 31. detsembrini on:
[RT I, 28.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]
 1) Vabariigi Presidendi ametipalk Eesti keskmise palga ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse §-s 2 sätestatud koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta neljanda kvartali Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduse §-s 2 sätestatud koefitsiendi ning koefitsiendi 0,92 korrutis;
 2) peaministri, ministri, riigikontrolöri, õiguskantsleri, Riigikohtu esimehe, Riigikohtu liikme, ringkonnakohtuniku ning maa- ja halduskohtu kohtuniku ametipalk Eesti keskmise palga ning Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduses sätestatud vastava koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduses sätestatud vastava koefitsiendi ning koefitsiendi 0,92 korrutis;
[RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
 3) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametipalk on Eesti keskmise palga ja riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse § 9 lõikes 6 sätestatud koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ja nimetatud seaduse § 9 lõikes 6 sätestatud koefitsiendi ning koefitsiendi 0,92 korrutis.
[RT I 2009, 34, 228 - jõust. 01.07.2009]

§ 2.  Seaduse jõustumine

  Seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.