Teksti suurus:

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2018. aastal

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2018. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2017, 89

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2018. aastal

Vastu võetud 25.12.2017 nr 65

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 25 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Kalapüügi kitsendused

  (1) Meres on keelatud koha püük 15. maist 15. juulini.

  (2) Meres on 15. maist 15. juulini keelatud koha kaaspüük, välja arvatud nakkevõrkudega püügil.

  (3) Pärnu lahes põhja pool Kotinina, mida tähistatakse koordinaatidega 58º17.890'N ja 24º16.718'E, ja Tahkunina, mida tähistatakse koordinaatidega 58º15.515'N ja 24º29.364'E, vahelist ühendussirget on keelatud kasutada:
  1) ääremõrdu, mille silmasuurus on mõrrapäras alla 24 mm ja teistes osades alla 56 mm, 10. maist 15. augustini;
  2) suurema kui 80 mm silmasuurusega mõrdu 15. maist 15. juulini;
  3) nakkevõrke 1. juulist 15. juulini;
  4) õngpüüniseid, välja arvatud lihtkäsiõng ja käsiõng, 15. maist 15. juulini.

  (4) Väikses väinas, Tillunire suudmetele (58º34.133'N 23º10.043'E ja 58º34.205'N 23º09.880'E) lähemal kui 300 m on keelatud püük kutseliste kalapüügi vahenditega.

  (5) Meres ja sinna suubuvates jõgedes on keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 40 cm või pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 46 cm, välja arvatud jääalusel püügil nakkevõrkudega.

  (6) Aasta ringi on keelatud kalapüük meres Pudisoo jõe suudmele lähemal kui 1000 m.

§ 2.   Agarikupüügi ala

  20 m sügavusjoonest madalamal on agarikupüük tragiga keelatud, välja arvatud:
  1) alal, mida piiritlevad mõttelised jooned, mis läbivad punkte koordinaatidega 58º42.238'N 22º51.541'E; 58º41.582'N 22º54.841'E; 58º39.306'N 22º55.683'E; 58º39.478'N 22º51.903'E;
  2) alal, mida piiritlevad mõttelised jooned, mis läbivad punkte koordinaatidega 58º43.137'N 22º58.082'E; 58º42.844'N 23º00.538'E; 58º40.979'N 23º00.300'E; 58º40.143'N 22º59.218'E; 58º41.101'N 22º55.022'E;
  3) alal, mida piiritlevad mõttelised jooned, mis läbivad punkte koordinaatidega 58º45.662'N 22º01.441'E; 58º44.517'N 23º03.660'E; 58º43.488'N 23º01.382'E.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json