Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2018, 26

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 120

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 591 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruses nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Andmete edastamisel lõike 2 alusel säilitatakse tervise infosüsteemis järgmised andmed:
1) registreeritud tervishoiuteenuse saamise kuupäev ja kellaaeg koos esimese võimaliku tervishoiuteenuse saamise ajaga;
2) registreeritud tervishoiuteenuse aja kinnitamise kuupäev ja kellaaeg;
3) tervishoiuteenuse registreeringu kinnitanud asutuse andmed (nimi, registrikood);
4) tervishoiuteenuse registreeringu muutmise ja tühistamise andmed (muutmise ja tühistamise kinnitamise kuupäev ja kellaaeg);
5) tervishoiuteenuse registreeringu muutja ja tühistaja andmed (teave, kas õigust teostas patsient või tervishoiuteenuse osutaja);
6) kui tervishoiuteenuse saamiseks registreerimisel tasuti krediidiasutuse vahendusel, ka makseinfo (maksja ja maksesaaja andmed, arvelduskonto, viitenumber ja summa) ja maksetingimuste info (makseviisid ja tasumise, tühistamise või muutmise tingimused);
7) tervishoiuteenuse saamise andmed (teenust kasutati / ei kasutatud).”;

2) paragrahvi 6 lõike 8 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) abivajaja andmed (ees- ja perekonnanimi, vanus, isikukood või sünniaeg, sugu, kodakondsus);”;

3) paragrahvi 6 lõike 8 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) Häirekeskusesse teataja andmed (ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed);”;

4) paragrahvi 21 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Andmesubjektile veebikeskkonna kaudu kuvatavad andmed ning tema õigus väljendada tahet”;

5) paragrahvi 21 lõiget 5 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) eriarstile registreeritud ambulatoorse vastuvõtu aeg. Perearstile ja hambaarstile registreeritud ambulatoorse vastuvõtu aeg juhul, kui tervishoiuteenuse osutaja on liitunud üleriigilise digiregistratuuriga.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

  (2) Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. juulil 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json