Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2016. a määruse nr 75 „Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2018, 28

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2016. a määruse nr 75 „Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad” muutmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 124

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 9 lõike 2 ja § 91 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2016. a määruses nr 75 „Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „kuni 31. detsembrini 2018. a”;

2) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „kuni aastani 2020”;

3) paragrahvi 2 lõige 2 ja § 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisas 1 asendatakse sõna „kristalliinne” sõnaga „aluskorra”;

5) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Tarmo Tamm
Maaeluminister keskkonnaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 2 Riigile kuuluva energeetilise maavara kaevandamisõiguse tasumäärade tasemed ning nende kehtimise aluseks olevad hinnatasemed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json