Teksti suurus:

Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2018, 49

Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

Vastu võetud 07.07.2016 nr 75
RT I, 09.07.2016, 26
jõustumine 12.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.2017RT I, 19.12.2017, 2322.12.2017
20.12.2018RT I, 28.12.2018, 2801.01.2019

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 9 lõike 2 ja § 91 lõike 2 alusel.

§ 1.  Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

  (1) Riigile kuuluva maavara, välja arvatud energeetilise maavara, kaevandamisõiguse tasumäärad aastateks 2016–2025 kehtestatakse lisas 1.

  (2) Riigile kuuluva energeetilise maavara kaevandamisõiguse tasumäärade tasemed ning nende kehtimise aluseks olevad hinnatasemed kehtestatakse lisas 2.
[RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Lisas 2 toodud tabeli alusel kehtib riigile kuuluvale energeetilisele maavarale aruandekvartalis kaevandamisõiguse tasumäär vastavalt aruandekvartalile eelneva kvartali keskmisele üheprotsendilise väävlisisaldusega raske kütteõli maailmaturuhinnale või hakkepuidu hinnale.

  (4) Lisas 2 toodud tabeli alusel riigile kuuluva energeetilise maavara tasumäärade aluseks olevad hinnatasemed ja neile vastavad tasumäärad avalikustatakse iga kvartali kohta aruandekvartali 5. kuupäevaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.

§ 2.  Tasumäärade muutmise kavandamine

  (1) Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud tasumäärasid võib muuta, võttes arvesse keskkonnatasude seaduse § 9 lõikes 3 sätestatud piirmäärasid, juhul kui muutuvad tasumäärade kehtestamise lähtealused, majanduslikud või sotsiaalsed tingimused või keskkonna kasutusõiguse hinna arvutamise metoodika.
[RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

§ 3.  Rakendussätted
[Kehtetu - RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.  Kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Riigile kuuluva maavara, välja arvatud energeetilise maavara, kaevandamisõiguse tasumäärad aastateks 2016–2025
[RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 2 Riigile kuuluva energeetilise maavara kaevandamisõiguse tasumäärade tasemed ning nende kehtimise aluseks olevad hinnatasemed
[RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json