Teksti suurus:

Tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning nende juurdepääsu ulatus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele

Tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning nende juurdepääsu ulatus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2019, 14

Tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning nende juurdepääsu ulatus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele

Vastu võetud 15.03.2019 nr 27
RT I, 22.03.2019, 7
jõustumine 25.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2019RT I, 28.12.2019, 1231.12.2019

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõike 5 ja § 593 lõike 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele juurdepääsu ulatus.

  (2) Käesolevat määrust kohaldatakse tervishoiuteenuse osutaja juures töötavatele isikutele, kes osalevad tervishoiuteenuse osutamisel.

  (3) [Kehtetu - RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019]

§ 2.   Tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud vastavalt kutsele või erialale

  (1) Kutse omandamise eesmärgil võivad tervishoiuteenuse osutamisel osaleda järgmised isikud:
  1) arst-resident eriarstiabi, üldarstiabi ja kiirabi osutamisel töötava eriarsti juhendamisel ja vastutusel, kellel on vähemalt viieaastane töökogemus juhendatava läbitavale praktilisele koolitusele vastaval erialal;
  2) hambaarstiõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad IV kursuse kohustuslikud ained, hambaarsti juhendamisel ja vastutusel;
  3) arstiõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad IV kursuse kohustuslikud ained, arsti juhendamisel ja vastutusel;
  4) ämmaemandaõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad II kursuse kohustuslikud ained, ämmaemanda või õe juhendamisel ja vastutusel;
  5) õeõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad II kursuse kohustuslikud ained, õe või ämmaemanda juhendamisel ja vastutusel;
  6) arsti- või hambaarstiõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad III kursuse kohustuslikud ained, õe juhendamisel ja vastutusel;
  7) arsti, hambaarsti, õe ja ämmaemanda tööpraktikal viibija, kes on omandanud kvalifikatsiooni väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki või Šveitsi, arsti, hambaarsti, õe või ämmaemanda juhendamisel ja vastutusel;
[RT I, 22.03.2019, 7 - jõust. 25.03.2019, lõike 1 punkti 7 rakendatakse alates 1. septembrist 2019. a.]
  8) füsioteraapiaõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad II kursuse kohustuslikud ained, füsioterapeudi juhendamisel ja vastutusel;
  9) tegevusteraapiaõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad III kursuse kohustuslikud ained, tegevusterapeudi juhendamisel ja vastutusel;
  10) kliinilise psühholoogia praktikant kliinilise psühholoogi juhendamisel ja vastutusel;
  11) logopeediaõppe üliõpilane, kes on läbinud magistriõppe I kursuse kohustuslikud ained, kliinilise logopeedi juhendamisel ja vastutusel;
  12) kliinilise logopeedia praktikant, kellel on magistrikraad logopeedias, kliinilise logopeedi juhendamisel ja vastutusel;
  13) radioloogiatehniku eriala üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad I kursuse kohustuslikud ained, radioloogiatehniku juhendamisel ja vastutusel.

  (2) Vastavalt kutse- või erialasele pädevusele võivad spetsialisti või tehnikuna tervishoiuteenuse osutamisel osaleda järgmised isikud:
  1) füsioterapeut;
  2) tegevusterapeut;
  3) kliiniline psühholoog;
  4) radioloogiatehnik;
  5) kliiniline logopeed;
  6) optometrist;
  7) sotsiaaltöötaja;
  8) kiirabitehnik;
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019]
  9) erakorralise meditsiini tehnik.
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019]

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja, kelle juures käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud isik tervishoiuteenuse osutamisel osaleb, peab tagama isikuandmete töötlemise jälgitavuse teenuse osutaja infosüsteemis.

§ 3.   Juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1, 3 ja 7 nimetatud tervishoiuteenuse osutamisel osalejale võimaldatakse juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele patsiendi isikuandmetele, sealhulgas eriliiki isikuandmetele.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1–6 nimetatud tervishoiuteenuse osutamisel osalejale võimaldatakse juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele patsiendi isikuandmetele, sealhulgas eriliiki isikuandmetele, välja arvatud järgmiste tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmetele:
  1) tervisetõend;
  2) surmateatis;
  3) surma põhjuse teatis;
  4) perinataalsurma põhjuse teatis.
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021. a.]

  (21) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tervishoiuteenuse osutamisel osalejale võimaldatakse ligipääs tervise infosüsteemis olevatele patsiendi isikuandmetele, kui nimetatud osaleja on registreeritud tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklikus registris.
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019]

  (3) Tervise infosüsteemis olevate isikuandmete, sealhulgas eriliiki isikuandmete töötlemise korral tuleb töötlemise põhjus ja eesmärk dokumenteerida tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemis, võimaldades hinnata andmetöötlemise eesmärgipärasust.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 7 rakendatakse alates 1. septembrist 2019. a.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõiget 2 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021. a.
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json