Teksti suurus:

Kohtuniku valveaja lisatasu

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2019, 15

Kohtuniku valveaja lisatasu

Vastu võetud 19.12.2019 nr 18

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 76 lõike 8 alusel.

§ 1.  Lisatasu arvutamise alus

  (1) Kohtunikule, kes on kohtu esimehe kinnitatud valvegraafiku alusel valves, makstakse valves oldud aja eest lisatasu. Lisatasu makstakse valves olnud kohtunikule tagantjärele üks kord kvartalis.

  (2) Kohtuniku ametipalga alusel valveaja tunnitasu arvutamisel lähtutakse 168 töötunnist kuus.

  (3) Lisatasustatava valveaja arvestus algab nädalavahetusele või riigipühale eelneval tööpäeval kell 18.00 ning lõpeb nädalavahetusele või riigipühale järgneva tööpäeva saabumisel kell 00.00.

§ 2.  Valveaja eest lisatasu saavate kohtunike arv

  Valveaja eest üheaegselt lisatasu saavate valveks ettenähtud kohtunike ametikohtade arv Harju, Pärnu ja Viru maakohtus on kuni neli kohtunikku, Tartu maakohtus kuni viis kohtunikku, Tartu Halduskohtus kuni kaks kohtunikku ning Tallinna Halduskohtus üks kohtunik.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json