Teksti suurus:

Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2020. aastaks

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2019, 16

Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2020. aastaks

Vastu võetud 23.12.2019 nr 90

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 293 lõike 6, toiduseaduse § 493 lõike 5 ja veterinaarkorralduse seaduse § 353 lõike 8 alusel.

§ 1.  Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal

  Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on 23,84 eurot.

§ 2.  Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal

  Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on 33,70 eurot.

§ 3.  Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal

  Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on 14,90 eurot.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Arvo Aller
Maaeluminister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse, teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json