Teksti suurus:

Isikuandmete ankeedi andmete loetelu ja ankeedi näidisvorm

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2023, 11

Isikuandmete ankeedi andmete loetelu ja ankeedi näidisvorm

Vastu võetud 27.06.2018 nr 12
RT I, 28.06.2018, 27
jõustumine 01.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2023RT I, 28.12.2023, 101.01.2024

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 8329 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse isikuandmete ankeedi andmete loetelu ja ankeedi näidisvorm relvaseaduse §-s 8328 sätestatud taustakontrolli tegemiseks.

§ 2.   Isikuandmete ankeedi andmed

  Isik, kes taotleb enda suhtes taustakontrolli tegemist, esitab isikuandmete ankeedis järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) sünnikoha riik, maakond, vald ja linn;
  4) varem kasutatud nimed, sealhulgas neiupõlvenimi, ja nende muutmise põhjused;
  5) sidevahendite andmed, nagu telefoninumber, e-posti aadress, kasutajanimi;
  6) passi või ID-kaardi andmed;
  7) elukohtade andmed;
  8) perekonnaseis;
  9) lähedaste isikute andmed;
  10) hariduskäigu andmed;
  11) varasemate töökohtade andmed;
  12) andmed nii Eestis kui ka välisriigis läbitud kaitseväeteenistuse ja sõjalise väljaõppe kohta;
  13) kriminaal- või väärteokaristuste andmed, sõltumata nende määramise ajast;
  14) toimuva kriminaal- või väärteomenetluse andmed;
  15) kriminaalmenetluses kahtlustatava, süüdistatava, tunnistaja või kannatanuna osalemise andmed;
  16) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  17) lisateave ankeedi esitajale tema õigustest ja kohustustest;
  18) kinnitus andmete õigsuse kohta.

§ 3.   Näidisvormi kehtestamine

  (1) Määrusega kehtestatakse relvaseaduse §-s 8328 sätestatud taustakontrolli läbiviimiseks esitatav isikuandmete ankeedi näidisvorm eesti keeles käesoleva määruse lisas 1 ja inglise keeles määruse lisas 2.

  (2) Ankeedi elektroonilise esitamise vormis arvestatakse elektroonilisest keskkonnast tulenevaid erisusi.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018. aastal.

Lisa 1 Isikuandmete ankeet eesti keeles
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

Lisa 2 Isikuandmete ankeet inglise keeles
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json