Teksti suurus:

Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 28, 516

Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine

Vastu võetud 28.03.2007 nr 144

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõigete 1 ja 4 ning § 25 lõike 1 alusel käsin:

1. Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevate arhitektuuri-, arheoloogia- ja ajaloomälestistele vastavalt kaartidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

Harju maakonnas:

1) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 21. oktoobri 1997. a määrusega nr 66 (RTL 1997, 172/173, 962) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Keri tuletornile, 1719–1803 (reg nr 9500, Viimsi vald, Keri saar).

2) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 21. oktoobri 1997. a määrusega nr 66 (RTL 1997, 172/173, 962) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Suurupi ülemise tuletorni kompleksile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsus-
üksus
Asukoht
1 Suurupi ülemine tuletorn, 1760 9459 Harku vald Suurupi küla
2 Suurupi ülemise tuletorni vedelkütuse hoidla, 1898. a 9460 Harku vald Suurupi küla
3 Suurupi ülemise tuletorni saun, 1896. a 9461 Harku vald Suurupi küla
4 Suurupi ülemise tuletorni laut, 1911. a 9462 Harku vald Suurupi küla
5 Suurupi ülemise tuletorni kelder, 19. saj 9463 Harku vald Suurupi küla
6 Suurupi ülemise tuletorni elamu, 1951. a 9464 Harku vald Suurupi küla

3) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 21. oktoobri 1997. a määrusega nr 66 (RTL 1997, 172/173, 962) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Suurupi alumise tuletorni kompleksile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsus-
üksus
Asukoht
1 Suurupi alumine (puidust) tuletorn, 1859. a 9465 Harku vald Suurupi küla
2 Suurupi alumise (puidust) tuletorni kütusehoidla, 1881. a 9466 Harku vald Suurupi küla
3 Suurupi alumise (puidust) tuletorni elamu, 1911. a 9467 Harku vald Suurupi küla
4 Suurupi alumise (puidust) tuletorni tehniline hoone, 1911. a 9468 Harku vald Suurupi küla

4) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrusega nr 20 (RTL 1998, 259/260, 1059) arheoloogiamälestiseks tunnistatud asulakohale ja kultusekivile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Asulakoht 18100 Kuusalu vald Kahala küla
2 Kultusekivi 18107 Kuusalu vald Kahala küla

5) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrusega nr 20 (RTL 1998, 259/260, 1059) arheoloogiamälestiseks tunnistatud asulakohale ja rauasulatuskohale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Asulakoht 18099 Kuusalu vald Kahala küla
2 Rauasulatuskoht 18108 Kuusalu vald Kahala küla

6) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 30. augusti 1996. a määrusega nr 10 (RTL 1997, 5, 27) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Padise kloostrile, mõisa hoonetele, pargile ja sildadele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Padise kloostri varemed vallikraaviga, 13.–16. saj 2921 Padise vald Padise küla
2 Padise mõisa peahoone, 19. saj 2922 Padise vald Padise küla
3 Padise mõisa park, 19.–20. saj 2923 Padise vald Padise küla
4 Padise mõisa valitsejamaja, 19.–20. saj 2924 Padise vald Padise küla
5 Padise mõisa ait, 19.–20. saj 2925 Padise vald Padise küla
6 Padise mõisa karjakastell, 19.–20. saj 2926 Padise vald Padise küla
7 Padise mõisa vesiveski, 19.–20. saj 2927 Padise vald Padise küla
8 Padise mõisa viinavabrik, 19.–20. saj 2928 Padise vald Padise küla
9 Padise mõisa laut, 19.–20. saj 2929 Padise vald Padise küla
10 Padise mõisa aednikumaja, 19.–20. saj 2930 Padise vald Padise küla
11 Padise mõisa sild 1, 19.–20. saj 2931 Padise vald Padise küla
12 Padise maanteesild, 19.–20. saj 2932 Padise vald Padise küla
13 Padise mõisa sild 2, 19.–20. saj 2933 Padise vald Padise küla

Hiiu maakonnas:

7) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuri- ja haridusministri 1. juuni 1995. a määrusega nr 19/1 (RTL 1996, 119/120, 627) ja kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks tunnistatud objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Koht, kus aastail 1628–1664 asus esimene klaasikoda Eestis 27 Kõrgessaare vald Hüti küla
2 Kärdla kalmistu 32 Pühalepa vald Hausma küla
3 «Ristimägi» 22282 Kõrgessaare vald Risti küla

8) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Teise Maailmasõja ehitistele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Teise Maailmasõja patarei kahuriõu varjendiga 1 23388 Kõrgessaare vald Kalana küla
2 Teise Maailmasõja patarei kahuriõu varjendiga 2 23389 Kõrgessaare vald Kalana küla
3 Teise Maailmasõja patarei kahuriõu varjendiga 3 23390 Kõrgessaare vald Kalana küla
4 Teise Maailmasõja patarei kahuriõu varjendiga 4 23391 Kõrgessaare vald Kalana küla
5 Teise Maailmasõja patarei tulejuhtimistorn 1 23392 Kõrgessaare vald Kalana küla
6 Teise Maailmasõja patarei komandokeskus-elektrijaam 23393 Kõrgessaare vald Kalana küla
7 Nõukogude sõjaväe rivistusplats müüriga 23394 Kõrgessaare vald Kalana küla
8 Nõukogude sõjaväe radarimägi 23395 Kõrgessaare vald Kalana küla
9 Teise Maailmasõja patarei laskemoonavarjend 1 23396 Kõrgessaare vald Kalana küla
10 Teise Maailmasõja patarei elektrijaam 23397 Kõrgessaare vald Kalana küla
11 Nõukogude sõjaväe helikopteriplats 23398 Kõrgessaare vald Kalana küla
12 Teise Maailmasõja patarei tulejuhtimistorn komandokeskusega 23399 Kõrgessaare vald Kalana küla
13 Teise Maailmasõja patarei pumbajaam 23400 Kõrgessaare vald Kalana küla
14 Teise Maailmasõja patarei veereservuaar 23401 Kõrgessaare vald Kalana küla
15 Teise Maailmasõja patarei prožektorimägi 23402 Kõrgessaare vald Kalana küla
16 Teise Maailmasõja patarei kuulipilduja dzott 23403 Kõrgessaare vald Kalana küla
17 Teise Maailmasõja patarei laskemoonavarjend 2 23404 Kõrgessaare vald Kalana küla
18 Teise Maailmasõja patarei angaar 23405 Kõrgessaare vald Kalana küla
19 Teise Maailmasõja patarei betoonreservuaar 1 23406 Kõrgessaare vald Kalana küla
20 Teise Maailmasõja patarei betoonreservuaar 2 23407 Kõrgessaare vald Kalana küla
21 Teise Maailmasõja patarei betoonreservuaar 3 23408 Kõrgessaare vald Kalana küla

9) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kõrgessaare vallamaja kompleksile, Viskoosa vabriku veehoidla kivitammidele ja muldvallidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kõrgessaare vallamaja 23409 Kõrgessaare vald Kõrgessaare alevik
2 Kõrgessaare vallamaja kaev 23410 Kõrgessaare vald Kõrgessaare alevik
3 Viskoosa vabriku veehoidla kivitammid ja muldvallid 23418 Kõrgessaare vald Kõrgessaare alevik

10) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks, 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks ja 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Suuremõisa mõisakompleksile ja Pühalepa kirikuaiale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Rahvapärimustega seotud koht «Otimägi», «Põlise leppe kivid», «Püha leppe kivid», I a-tuh lõpp e. Kr 8940 Pühalepa vald Pühalepa küla
2 Pühalepa kirikuaed 22293 Pühalepa vald Pühalepa küla
3 Pühalepa kirikuaia piirdemüür 23620 Pühalepa vald Pühalepa küla
4 Pühalepa kirikuaia kabel 23621 Pühalepa vald Pühalepa küla
5 Suuremõisa mõisa peahoone 23622 Pühalepa vald Suuremõisa küla
6 Suuremõisa mõisa park ja alleed 23623 Pühalepa vald Suuremõisa küla
7 Suuremõisa mõisa piirdemüürid 23624 Pühalepa vald Suuremõisa küla
8 Suuremõisa mõisa teenijatemaja 23625 Pühalepa vald Suuremõisa küla
9 Suuremõisa mõisa tallmeistrimaja 23626 Pühalepa vald Suuremõisa küla
10 Suuremõisa mõisa tall 23627 Pühalepa vald Suuremõisa küla
11 Suuremõisa mõisa tõllakuur 23628 Pühalepa vald Suuremõisa küla
12 Suuremõisa mõisa viinavabriku varemed 23629 Pühalepa vald Suuremõisa küla
13 Suuremõisa mõisa aednikumaja 23630 Pühalepa vald Suuremõisa küla
14 Suuremõisa mõisa ait 23631 Pühalepa vald Suuremõisa küla
15 Suuremõisa mõisa jääkelder 23632 Pühalepa vald Suuremõisa küla
16 Suuremõisa mõisa juustukoda 23633 Pühalepa vald Suuremõisa küla
17 Suuremõisa mõisa meierei 23634 Pühalepa vald Suuremõisa küla
18 Suuremõisa mõisa sepikoda 23635 Pühalepa vald Suuremõisa küla
19 Suuremõisa mõisa kasvuhoone 23636 Pühalepa vald Suuremõisa küla
20 Suuremõisa mõisa tüdrukutemaja 23637 Pühalepa vald Suuremõisa küla
21 Suuremõisa mõisa kõrts 23638 Pühalepa vald Suuremõisa küla
22 Suuremõisa mõisa masinarehi 23639 Pühalepa vald Suuremõisa küla
23 Suuremõisa mõisa väike laut 23640 Pühalepa vald Suuremõisa küla
24 Suuremõisa mõisa küün 23641 Pühalepa vald Suuremõisa küla
25 Suuremõisa mõisa tuuleveski varemed 23642 Pühalepa vald Suuremõisa küla
26 Suuremõisa mõisa kõrtsi varemed 23643 Pühalepa vald Suuremõisa küla
27 Suuremõisa mõisa «Ussikeldri» varemed 23644 Pühalepa vald Suuremõisa küla
28 Suuremõisa mõisa Charlie hauakivi 23645 Pühalepa vald Suuremõisa küla
29 Suuremõisa mõisa pargipaviljoni vundament 23646 Pühalepa vald Suuremõisa küla
30 Sild Suuremõisa–Käina vanal maanteel 23647 Pühalepa vald Suuremõisa küla

Ida-Viru maakonnas:

11) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 13. novembri 1997. määrusega nr 73 (RTL 1997, 214, 1130) arhitektuurimälestiseks tunnistatud linnuste varemetele ja ehitistele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Purtse kindluselamu, 16. saj, 1990 13827 Lüganuse vald Purtse küla
2 Vasknarva linnuse varemed, 1349–1442 13828 Alajõe vald Vasknarva küla
3 Edise linnuse varemed, 15. saj 13871 Jõhvi vald Edise küla
4 Koltsina kõrtsihoone, 19. saj 13979 Mäetaguse vald Raja küla
5 Kiikla mõisa tuuleveski, 19. saj 13988 Mäetaguse vald Kiikla küla

12) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 13. novembri 1997. a määrusega nr 73 (RTL 1997, 214, 1130) arhitektuurimälestiseks ning kultuuri- ja haridusministri 1. juuni 1995. a määrusega nr 19/1 (RTL 1006, 119/120, 627) ajaloomälestiseks tunnistatud Jõhvi kalmistu kabelile, ühishauale ja tuuleveskile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II Maailmasõjas hukkunute ühishaud 38 Jõhvi vald Jõhvi linn, Jõhvi kalmistu
2 Jõhvi kalmistu kabel, 18.–19. saj 13869 Jõhvi vald Jõhvi linn, Jõhvi EELK kalmistu
3 Jõhvi tuuleveski, 19. saj 13870 Jõhvi vald Edise küla

13) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuri- ja haridusministri 1. juuni 1995. a määrusega nr 19/1 (RTL 1996, 119/120, 627) ajaloomälestiseks, kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 13. novembri 1997. a määrusega nr 73 (RTL 1997, 214, 1130) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kukruse küla mälestistele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tollide perekonnakalmistu 41 Kohtla vald Kukruse küla, Kabelimägi
2 Kultusekivi 9003 Kohtla vald Kukruse küla
3 Kultusekivi 9004 Kohtla vald Kukruse küla
4 Kultusekivi 9005 Kohtla vald Kukruse küla
5 Kukruse mõisa peahoone, 18.–19. saj 13892 Kohtla vald Kukruse küla
6 Kukruse mõisa allee matusepaigaga, 19. saj 13893 Kohtla vald Kukruse küla
7 Kukruse mõisa ait, 19. saj 13894 Kohtla vald Kukruse küla
8 Kukruse mõisa kuivati, 19. saj 13895 Kohtla vald Kukruse küla
9 Kukruse mõisa hobusetall, 19. saj 13896 Kohtla vald Kukruse küla
10 Kukruse mõisa tuuleveski, 19. saj 13897 Kohtla vald Kukruse küla

14) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks, 13. novembri 1997. a määrusega nr 73 (RTL 1997, 214, 1130) arhitektuurimälestiseks ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks tunnistatud Pagari asulakohale, mõisa hoonetele, pargile ja mälestussambale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Asulakoht ja rauasulatuskoht 9132 Mäetaguse vald Pagari küla
2 Pagari mõisa peahoone, 19. saj 13968 Mäetaguse vald Pagari küla
3 Pagari mõisa park, 19. saj 13969 Mäetaguse vald Pagari küla
4 Pagari mõisa kelder, 19. saj 13970 Mäetaguse vald Pagari küla
5 Pagari mõisa aednikumaja, 19. saj 13971 Mäetaguse vald Pagari küla
6 Pagari mõisa tõllakuur,19. saj 13972 Mäetaguse vald Pagari küla
7 Pagari mõisa ait, 19. saj 13973 Mäetaguse vald Pagari küla
8 Pagari mõisa viinavabrik, 19. saj 13974 Mäetaguse vald Pagari küla
9 Pagari mõisa kuivati, 19. saj 13975 Mäetaguse vald Pagari küla
10 Pagari mõisa piirdemüürid, 19. saj 13976 Mäetaguse vald Pagari küla
11 Pagari mõisa tuuleveski, 1859 13977 Mäetaguse vald Pagari küla
12 Pagari koolimaja, 20. saj 13978 Mäetaguse vald Pagari küla
13 Vabadussõja Pagari lahingu mälestussammas 27100 Mäetaguse vald Pagari küla, Pagari mõisa park

15) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 13. novembri 1997. a määrusega nr 73 (RTL 1997, 214, 1130) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kiikla mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kiikla mõisa peahoone, 19. saj 13980 Mäetaguse vald Kiikla küla
2 Kiikla mõisa park, 19. saj 13981 Mäetaguse vald Kiikla küla
3 Kiikla mõisa tall-tõllakuur, 19. saj 13982 Mäetaguse vald Kiikla küla
4 Kiikla mõisa ait, 19. saj 13983 Mäetaguse vald Kiikla küla
5 Kiikla mõisa magasiait, 19. saj 13984 Mäetaguse vald Kiikla küla
6 Kiikla mõisa abihoone, 20. saj 13985 Mäetaguse vald Kiikla küla
7 Kiikla mõisa sepikoda, 20. saj 13986 Mäetaguse vald Kiikla küla
8 Kiikla mõisa viinavabriku vare, 19. saj 13987 Mäetaguse vald Kiikla küla

Jõgeva maakonnas:

16) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 24 (RTL 1997, 88, 521) ajaloomälestiseks, 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vaimastvere küla mälestistele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vabadussõja mälestusmärk 5828 Jõgeva vald Vaimastvere küla
2 Asulakoht 9241 Jõgeva vald Vaimastvere küla
3 Kultusekivi 9243 Jõgeva vald Vaimastvere küla
4 Vaimastvere mõisa ait 23933 Jõgeva vald Vaimastvere küla
5 Vaimastvere mõisa park 23934 Jõgeva vald Vaimastvere küla

17) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 24 (RTL 1997, 88, 521) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks ja 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kodavere kirikule ja kalmistule:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kodavere kalmistu 5838 Pala vald Kodavere küla
2 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 5839 Pala vald Kodavere kalmistu
3 Kodavere kirik 23950 Pala vald Kodavere küla
4 Vabadussõja mälestussammas 27109 Pala vald Kodavere küla, Kodavere kalmistu

18) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ning 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud asulakohale ja Saare mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Asulakoht 9388 Saare vald Saarjärve küla
2 Saare mõisa park ja alleed 24049 Saare vald Saarjärve küla
3 Saare mõisa tall-tõllakuur 24050 Saare vald Saarjärve küla
4 Saare mõisa valitsejamaja 24051 Saare vald Saarjärve küla
5 Saare mõisa ait 24052 Saare vald Saarjärve küla

Järva maakonnas:

19) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks tunnistatud kalmistutele, hoonetele ja mälestusmärkidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Anton Hansen-Tammsaare monument 3984 Albu vald Järva-Madise küla
2 Järva-Madise vana kalmistu 3986 Albu vald Järva-Madise küla
3 Järva-Madise kalmistu 3987 Albu vald Järva-Madise küla
4 Ahula, Albu ja Seidla mõisa piirikivi 3989 Albu vald Järva-Madise küla, Metsanurga talu
5 Imavere meierei hoone 3994 Imavere vald Imavere küla
6 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 3995 Imavere vald Puiatu küla
7 Jaan Jungi kodukoht, Soo-otsa talu 3996 Imavere vald Tamme küla
8 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4000 Türi vald Arkma küla
9 Vabadussõja Müüsleri lahingu mälestussammas 4005 Kareda vald Müüsleri küla
10 1905. a revolutsiooni monument 4007 Koeru vald Koeru alevik
11 Koeru saksa erakooli hoone 4010 Koeru vald Koeru alevik, Jaani tee 20
12 Paide Sillaotsa kalmistu 4024 Paide vald Sillaotsa küla

20) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks tunnistatud Kadastiku kalmistule ja ühishauale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kadastiku kalmistu 4003 Kareda vald Ämbra küla
2 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4004 Kareda vald Kadastiku kalmistu

21) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks tunnistatud Koeru kalmistule ja ühishauale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Koeru kalmistu 4009 Koeru vald Koeru alevik
2 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4011 Koeru vald Koeru kalmistu

Lääne maakonnas:

22) Kehtestada kaitsevööndid kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ja 3. detsembri 1997. a määrusega nr 76 (RTL 1998, 40/41, 189) ajaloomälestiseks tunnistatud kalmistule, hoonetele ja mälestusmärkidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Hukkamiskoht, nn «Võllamägi» ehk «Võllaste», 16.–17. saj 4042 Haapsalu linn Toominga ja Sireli tänava nurgal
2 Hanila külakooli hoone 4058 Hanila vald Hanila küla
3 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4067 Lihula vald Tuudi küla
4 Rõude kalmistu 4073 Martna vald Kabeli küla
5 Koht, kus 18. saj asus klaasikoda 4084 Risti vald Piirsalu küla
6 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 14430 Vormsi vald Hullo küla
7 Otto Friedrich Fromhold von Stackelbergi mälestuskivi, «Parunikivi» 14431 Vormsi vald Hullo küla

23) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks ja 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Haapsalu linna Vanale kalmistule ja Nevski õigeusu kirikule:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Haapsalu Vana kalmistu 4047 Haapsalu linn Posti tänav
2 Haapsalu Nevski õigeusu kirik 15421 Haapsalu linn Vana kalmistu

24) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks tunnistatud Haapsalu linna ühishaudadele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 I maailmasõjas hukkunute ühishaud 4035 Haapsalu linn Posti, Tallinna mnt ja Lihula mnt hargnemiskoht
2 Terroriohvrite ühishaud 4036 Haapsalu linn Posti, Tallinna mnt ja Lihula mnt hargnemiskoht
3 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4037 Haapsalu linn Posti, Tallinna mnt ja Lihula mnt hargnemiskoht

25) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks ja 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks tunnistatud Vedra kalmistule ja ohvrikivile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vedra kalmistu 4080 Oru vald Vedra küla
2 Ohvrikivi 10094 Oru vald Vedra küla

26) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks tunnistatud Piirsalu vanale kalmistule:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4085 Risti vald Piirsalu vana kalmistu
2 Piirsalu vana kalmistu 4087 Risti vald Piirsalu küla

27) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks tunnistatud Piirsalu uuele kalmistule:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4086 Risti vald Piirsalu uus kalmistu
2 Piirsalu uus kalmistu 4088 Risti vald Piirsalu küla

Lääne-Viru maakonnas:

28) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kihlevere mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kihlevere mõisa peahoone 15664 Kadrina vald Kihlevere küla
2 Kihlevere mõisa park 15665 Kadrina vald Kihlevere küla
3 Kihlevere mõisa tall-tõllakuur 15666 Kadrina vald Kihlevere küla
4 Kihlevere mõisa ait 15667 Kadrina vald Kihlevere küla
5 Kihlevere mõisa kelder 15668 Kadrina vald Kihlevere küla

29) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 24 (RTL 1997, 88, 521) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks tunnistatud Viru-Jaagupi kalmistule:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Viru-Jaagupi kalmistu 5800 Vinni vald Kannastiku küla
2 Ferdinand von Wrangeli (1797–1870) haud 5807 Vinni vald Viru-Jaagupi kalmistu
3 Vabadussõja mälestussammas 27130 Vinni vald Kannastiku küla, Viru-Jaagupi kalmistu

30) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 24 (RTL 1997, 88, 521) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks tunnistatud Tapa linnakalmistule:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tapa linnakalmistu 5789 Tapa vald Tapa linn, Leina tänav
2 Terroriohvrite ühishaud 5791 Tapa vald Tapa linn, Tapa linnakalmistu kõrval
3 Vabadussõjas invaliidistunute matmispaik mälestussambaga 27129 Tapa vald Tapa linn, Kalda tänav, Tapa linnakalmistu

31) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Jäneda mõisa viinavabrikule ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Jäneda mõisa park 15040 Tapa vald Jäneda küla
2 Jäneda mõisa viinavabrik 15041 Tapa vald Jäneda küla

32) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 24 (RTL 1997, 88, 521) ajaloomälestiseks tunnistatud Simuna kalmistule:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Simuna kalmistu 5752 Väike-Maarja vald Avanduse küla
2 Henrik Olvi (1894–1972) haud 5756 Väike-Maarja vald Simuna kalmistu

Pärnu maakonnas:

33) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 31. oktoobri 1997. a määrusega nr 67 (RTL 1997, 214, 1127) ja 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud ehitistele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Töökoda/veduridepoo 13826 Halinga vald Pitsküla küla
2 Suurejõe vesiveski hoone 16888 Vändra vald Suurejõe küla

34) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Uruste õigeusu kirikule ja piirdemüüridele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Uruste õigeusu kirik 16619 Audru vald Kihlepa küla
2 Uruste õigeusu kiriku piirdemüürid väravapostidega 16620 Audru vald Kihlepa küla

35) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kergu õigeusu kirikule ja piirdemüürile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kergu õigeusu kirik 16646 Kaisma vald Kergu küla
2 Kergu õigeusu kiriku piirdemüür 16647 Kaisma vald Kergu küla

36) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kõima asulakohale, mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Asulakoht 11765 Koonga vald Kõima küla
2 Kõima mõisa peahoone 16654 Koonga vald Kõima küla
3 Kõima mõisa park 16655 Koonga vald Kõima küla
4 Kõima mõisa ait 16656 Koonga vald Kõima küla
5 Kõima mõisa piirdemüürid 16657 Koonga vald Kõima küla

37) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vändra kirikumõisa hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vändra kirikumõisa peahoone 16889 Vändra vald Kirikumõisa küla
2 Vändra kirikumõisa magasiait 16890 Vändra vald Kirikumõisa küla

38) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Võidula mõisa peahoonele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Võidula mõisa peahoone 16891 Vändra vald Võidula küla
2 Võidula mõisa park 16892 Vändra vald Võidula küla

Rapla maakonnas:

39) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917) ajaloomälestiseks, 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 16. veebruari 1998. a määrusega nr 5 (RTL 1998, 147/148, 555) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Juuru kirikule, kirikuaiale, kalmistule ja pastoraadile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Juuru kirikuaed 8364 Juuru vald Juuru alevik
2 Kalmistu 11885 Juuru vald Juuru alevik
3 Juuru kirik 15165 Juuru vald Juuru alevik
4 Juuru kirikuaia piirdemüür värava ja päikesekellaga 15166 Juuru vald Juuru alevik
5 Juuru kirikuaia kabel 15167 Juuru vald Juuru alevik
6 Juuru pastoraadi peahoone 15168 Juuru vald Juuru alevik
7 Juuru pastoraadi piirdemüürid 15169 Juuru vald Juuru alevik

40) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 16. veebruari 1998. a määrusega nr 5 (RTL 1998, 147/148, 555) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Juuru mõisa hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Juuru mõisa peahoone 15170 Juuru vald Juuru alevik
2 Juuru mõisa valitsejamaja 15171 Juuru vald Juuru alevik
3 Juuru mõisa tall-tõllakuur 15172 Juuru vald Juuru alevik
4 Juuru mõisa ait-elamu 15173 Juuru vald Juuru alevik
5 Juuru mõisa jääkelder 15174 Juuru vald Juuru alevik

41) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 16. veebruari 1998. a määrusega nr 5 (RTL 1998, 147/148, 555) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Pirgu kultusekivile, mõisa peahoonele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kultusekivi 11909 Juuru vald Pirgu küla
2 Pirgu mõisa peahoone 15191 Juuru vald Pirgu küla
3 Pirgu mõisa park 15192 Juuru vald Pirgu küla

Viljandi maakonnas:

42) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 15. detsembri 1997. a määrusega nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) arhitektuurimälestiseks tunnistatud ehitistele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Välgita mõisa peahoone, 18. saj 14641 Saarepeedi vald Välgita küla
2 Tänassilma õigeusu kirik, 1897. a 14699 Viiratsi vald Tänassilma küla

43) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 15. detsembri 1997. a määrusega nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) arhitektuurimälestiseks, 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks tunnistatud Kolga-Jaani kirikule ja kirikuaiale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kolga-Jaani kirik, 14.–19. saj 14537 Kolga-Jaani vald Kolga-Jaani alevik
2 Kolga-Jaani kirikuaed, 14.–19. saj 14538 Kolga-Jaani vald Kolga-Jaani alevik
3 Kolga-Jaani kirikuaia kabel, 19. saj 14539 Kolga-Jaani vald Kolga-Jaani alevik
4 Kolga-Jaani kirikuaia piirdemüür, 19. saj 14540 Kolga-Jaani vald Kolga-Jaani alevik
5 Vabadussõja mälestussammas 27178 Kolga-Jaani vald Kolga-Jaani alevik

44) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 15. detsembri 1997. a määrusega nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Loodi mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Loodi mõisa peahoone, 18.–20. saj 14603 Paistu vald Loodi küla
2 Loodi mõisa park, 19. saj 14604 Paistu vald Loodi küla
3 Loodi mõisa valitsejamaja, 19. saj I pool 14605 Paistu vald Loodi küla
4 Loodi mõisa puukuur, 19.–20. saj 14606 Paistu vald Loodi küla
5 Loodi mõisa kuivati, 19. saj 14607 Paistu vald Loodi küla
6 Loodi mõisa moonakatemaja, 19. saj 14608 Paistu vald Loodi küla
7 Loodi mõisa ait, 19. saj 14609 Paistu vald Loodi küla
8 Loodi mõisa tall, 1874. a 14610 Paistu vald Loodi küla
9 Loodi mõisa karjalaut, 1874. a 14611 Paistu vald Loodi küla
10 Loodi mõisa munakivitee, 19. saj 14612 Paistu vald Loodi küla
11 Loodi mõisa meierei, 19. saj 14613 Paistu vald Loodi küla

45) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 15. detsembri 1997. a määrusega nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Väikemõisa mõisa hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Väikemõisa mõisa peahoone, 20. saj I pool 14639 Saarepeedi vald Peetrimõisa küla
2 Väikemõisa mõisa abihoone, 20. saj I pool 14640 Saarepeedi vald Peetrimõisa küla

46) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 15. detsembri 1997. a määrusega nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vana-Võidu mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vana-Võidu mõisa peahoone, 19. saj 14690 Viiratsi vald Vana-Võidu küla
2 Vana-Võidu mõisa park, 19. saj 14691 Viiratsi vald Vana-Võidu küla
3 Vana-Võidu mõisa aia piirdemüür, 19. saj 14692 Viiratsi vald Vana-Võidu küla
4 Vana-Võidu mõisa aiatööriistade kuur, 19. saj 14693 Viiratsi vald Vana-Võidu küla
5 Vana-Võidu mõisa kelder, 19. saj 14694 Viiratsi vald Vana-Võidu küla
6 Vana-Võidu mõisa ait, 19. saj 14695 Viiratsi vald Vana-Võidu küla
7 Vana-Võidu mõisa karjakastell, 19. saj 14696 Viiratsi vald Vana-Võidu küla
8 Vana-Võidu mõisa rehi, 19. saj 14697 Viiratsi vald Vana-Võidu küla
9 Vana-Võidu mõisa küün, 19. saj 14698 Viiratsi vald Vana-Võidu küla

47) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 15. detsembri 1997. a määrusega nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Tusti mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tusti mõisa peahoone, 19. saj 14700 Viiratsi vald Tusti küla
2 Tusti mõisa park, 19. saj 14701 Viiratsi vald Tusti küla
3 Tusti mõisa sepikoda, 1874. a 14702 Viiratsi vald Tusti küla
4 Tusti mõisa karjakastell, 1904. a 14703 Viiratsi vald Tusti küla
5 Tusti mõisa ait-kuivati, 19. saj 14704 Viiratsi vald Tusti küla
6 Tusti mõisa abihoone, 1902. a 14705 Viiratsi vald Tusti küla

Võru maakonnas:

48) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Antsla linnusele ja Vana-Antsla mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Antsla vasallilinnuse kultuurkiht 13378 Antsla vald Vana-Antsla alevik
2 Antsla linnuse säilmed, 15. saj 14060 Antsla vald Vana-Antsla alevik
3 Vana-Antsla mõisa peahoone, 18/19. saj 14161 Antsla vald Vana-Antsla alevik
4 Vana-Antsla mõisa park 14062 Antsla vald Vana-Antsla alevik
5 Vana-Antsla mõisa väravapostid, 19. saj 14063 Antsla vald Vana-Antsla alevik
6 Vana-Antsla mõisa piirdemüürid, 19. saj 14064 Antsla vald Vana-Antsla alevik
7 Vana-Antsla mõisa kelder, 19. saj 14065 Antsla vald Vana-Antsla alevik
8 Vana-Antsla mõisa vesiveski, 19. saj 14066 Antsla vald Vana-Antsla alevik
9 Vana-Antsla mõisa kärnerimaja, 19. saj 14067 Antsla vald Vana-Antsla alevik
10 Vana-Antsla mõisa valitsejamaja, 18. saj II pool 14068 Antsla vald Vana-Antsla alevik
11 Vana-Antsla mõisa ait 1, 18. saj II pool 14069 Antsla vald Vana-Antsla alevik
12 Vana-Antsla mõisa ait 2, 18. saj II pool 14070 Antsla vald Vana-Antsla alevik
13 Vana-Antsla mõisa kuivati keldriga, 19. saj 14071 Antsla vald Vana-Antsla alevik
14 Vana-Antsla mõisa moonakatemaja 1, 19. saj 14072 Antsla vald Vana-Antsla alevik
15 Vana-Antsla mõisa moonakatemaja 2, 19. saj 14073 Antsla vald Vana-Antsla alevik
16 Vana-Antsla mõisa moonakatemaja 3, 18/19. saj 14074 Antsla vald Vana-Antsla alevik
17 Vana-Antsla mõisa meierei, 19. saj II pool 14075 Antsla vald Vana-Antsla alevik
18 Vana-Antsla mõisa tall, 19. saj I pool 14076 Antsla vald Vana-Antsla alevik
19 Vana-Antsla mõisa rehi, 19. saj II pool 14077 Antsla vald Vana-Antsla alevik

49) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sõmerpalu aleviku objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Sõmerpalu linnuse territoorium, 15/16. saj 14107 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik
2 Sõmerpalu mõisa peahoone, 19. saj II pool 14108 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik
3 Sõmerpalu mõisa park 14109 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik
4 Sõmerpalu mõisa piirdeaia postid, 19. saj II pool 14110 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik
5 Sõmerpalu mõisa aednikumaja, 19. saj II pool 14111 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik
6 Sõmerpalu mõisa tall-tõllakuur, 19. saj II pool 14112 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik
7 Sõmerpalu mõisa kelder, 19. saj II pool 14113 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik
8 Sõmerpalu mõisa viinakelder-elamu, 19. saj II pool 14114 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik
9 Sõmerpalu mõisa karjalaut, 19. saj II pool 14115 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik
10 Sõmerpalu mõisa ait, 19. saj II pool 14116 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik
11 Sõmerpalu mõisa valitsejamaja, 19. saj II pool 14117 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik
12 Sõmerpalu mõisa sepikoda, 19. saj II pool 14118 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik
13 Sõmerpalu mõisa viinavabrik, 19. saj II pool 14119 Sõmerpalu vald Sõmerpalu alevik

50) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vastseliina kirikule, kalmistule ja pastoraadi hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kalmistu 13708 Vastseliina vald Külaoru küla
2 Vastseliina kirik, 18–20. saj 14136 Vastseliina vald Külaoru küla
3 Vastseliina pastoraadi peahoone 14137 Vastseliina vald Külaoru küla
4 Vastseliina pastoraadi ait 14138 Vastseliina vald Külaoru küla

51) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vana-Nursi mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vana-Nursi mõisa peahoone, 19. saj II pool 14086 Võru vald Lompka küla
2 Vana-Nursi mõisa park 14087 Võru vald Lompka küla
3 Vana-Nursi mõisa valitsejamaja, 19. saj II pool 14088 Võru vald Lompka küla

2. Käesoleva käskkirja aluseks oleva väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist ja Muinsuskaitseameti ettepanekuga on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

3. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Raivo PALMARU