Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 “Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 28, 158

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 “Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord” muutmine

Vastu võetud 30.03.2007 nr 87

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 126 lõigete 6 ja 7, § 4211 lõike 3, «Väärteomenetluse seadustiku» § 206 lõike 3 ja «Riigivaraseaduse» § 23 lõike 2 ning § 24 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 «Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord» (RT I 2004, 61, 432; 2005, 59, 466) § 5 sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Välisvaluuta hindamine

(1) Välisvaluuta hinnatakse selle konfiskeerimisotsuse jõustumise päeval kehtiva Eesti Panga poolt noteeritud Eesti krooni ja välisvaluuta vahelise päevakursi alusel.

(2) Kui välisvaluuta ei ole Eesti Pangas noteeritud, võetakse hindamisel aluseks välisvaluuta ja euro vaheline päevakurss, mis on noteeritud välisvaluuta emiteerinud riigi keskpanga poolt.».

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Aivar SÕERD

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json