Teksti suurus:

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 "Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 29, 530

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 "Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid" muutmine

Vastu võetud 30.03.2007 nr 38

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 52 lõike 4 alusel

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid» (RTL 2002, 115, 166; 2006, 63, 1146) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Töövõimetusleht kirjutatakse välja «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4, 5 või lõike 3 alusel kindlustatud isikule, kes ajutise töövõimetuse tõttu vajab töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutist vabastust. Kindlustatud isikule kirjutatakse välja üks töövõimetusleht.».

Sotsiaalminister Jaak AAB

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json