Teksti suurus:

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 29, 529

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 30.03.2007 nr 37

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 2 ning lõike 5 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruses nr 120 «Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord» (RTL 2002, 118, 1718; 2006, 77, 1443) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli punktid 2.1.5 ja 2.1.6 sõnastatakse järgmiselt:

«2.1.5. Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk 150.00 135.00
2.1.6. Ileostoomikotid 100 mm alusplaadile 10 tk 210.00 189.00»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli punktid 2.1.9 ja 2.1.10 sõnastatakse järgmiselt:

«2.1.9. Kolostoomikotid, filtrita, alusplaadile C2S 30 tk 322.00 289.80
 2.1.10. Urostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk 275.00 247.50»;

3) paragrahvi 3 lõike 1 tabelit täiendatakse alapunktidega 2.1.11–2.1.20 järgmises sõnastuses:

«2.1.11. Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk 327.00 294.30
 2.1.12. Combihesive 2S vormitav kumer alusplaat 5 tk 360.00 324.00
 2.1.13. Esteem Synergy kinnine stoomikott 30 tk 651.00 585.90
 2.1.14. Esteem Synergy alt lahtine stoomikott 10 tk 315.00 283.50
 2.1.15. Esteem Synergy jäik alusplaat 5 tk 285.00 256.50
 2.1.16. Esteem Synergy vormitav alusplaat 5 tk 375.00 337.50
 2.1.17. Esteem Synergy (FLEX WHT) pehme alusplaat 5 tk 285.00 256.50
 2.1.18. Esteem Synergy pediaatriline sisseehitatud sulguriga stoomikott, filtriga 10 tk 880.00 792.00
 2.1.19. Esteem Synergy pediaatriline kinnine stoomikott 10 tk 560.00 504.00
 2.1.20. Esteem Synergy pediaatriline alusplaat 5 tk 320.00 288.00»;

4) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli punkt 2.2.1 sõnastatakse järgmiselt:

«2.2.1. Üheosalised ileostoomikotid Stomadress Plus 10 tk 270.00 243.00»;

5) paragrahvi 3 lõike 1 tabelit täiendatakse punktidega 2.2.6–2.2.8 järgmises sõnastuses:

«2.2.6. Esteem urostoomikott (standartne) 10 tk 630.00 567.00
 2.2.7. Esteem, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk 432.00 388.80
 2.2.8. Esteem, pediaatriline, klambrita, tühjendatav stoomikott 10 tk 765.00 688.50»;

6) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli punkt 6.1 sõnastatakse järgmiselt:

«6.1. Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft 3465.00 3118.50»;

7) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli punkt 6.4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli punktid 6.6–6.7 sõnastatakse järgmiselt:

«6.6. Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable 2130.00 1917.00
 6.7. Kontaktlääts PMMA Keratoconus 1525.00 1372.50»;

9) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) I tüübi diabeedi haigele 300 testiriba eest poolaastas;»;

10) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« 4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, 150 testiriba eest poolaastas;
5) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, 50 testiriba eest poolaastas.»;

11) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotluse esitajal on õigus omaalgatuslikult taotlust muuta.»;

12) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad «180 päeva» sõnadega «365 päeva».

§ 2. Määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 2007. a.

Minister Jaak AAB

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json