Teksti suurus:

Ajutised traalpüügikitsendused Liivi lahes 2007. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 30, 535

Ajutised traalpüügikitsendused Liivi lahes 2007. aastal

Vastu võetud 03.04.2007 nr 27

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõike 3 alusel, tuginedes Tartu Ülikooli Mereinstituudi ettepanekule.

§ 1. Liivi lahes on Eesti jurisdiktsiooni all oleval veealal keelatud kalapüük pelaagilise traalnoodaga 15. aprillist kuni 14. maini 2007. a.

§ 2. Liivi lahes on Eesti lipu all sõitva laevaga keelatud Läti majandusvööndis kalapüük pelaagilise traalnoodaga 12. maist kuni 11. juunini 2007. a.

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json