Teksti suurus:

Sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määruse nr 58 "Õendusabi erialade loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 31, 559

Sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määruse nr 58 "Õendusabi erialade loetelu" muutmine

Vastu võetud 04.04.2007 nr 41

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 24 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määruse nr 58 «Õendusabi erialade loetelu» (RTL 2001, 75, 1016) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õendusabi erialad on:
1) intensiivõendus;
2) kliiniline õendus;
3) terviseõendus;
4) vaimse tervise õendus.

(2) Intensiivõenduse eriala alla koondatakse järgmised õendusabi alaerialad:
1) anesteesia-intensiivraviõendus;
2) erakorralise meditsiini õendus.

(3) Kliinilise õenduse eriala alla koondatakse järgmised õendusabi alaerialad:
1) diabeediõendus;
2) lasteõendus;
3) nakkustõrjeõendus;
4) onkoloogiaõendus;
5) operatsiooniõendus;
6) pulmonoloogiaõendus;
7) radioloogiaõendus;
8) taastusraviõendus.

(4) Terviseõenduse eriala alla koondatakse järgmised õendusabi alaerialad:
1) kooliõendus;
2) pereõendus;
3) töötervishoiuõendus.

(5) Vaimse tervise õenduse alaeriala on psühhiaatriaõendus.».

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json