Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 "Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 34, 593

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 "Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad" muutmine

Vastu võetud 11.04.2007 nr 49

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 32 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 «Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad» (RTL 2006, 36, 625) § 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tootmiskatse tegemiseks lubatud põllukultuuride seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad sortide kohta liikide kaupa on järgmised:
1) harilik kaer (Avena sativa L.) 15 504 kg;
2) harilik nisu (suvinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 39 757 kg;
3) harilik nisu (talinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 16 402 kg;
4) harilik oder (Hordeum vulgare L.) 82 440 kg;
5) kartul (Solanum tuberosum L.) 30 500 kg;
6) raps (Brassica napus L. (partim)) 558 kg.».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json