Teksti suurus:

Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 33, 568

Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vorm

Vastu võetud 13.04.2007 nr 31

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 52 lõike 7, § 75 lõike 2 ja § 82 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse järgmised relvaraamatu vormid:
1) juriidilise isiku nimele registreeritud relva ja selle laskemoona väljastamise arvestuse raamatu vorm (lisa 1);
2) relvade ja tulirelva oluliste osade müügiraamatu vorm (lisa 2);
3) parandamisele, ümbertegemisele ja laskekõlbmatuks muutmisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamatu vorm (lisa 3);
4) laskemoona müügiraamatu vorm (lisa 4).

§ 2. Juriidilise isiku nimele registreeritud relva ja selle laskemoona väljastamise arvestuse raamat

Juriidilise isiku nimele registreeritud relva ja selle laskemoona väljastamise arvestuse raamat on kujundusega A4 formaadis köidetud sajaleheline raamat.

§ 3. Relvade ja tulirelva oluliste osade müügiraamat

Relvade ja tulirelva oluliste osade müügiraamat on A4 formaadis köidetud sajaleheline raamat.

§ 4. Parandamisele, ümbertegemisele ja laskekõlbmatuks muutmisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamat

Parandamisele, ümbertegemisele ja laskekõlbmatuks muutmisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva osade arvestuse raamat on A4 formaadis sajaleheline raamat.

§ 5. Laskemoona müügiraamat

Laskemoona müügiraamat on A4 formaadis sajaleheline raamat.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 27. aprillil 2007. a.

Minister Jüri PIHL

Kantsler Märt KRAFT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 19.04.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-02630.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

/otsingu_soovitused.json