Teksti suurus:

2007. aastal "Eesti maaelu arengukava 2004–2006" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 34, 595

2007. aastal "Eesti maaelu arengukava 2004–2006" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

Vastu võetud 13.04.2007 nr 51

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel, arvestades «2007. aasta riigieelarve seaduse» § 1 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 maaelu arengukavale määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006» (edaspidi arengukava 2004–2006).

§ 1. 2007. aastal antakse arengukava 2004–2006 alusel järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:
1) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
2) põllumajandusmaa metsastamise toetus;
3) tehniline abi.

§ 2. 2007. aastal toetatakse arengukava 2004–2006 alusel antava põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames järgmisi tegevusi:
1) keskkonnasõbralik tootmine;
2) mahepõllumajanduslik tootmine.

§ 3. 2007. aastal toetatakse arengukava 2004–2006 alusel antava põllumajandusmaa metsastamise toetuse raames järgmisi tegevusi:
1) toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamine;
2) toetuse abil rajatud metsakultuuri ühekordne täiendamine hukkunud metsakultuuri taastamiseks.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json