Teksti suurus:

Õendusabi erialade loetelu

Õendusabi erialade loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:

Õendusabi erialade loetelu

Vastu võetud 11.06.2001 nr 58
RTL 2001, 75, 1016
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.04.2007RTL 2007, 31, 55921.04.2007

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» paragrahvi 24 lõike 2 alusel.

§ 1.    Määrusega kehtestatakse õendusabi erialade loetelu.

§ 2.   

  (1) Õendusabi erialad on:
  1) intensiivõendus;
  2) kliiniline õendus;
  3) terviseõendus;
  4) vaimse tervise õendus.

  (2) Intensiivõenduse eriala alla koondatakse järgmised õendusabi alaerialad:
  1) anesteesia-intensiivraviõendus;
  2) erakorralise meditsiini õendus.

  (3) Kliinilise õenduse eriala alla koondatakse järgmised õendusabi alaerialad:
  1) diabeediõendus;
  2) lasteõendus;
  3) nakkustõrjeõendus;
  4) onkoloogiaõendus;
  5) operatsiooniõendus;
  6) pulmonoloogiaõendus;
  7) radioloogiaõendus;
  8) taastusraviõendus.

  (4) Terviseõenduse eriala alla koondatakse järgmised õendusabi alaerialad:
  1) kooliõendus;
  2) pereõendus;
  3) töötervishoiuõendus.

  (5) Vaimse tervise õenduse alaeriala on psühhiaatriaõendus.
[RTL 2007, 31, 559 - jõust. 21.04.2007]

§ 3.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json