Teksti suurus:

Eriohtlikkusega relvade ja laskemoona liikide loetelu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Eriohtlikkusega relvade ja laskemoona liikide loetelu
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

Vastu võetud 11.12.2001 nr 98
RTL 2001, 136, 1981
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.01.2002RTL 2002, 10, 9901.01.2002
03.11.2004RTL 2004, 144, 217521.11.2004
13.04.2007RTL 2007, 33, 56927.04.2007

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» paragrahvi 20 lõike 5 alusel.

§ 1.  Eriohtlikkusega relvade liigid

  Eriohtlikkusega relvade liigid on:
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]
  1) erilaskemoonaga summutita helitud tulirelvad;
  2) püsisummutiga tulirelvad;
  3) tulirelvad veealuseks laskmiseks;
  4) tulirelvad alates cal 50 laskmiseks padrunitega 12,7 × 99 mm ja 12,7 × 108 mm ning nendest suurema kaliibriga vintraudse relva padruniga;
  5) reaktiivrelvad;
  6) tulirelv, milles kasutatakse ainult eriti ohtlikku laskemoona.

§ 2.  Eriohtlikkusega laskemoona liigid

  Eriohtlikkusega laskemoona liigid on:
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]
  1) eri ja sõjalise kasutusalaga laskemoon;
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]
  2) soomustläbistava kuuliga padrun;
  3) kõrgendatud läbistusvõimega kuuliga padrun - püstoli- ja revolvripadrun, mille kuul on võimeline läbistama III-A klaasi kuulivesti;
[RTL 2004, 144, 2175 - jõust. 20.11.2004]
  4) soomustläbistava süütekuuliga padrun;
  5) süütekuuliga padrun;
  6) trasseeriva kuuliga padrun;
  7) padrun summutita tulirelvast helituks laskmiseks;
  8) laskemoon, mille pihtamislaengu (konteiner, kassett) toime avaldub selle osadeks eraldumisel (kild, süüde, reaktiiv, suits, valgus, volframkartetð).

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.
[RTL 2002, 10, 99 - jõust. 01.01.2002]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json