Teksti suurus:

Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 33, 210

Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.04.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. aprilli 2007. a otsusega nr 146

§ 1. Eesti Vabariigi põhiseaduse (RT 1992, 26, 349; RT I 2003, 64, 429) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,

mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,

mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele,

mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,

mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade –

võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.»

§ 2. Seadus jõustub kolm kuud pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json