Teksti suurus:

Rahandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 97 "Tolliametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 36, 631

Rahandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 97 "Tolliametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise kord" muutmine

Vastu võetud 04.04.2007 nr 23

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 21 lõike 3 alusel.

§ 1. Rahandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 97 «Tolliametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise kord» (RTL 2004, 50, 877; 2005, 69, 965) pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «tolliametnik» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliameti ametnik» vastavas käändes.

§ 2.Määrus jõustub 2007. aasta 15. juunil.

Minister Aivar SÕERD
Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json