Teksti suurus:

Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 39, 665

Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas1

Vastu võetud 25.04.2007 nr 66

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 4 lõike 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas.

§ 2. Nõuetekohane sööt

(1) Soovimatu aine sisaldus söödas ei tohi ületada määruse lisas 1  kehtestatud piirmäära.

(2) Soovimatu aine sisalduse häirekünnis söödas on toodud määruse lisas 2.

§ 3. Soovimatu aine sisaldus täiendsöödas

Täiendsööta, mis sisaldab soovimatut ainet, mille sisalduse kohta täiendsöödas ei ole kehtestatud piirmäära, võib kasutada juhul, kui soovimatu aine sisaldus looma päevase söödavajaduse rahuldamiseks vajalikus söödakoguses ei ületa täissööda kohta kehtestatud piirmäära.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 27. aprilli 2004. a määrus nr 75  «Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas1» (RTL 2004, 53, 906; 2006, 79, 1463) tunnistatakse kehtetuks.

______________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ söödas soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–21), viimati muudetud direktiiviga 2006/77/EÜ (ELT L 271, 30.9.2006, lk 53–55).

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 3.05.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-02867.

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json