Teksti suurus:

Kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.02.2020
Avaldamismärge:

Kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused1

Vastu võetud 30.05.2000 nr 174
RT I 2000, 43, 273
jõustumine 01.07.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.06.2006RT I 2006, 33, 25120.07.2006
05.10.2006RT I 2006, 46, 33627.10.2006
12.04.2007RT I 2007, 34, 21330.04.2007

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1994. a määrusega nr 462 «Loodusobjekti kaitse alla võtmise korra ning II kategooria kaitsealuste taime-, seene- ja loomaliikide ning kivististe nimekirjade kinnitamine». Määrusega sätestatud kaitsealustele parkidele laieneb Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määrus nr 173 «Kaitsealuste parkide kaitseeeskiri».

§-d 1.–4. [Kehtetud - RT I 2006, 33, 251 - jõust. 20.07.2006]

§-d 5.–7. [Kehtetud - RT I 2006, 46, 336 - jõust. 27.10.2006]

§ 8.  Väinjärve park

  (1) Väinjärve park asub Järva maakonnas Koeru vallas ning on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 29. detsembri 1965. a otsusega nr 196.

  (2) Väinjärve pargi välispiir kulgeb mööda katastriüksuse 31402:001:1100 piiri.

§ 9.  [Kehtetu - RT I 2007, 34, 213 - jõust. 30.04.2007]

§ 10.  [Kehtetu - RT I 2007, 34, 213 - jõust. 30.04.2007]

§ 11.  Kõpu park

  (1) Kõpu park asub Viljandi maakonnas Kõpu vallas ning on kaitse alla võetud Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 1.

  (2) Kõpu pargi välispiir kulgeb Viljandi–Kilingi-Nõmme maanteelt (tugimaantee nr 56) itta, mööda külateed, edasi mööda pargiteed põhja, seejärel mööda pargiteed itta ja põhja ning läände kuni Viljandi–Kilingi-Nõmme maanteeni. Pargi juurde kuulub tammeallee Supsi suunas.

§ 12.  Kärstna park

  (1) Kärstna park asub Viljandi maakonnas Tarvastu vallas ning on kaitse alla võetud Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 1.

  (2) Kärstna pargi välispiir kulgeb Viljandi–Suislepa maanteelt mööda Mustla–Tõrva maanteed põhja, seejärel mööda Mustla–Viljandi maanteed edelasse kuni Viljandi–Suislepa maanteeni. Pargi juurde kuulub ka pärna-tamme-vahtraallee pargi põhjaosas Viljandi–Suislepa maantee ääres 1 km ulatuses.

§ 13.  Olustvere park

  (1) Olustvere park asub Viljandi maakonnas Olustvere vallas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

  (2) Pargi välispiir kulgeb Olustvere teelt (Eesti riigimaanteede loetelus tee nr 24 113) mööda pargi ja asula vahelist teed kirdesse, mööda pargiteed põhja kuni tiigini ning edasi mööda pargiteed itta ja lõunasse (ümber tiigi), seejärel mööda sõidetavat teed läände kuni ristumiseni Olustvere teega. Pargi juurde kuuluvad ka tamme-pärna-vahtraalleed Olustvere jaama tee (Eesti riigimaanteede loetelus tee nr 24 118) ääres kuni endise Olustvere raudteejaamani ning pargist lõuna suunas mööda Olustvere teed kuni Imavere–Viljandi–Nuia maanteeni, pargist põhja suunas mööda Olustvere teed kuni kirdesse suunduva taluteeni.

§ 14.  Polli park

  (1) Polli park asub Viljandi maakonnas Karksi vallas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

  (2) Pargi välispiir kulgeb Karksi-Nuia–Halliste teelt (Eesti riigimaanteede loetelus tee nr 24 188) mööda külavaheteed põhja, mööda pargiteed kirdesse, seejärel mööda pargiteed lõunasse pöördudes ida suunas, seejärel mööda külateed lõunasse Karksi-Nuia–Halliste teeni.

§ 15.  Tarvastu metsapark

  (1) Tarvastu metsapark asub Viljandi maakonnas Tarvastu vallas ning on kaitse alla võetud Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 1.

  (2) Metsapark asub saarel, piirnedes põhjast, läänest ja lõunast Tarvastu jõega, idast Linnaveske A22 maaüksusega.

§ 16.  Rakendussäte

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2000. a.


1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json